Pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację - Gołuchów

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Wielkopolskie
Miejscowość:Gołuchów
Lokalizacja:DK12

OPIS:

W HOŁDZIE BOJOWNIKOM

O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ

1794 - 1918 - 1939 - 1945

DZIENNIK HISTORII

24 marca 1794

Dziennik Historii Polski
Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę (na krakowskim rynku), rozpoczynając w ten sposób powstanie narodowe tzw. Insurekcję Kościuszkowską.

4 kwietnia 1794

Dziennik Historii Polski
Tadeusz Kościuszko dowodzący polskim oddziałami powstańczymi pokonał w bitwie pod Racławicami wojska rosyjskie pod dowództwem generała Aleksandra Tormasowa.

8 kwietnia 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusz Kościuszko mianował kosyniera Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich.

22 kwietnia 1794

Dziennik Historii Polski
Wybuchło powstanie kościuszkowskie w Wilnie, dowodził nim pułkownik Jakub Jasiński.

26 kwietnia 1794

Dziennik Historii Polski
Ukazał się pierwszy numer Gazety Wolnej Warszawskiej. Pismo to ukazywało się dwa razy w tygodniu. Redaktorem naczelnym był Antoni Lesznowski. Do 1 lipca było oficjalnym organem władz insurekcji kościuszkowskiej.

27 kwietnia 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej miała miejsce bitwa pod Niemenczynem (obecnie Litwa). 360 żołnierzy litewskich służących pod dowództwem podpułkownika Stefana Grabowskiego pokonało 1450 osobowy oddział rosyjski dowodzony przez pułkownika Kirejewa.

10 maja 1794

Dziennik Historii Polski
Z inicjatywy naczelnika Tadeusza Kościuszki (grafika) powołana została do życia Rada Najwyższa Narodowa. Organ centralnej władzy cywilnej w czasie powstania kościuszkowskiego.

13 maja 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, pod Połańcem w województwie świętokrzyskim obozujące tam wojska Naczelnika Siły Zbrojnej Tadeusza Kościuszki stawiły skutecznie czoło szturmowi wojsk rosyjskich pod wodzą generał majora Fiodora Denisowa.

8 czerwca 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej odbyła się bitwa pod Chełmem. Wojska generała Zajączka próbowały bezskutecznie rozbić rosyjski korpus generała Zagriażskiego. Doszło do bitwy z 16,5 tysiącami Rosjan. Przeciw nim stanęło 6 tysięcy polskich żołnierzy i 2 tysiące kosynierów.

15 czerwca 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania kościuszkowskiego komendant miasta Krakowa generał major Ignacy Wieniawski oddał miasto bez walki wojskom pruskim pod dowództwem generała Karla Friedricha Elsnera. Za ten czyn 3 lipca 1794 roku został zaocznie zdegradowany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano następnego dnia.

24 czerwca 1794

Dziennik Historii Polski
Polskie oddziały powstańcze stoczyły pod Osowcem zwycięską bitwę z wojskami pruskimi. Wojska dowodzone przez pułkownika Tadeusza Niewiarowskiego rozbiły miejscową pruską placówkę.

25 czerwca 1794

Oddziały powstańcze dowodzone przez generała lejtnanta Jakuba Jasińskiego i podpułkownika Stefana Grabowskiego przypuściły pod Sołami atak na dwa obozy wojsk rosyjskich. Batalia ta zakończyła się jednak klęską Polaków.

13 lipca 1794

Dziennik Historii Polski
Początek oblężenia Warszawy przez wojska pruskie i rosyjskie, podczas trwania Insurekcji Kościuszkowskiej.

27 lipca 1794

Dziennik Historii Polski
Podczas insurekcji kościuszkowskiej wojska pruskie wykorzystując całkowite zaskoczenie Polaków zdobyły ich pozycje na Woli.

29 lipca 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej pod Sałatami na pograniczu Żmudzi i Litwy miała miejsce bitwa,w której oddziały powstańcze generała Romualda Gedroycia walcząc ze znacznie silniejszym oddziałem wojsk rosyjskich pod dowództwem generała porucznika księcia Siergieja Golicyna odniosły zwycięstwo.

2 sierpnia 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej połączone dywizje generała majora Karola Sierakowskiego i generała lejtnanta Antoniego Chlewińskiego w sile prawie 9 tysięcy żołnierzy pokonały pod Słonimem (obecnie Białoruś) rosyjski oddział osłonowy.

17 sierpnia 1794

Dziennik Historii Polski
Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.

