Trwa wczytywanie danych...

ARTYKUŁY

Depesza notyfikująca powstanie Państwa Polskiego

Jan Franciszek Macha, polski ksiądz rzymskokatolicki, sportowiec, działacz polskiego podziemia, zamordowany podczas II wojny światowej w więzieniu przez Niemców. Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego.... czytaj więcej

Patrząc przez pryzmat historii Polski, można śmiało powiedzieć że żyjemy w spokojnych czasach, o czym niestety bardzo często zapominamy. Wystarczy przypomnieć sobie jak w 1918 roku we Lwowie nasi młodzi rodacy wykazali się ogromną odwagą, stając do walki z wrogiem o ojczyznę.... czytaj więcej

Wspomnienia Stanisława Krzyżowskiego z I Powstania Śląskiego w jego rocznicę, opublikowane na łamach tygodnika„Gazeta Śląska” w 12 sierpnia 1925 roku.... czytaj więcej

Wojciech Najsarek - jedna z pierwszych ofiar II Wojny Światowej

Najpierw dowódca, następnie król Polski, genialny wódz. Jednak nigdy nie przypisywał sukcesu sobie, ale Bogu i Najświętszej Panience Maryi. Na Jasnej górze ofiarował Matce Bożej siebie na zawsze - jako Jej własność i niewolnika.... czytaj więcej

Żołnierz polskiego podziemia działający na terenie Rzeszowszczyzny, walczący zarówno z okupantem niemieckim jak i sowieckim. W pokazowym procesie, skazany przez komunistyczny sąd na podwójną karę śmierci. Poznajcie życiorys Bronisława Stęgi ps. „Kolejarz” jednego z rzeszowskich żołnierzy wyklętych.... czytaj więcej

W burzliwej historii Polski wiele postaci zasłużyło sobie by określać ich mianem bohaterów. W ogromnej większości są to mężczyźni, którzy dzięki swojej odwadze i poświęceniu na stałe wpisali się do kart historii. Należy jednak pamiętać, że również wiele kobiet odegrało w dziejach naszej ojczyzny istotne role, a jedną z nich bez wątpienia jest Emilia Plater.... czytaj więcej

NASTĘPNA STRONA »