Tablica upamiętniająca plut. Władysława Domonia - Kielce

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Świętokrzyskie
Miejscowość:Kielce
Lokalizacja:Rynek 15

OPIS:

plut. WŁADYSŁAW DOMOŃ

żołnierz bohaterskiej załogi

broniącej we wrześniu

1939 roku WESTERPLATTE

miwszkał w tej kamienicy

w latach 1946 - 1963

DZIENNIK HISTORII

14 marca 1924

Dziennik Historii Polski
Rada Ligi Narodów przyznała Polsce teren na Półwyspie Westerplatte. Zawdzięczamy to hrabiemu Mieczysławowi Jałowieckiemu, który w 1920 roku zakupił właśnie na Westerplatte niewielki majątek letniskowy, wokół którego zbudował mur i wywiesił Polską flagę.

18 stycznia 1926

Dziennik Historii Polski
Do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte przybył na trałowcu ORP Mewa pierwszy polski oddział wojskowy pod dowództwem porucznika Stefana Koniecznego.

25 sierpnia 1939

Dziennik Historii Polski
Do portu w Gdańsku wpłynął niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein”, który 1 września rozpoczął ostrzał polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.

7 września 1939

Dziennik Historii Polski
Około 200 żołnierzy WP pod dowództwem majora Sucharskiego i kapitana Dąbrowskiego opuściło placówkę na Westerplatte. Zamiast 12 godzin walczyli 7 dni. Walka ta stała się symbolem polskiego oporu przeciwko niemieckiej agresji.

5 sierpnia 2012

Dziennik Historii Polski
Zmarł ostatni żołnierz broniący Westerplatte we wrześniu 1939 roku major Ignacy Skowron.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

28 Września
1794 (228 lat temu)
W czasie insurekcji kościuszkowskiej rozpoczęła się zwycięską dla powstańców dwudniowa bitwa pod Łabiszynem w Wielkopolsce. Starły się liczące 1000 żołnierzy wojska pruskie dowodzone przez pułkownika Johanna Fridricha Szekelyego i 7000 żołnierzy wojsk Rzeczpospolitej pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
1844 (178 lat temu)
Urodził się pułkownik Wacław Kostek-Biernacki, żołnierz Legionów Polskich, członek POW.
1878 (144 lata temu)
Obraz „Bitwa pod Grunwaldem” autorstwa Jana Matejki został pierwszy raz pokazany publicznie w sali Urzędu Miasta w Krakowie.
1896 (126 lat temu)
Urodził się Wacław Lipiński, historyk, żołnierz Legionów Polskich, członek POW. W czasie II wojny światowej współorganizator Konwentu Organizacji Niepodległościowych, po wojnie założyciel i przewodniczący podziemnego Stronnictwa Niezawisłości Narodowej, członek Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej (1946-1947). Aresztowany przez komunistów w 1947 roku i skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, zmarł w więzieniu we Wronkach w 1949 roku.
1917 (105 lat temu)
Urodził się w Kijowie as myśliwski, kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych Eugeniusz Horbaczewski. Zginął 18 sierpnia 1944 w Valennes.
1920 (102 lata temu)
Pod Krwawym Borem w lasach na ziemi lidzkiej polskie oddziały 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej stoczyły zwycięską bitwę z jednostkami 3 Armii sowieckiej zmuszając je do odwrotu.
1939 (83 lata temu)
Rozpoczęła się trzydniowa bitwa pod Szackiem. Grupa KOP generała Wilhelma Orlika-Rückemanna (zdjęcie) odniosła w niej zwycięstwo nad wojskami sowieckimi i przeszła za Bug.
1939 (83 lata temu)
Generał Władysław Sikorski objął dowództwo Armii Polskiej we Francji.
1939 (83 lata temu)
O godz. 13.15 podpisany został akt kapitulacji Warszawy.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone