Trwa wczytywanie danych...

MIEJSCA PAMIĘCI

Pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację - Gołuchów

Pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację - Gołuchów
MASZ ZDJĘCIA Z TEGO MIEJSCA?
WYŚLIJ JE DO NAS

Gołuchów, DK12

W HOŁDZIE BOJOWNIKOM

O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ

1794 - 1918 - 1939 - 1945

24 marca 1794 Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę, rozpoczynając w ten sposób powstanie narodowe tzw. Insurekcję Kościuszkowską.
4 kwietnia 1794 Tadeusz Kościuszko dowodzący polskim oddziałami powstańczymi pokonał w bitwie pod Racławicami wojska rosyjskie.
27 kwietnia 1794 W czasie insurekcji kościuszkowskiej miała miejsce bitwa pod Niemenczynem (obecnie Litwa). 360 żołnierzy litewskich służących pod dowództwem podpułkownika Stefana Grabowskiego pokonało 1450 osobowy oddział rosyjski dowodzony przez pułkownika Kirejewa.
8 czerwca 1794 W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej odbyła się bitwa pod Chełmem. Wojska generała Zajączka próbowały bezskutecznie rozbić rosyjski korpus generała Zagriażskiego. Doszło do bitwy z 16,5 tysiącami Rosjan. Przeciw nim stanęło 6 tysięcy polskich żołnierzy i 2 tysiące kosynierów.
15 czerwca 1794 W czasie powstania kościuszkowskiego komendant miasta Krakowa generał major Ignacy Wieniawski oddał miasto bez walki wojskom pruskim pod dowództwem generała Karla Friedricha Elsnera. Za ten czyn 3 lipca 1794 roku został zaocznie zdegradowany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano następnego dnia.
24 czerwca 1794 Polskie oddziały powstańcze stoczyły pod Osowcem zwycięską bitwę z wojskami pruskimi. Wojska dowodzone przez pułkownika Tadeusza Niewiarowskiego rozbiły miejscową pruską placówkę.
25 czerwca 1794 Oddziały powstańcze dowodzone przez generała lejtnanta Jakuba Jasińskiego i podpułkownika Stefana Grabowskiego przypuściły pod Sołami atak na dwa obozy wojsk rosyjskich. Batalia ta zakończyła się jednak klęską Polaków.
13 lipca 1794 Początek oblężenia Warszawy przez wojska pruskie i rosyjskie, podczas trwania Insurekcji Kościuszkowskiej.
29 lipca 1794 W czasie insurekcji kościuszkowskiej pod Sałatami na pograniczu Żmudzi i Litwy miała miejsce bitwa,w której oddziały powstańcze generała Romualda Gedroycia walcząc ze znacznie silniejszym oddziałem wojsk rosyjskich pod dowództwem generała porucznika księcia Siergieja Golicyna odniosły zwycięstwo.
2 sierpnia 1794 W czasie insurekcji kościuszkowskiej połączone dywizje generała majora Karola Sierakowskiego i generała lejtnanta Antoniego Chlewińskiego w sile prawie 9 tysięcy żołnierzy pokonały pod Słonimem (obecnie Białoruś) rosyjski oddział osłonowy.
17 sierpnia 1794 Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.
23 sierpnia 1794 Powołany został przez przywódcę powstania Tadeusza Kościuszkę Sąd Kryminalny Wojskowy, rozstrzygał sprawy podejrzanych o zdradę narodu.
27 sierpnia 1794 W czasie insurekcji kościuszkowskiej idąca od strony Włodawy armia austriacka została zatrzymana i rozbita w Ostrowie Lubelskim. Dokonał tego oddział generała Antoniego Baranowskiego, który od zaledwie dwóch dni sprawował tę funkcję.
6 września 1794 Podczas insurekcji kościuszkowskiej zakończyło się trwające od 13 lipca 1794 roku prusko-rosyjskie oblężenie Warszawy. Wrogim wojskom nie udało się zdobyć miasta.
28 września 1794 W czasie insurekcji kościuszkowskiej rozpoczęła się zwycięską dla powstańców dwudniowa bitwa pod Łabiszynem w Wielkopolsce. Starły się liczące 1000 żołnierzy wojska pruskie dowodzone przez pułkownika Johanna Fridricha Szekely'ego i 7000 żołnierzy wojsk Rzeczpospolitej pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
12 października 1794 Po klęsce bitwy pod Maciejowicami i dostaniu się do niewoli rosyjskiej Tadeusza Kościuszki naczelnikiem insurekcji został Tomasz Wawrzecki.
2 listopada 1794 Podczas insurekcji kościuszkowskiej armia rosyjska pod dowództwem generała Aleksandra Suworowa rozpoczęła przygotowania do ataku na Warszawę. Rosjanie pozorowali oblężenie Warszawy, co miało zmylić wojska powstańcze. W rzeczywistości był już gotowy plan ataku na stolicę, co za pomocą ostrzału artyleryjskiego Pragi zostało zrealizowane następnego dnia.
4 listopada 1794 Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej wojska rosyjskie, pod dowództwem Aleksandra Suworowa, zdobyły warszawską Pragę i dokonały rzezi ok. 20 tysięcy osób.
5 listopada 1794 Kapitulacja Warszawy podczas Powstania Kościuszkowskiego.
23 kwietnia 1937 Została przyjęta przez Sejm ustawa o Święcie Niepodległości, miało ono być obchodzone 11 listopada zgodnie z uzasadnieniem: "rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny".
11 listopada 1937 Sejm ustanowił na ten dzień państwowe obchody Święta Niepodległości. 
POKAŻ CAŁY DZIENNIK