23 sierpnia 1794

Powołany został przez przywódcę powstania Tadeusza Kościuszkę Sąd Kryminalny Wojskowy, rozstrzygał sprawy podejrzanych o zdradę narodu.

27 sierpnia 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej idąca od strony Włodawy armia austriacka została zatrzymana i rozbita w Ostrowie Lubelskim. Dokonał tego oddział generała Antoniego Baranowskiego, który od zaledwie dwóch dni sprawował tę funkcję.

6 września 1794

Dziennik Historii Polski
Podczas insurekcji kościuszkowskiej zakończyło się trwające od 13 lipca 1794 roku prusko-rosyjskie oblężenie Warszawy. Wrogim wojskom nie udało się zdobyć miasta.

28 września 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej rozpoczęła się zwycięską dla powstańców dwudniowa bitwa pod Łabiszynem w Wielkopolsce. Starły się liczące 1000 żołnierzy wojska pruskie dowodzone przez pułkownika Johanna Fridricha Szekely'ego i 7000 żołnierzy wojsk Rzeczpospolitej pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego.

12 października 1794

Dziennik Historii Polski
Po klęsce bitwy pod Maciejowicami i dostaniu się do niewoli rosyjskiej Tadeusza Kościuszki naczelnikiem insurekcji został Tomasz Wawrzecki.

2 listopada 1794

Dziennik Historii Polski
Podczas insurekcji kościuszkowskiej armia rosyjska pod dowództwem generała Aleksandra Suworowa rozpoczęła przygotowania do ataku na Warszawę. Rosjanie pozorowali oblężenie Warszawy, co miało zmylić wojska powstańcze. W rzeczywistości był już gotowy plan ataku na stolicę, co za pomocą ostrzału artyleryjskiego Pragi zostało zrealizowane następnego dnia.

4 listopada 1794

Dziennik Historii Polski
Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej wojska rosyjskie, pod dowództwem Aleksandra Suworowa, zdobyły warszawską Pragę i dokonały rzezi ok. 20 tysięcy osób.

5 listopada 1794

Dziennik Historii Polski
Kapitulacja Warszawy podczas Powstania Kościuszkowskiego.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

10 Sierpnia
1889 (133 lata temu)
Na Lubelszczyźnie, w Kośminie nad Wieprzem urodziła się Zofia Kossak-Szczucka, wybitna pisarka, publicystka katolicka, działaczka konspiracyjna. W 1940 członkini kierownictwa Unii, a w latach 1941-1942 współzałożycielka i współprzewodnicząca społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski. W 1942 współzałożycielka Komitetu Pomocy Żydom przemianowany na Radę Pomocy Żydom ,,Żegota'. Pośmiertnie uhonorowana medalem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata oraz pamiątkową tablicą w Jerozolimie.
1913 (109 lat temu)
Urodził się redaktor pisma „Młody Polak w Niemczech” Edmund Osmańczyk. W czasie Powstania Warszawskiego nadawał codziennie audycje pod tytułem „Dzień Walki”.
1921 (101 lat temu)
Urodził się Bohdan Tomaszewski, dziennikarz, komentator sportowy, tenisista, autor książek, scenarzysta filmowy. W latach 1942 - 1944 uczeń Tajnej Głównej Szkoły Handlowej im. Edwarda Lipińskiego. Uczestnik powstania warszawskiego jako żołnierz ZWZ AK ps. „Mały”. Po kapitulacji powstania więziony w Ożarowie.
1932 (90 lat temu)
Odbyło się uroczyste podniesienie polskiej bandery na polskim niszczycielu ORP „Burza”. Okręt został zamówiony w 1926 r. razem z bliźniaczą jednostką ORP „Wicher”.
1939 (83 lata temu)
Fragment notatek pułkownika Wojska Polskiego Stefana Roweckiego ps. „Grot”: „Awantury i prowokacje w Gdańsku są coraz silniejsze. Niemcy i gdańszczanie-hitlerowcy chcą nas zmusić do czynnej reakcji”.
1944 (78 lat temu)
Na Woli Powstańcy wciąż utrzymują placówki przy ul. Okopowej, w rejonie cmentarzy i na Stawkach. Na Powiślu Powstańcy umocnili swe pozycje. Na Starym Mieście hitlerowcy rozstrzelali ponad sto osób. Elektrownia jest pod regularnym ostrzałem niemieckiej artylerii. „Reduta Wawelska” nadal zawzięcie broni się. Powstańcy z Reduty wykopali przejście do kanałów.
1965 (57 lat temu)
Koniec II procesu oświęcimskiego, skazanych w nim zostało na dożywocie kilku członków SS z załogi niemieckiego obozu Auschwitz.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone