Depesza notyfikująca powstanie Państwa Polskiego

Depesza notyfikująca powstanie Państwa Polskiego

DEPESZA ISKROWA NOTYFIKUJĄCA POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO

(16-go listopada 1918 r.)

Depesza niżej przytoczona, wysłana drogą radiową, była pierwszym aktem Państwa Polskiego w stosunku do państw obcych.
Ponieważ w dniu wysyłania depeszy gabinet Daszyńskiego nie był utworzony, żadnego właściwie rządu nie było jeszcze, a funkcja Tytusa Filipowicza pod względem formalnym nie była określoną, podajemy akt notyfikujący powstanie Państwa Polskiego, mimo że jest ,,kontrasygnowany".

Tekst podajemy według ,,Monitora Polskiego" z dnia 18 listopada 1918 r.

Do P. Prezydenta Stanów Zjednoczonych,
Do Królewskiego Rządu Angielskiego,
Do Rządu Rzeczypospolitej Francuskiej,
Do Królestwa Rządu Włoskiego,
Do Cesarskiego Rządu Japońskiego,
Do Rządu Rzeczypospolitej Niemieckiej i do Rządów wszystkich Państw wojujących i Neutralnych.

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.
Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych, Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

Wódz Naczelny
Piłsudski.

Za Ministra Spraw Zewnętrznych
Filipowicz

Warszawa, dn. 16-go listopada 1918 r.  

Depesza iskrowa notyfikująca powstanie państwa polskiego Depesza iskrowa notyfikująca powstanie Państwa Polskiego

Miejsca pamięci

POWIĄZANE KADRY

DZIENNIK HISTORII POLSKI

11 Sierpnia
1579 (443 lata temu)
W czasie wojny polsko-rosyjskiej wojska króla Stefana Batorego, w szeregach których walczyli również Litwini, Węgrzy, Tatarzy litewscy, a także Szkoci rozpoczęły oblężenie twierdzy Połock położonej na terenie dzisiejszej Białorusi.
1892 (130 lat temu)
Urodził się organizator i dowódca Armii Polskiej w ZSRR generał Władysław Anders. Dowodził II Korpusem Polskim, a od lutego do maja 1945 roku był Naczelnym Wodzem.
1898 (124 lata temu)
Urodziła się współzałożycielka Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie Karolina Lanckorońska. Po wybuchu II wojny światowej wstąpiła w do ZWZ-AK, została aresztowana przez Gestapo w 1942 roku.
1920 (102 lata temu)
Został ustanowiony Krzyż Walecznych przez Radę Obrony Państwa.
1937 (85 lat temu)
Dekret szefa NKWD o całkowitej likwidacji polskich siatek szpiegowskich. Na mocy dekretu zginęło w latach 1937-38 111 tysięcy osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Polski.
1940 (82 lata temu)
Podczas wykonywania lotu bojowego nad kanałem La Manche został zestrzelony przez Niemców polski pilot porucznik Michał Stęborowski
1944 (78 lat temu)
W czasie Powstania Warszawskiego oraz Rzezi Ochoty, został zamordowany żołnierzy z oddziałów RONA (Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa) ks. Jan Salamucha. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau i wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a stamtąd w grudniu 1940 do Dachau. Pełnił obowiązki kapelana Narodowych Sił Zbrojnych. W czasie Powstania Warszawskiego oficjalnie pełnił funkcję kapelana oddziałów Obwodu Ochota. Odznaczony Krzyżem Walecznych.
1944 (78 lat temu)
W czasie Powstania warszawskiego zamordowana została łączniczka zgrupowania „Radosław” 18-letnia Anna Bożena Zakrzewska ps. „Hanka Biała”. Została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Walecznych.
1944 (78 lat temu)
Powstała Brygada Świętokrzyska NSZ na Kielecczyźnie, dowodził nią kapitan Antoni Dąbrowski-Szacki ps. „Bohun". Na początku swojego istnienia liczyła około 800 żołnierzy. Do największych sukcesów Brygady należy wyzwolenie kobiecego obozu koncentracyjnego w Holiszowie uratowano około 1000 więźniarek, w tym 167 Polek.
1947 (75 lat temu)
Początek procesu władz zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na ławie oskarżonych zasiedli m.in pułkownik Franciszek Niepokólczycki i działacze PSL Karol Buczek i Stanisław Mierzwa.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone