Wojciech Najsarek - jedna z pierwszych ofiar II Wojny Światowej

Wojciech Najsarek - jedna z pierwszych ofiar II Wojny Światowej

Ostatnie minuty na Westerplatte

Westerplatte, 1 września 1939 godzina 4:48 niemiecki okręt Schleswig-Holstein rozpoczyna zmasowany ostrzał polskiej placówki na wybrzeżu, który trwa do godziny 4:55. Tuż po jego zakończeniu do akcji ruszają niemieckie oddziały, w tym kompania szturmowa marynarki Wojennej dowodzona przez mata artylerii Georga Wolfa.

Do tego momentu prawdopodobnie Wojciech Najsarek, chcąc przeczekać nawałnicę pocisków, ukrywał się w budynku na stacji Westerplatte. Dopiero po ustaniu ostrzału i rozpoczęciu szturmu marynarki, próbował przedostać się w głąb polskich pozycji na wybrzeżu, w tym momencie pada przeszyty niemieckimi pociskami.

Śmierć Sierżanta Wojciecha Najsarka zaprojektowana przez Muzeum Drugiej Wojny Światowej.

Tutaj napotykamy sprzeczne informacje odnośnie jego śmierci. Jedna z relacji mówi że Wojciech zginął na miejscu, natomiast inna, którą zdał marynarz kompani szturmowej, mat Georga Wolfa, Najsarek został postrzelony i ranny przetransportowany do gdańskiego szpitala gdzie zmarł. Miejsce pochówku nie jest znane, najprawdopodobniej został pochowany na cmentarzu na Zaspie, chociaż nie można także wykluczyć że leży w jednym z grobów nieznanego żołnierza.


Życiorys Wojciecha Najsarka

Wojciech Najsarek urodził się 22 kwietnia 1900 roku w Jaśmierzu w powiecie sanockim. Był synem Józefa i Ludwiki z Florczaków. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę powszechną. 3 listopada 1918 roku wstąpił ochotniczo do 3. baonu strzelców sanockich w Sanoku. Uczestniczył w walkach pozycyjnych w Chyrowem. W maju 1919 roku przeniesiono Wojtka do 18. Pułku Piechoty. Walczył w tzw. ofensywie majowej pod Samborem, Stryjem i Haliczem, gdzie ze swoją jednostką osłaniał min. linie kolejową i pociągi pancerne kursujące na linii do Lwowa. 10 sierpnia 1919 roku przeniesiono Najsarka do 4 . baonu wartowniczego w Sączu. W maju 1920 roku wraz z batalionem walczył pod Mołodecznem i Bracławem. W lipcu został przydzielony do dowództwa dworca w Mołodeczenie, a następnie do dworca w Brześciu i tutaj pozostał aż do zakończenia działań wojennych na froncie.

Wojciech NajsarekWojciech Najsarek; Fot. archiwum

W 1923 roku został skierowany na roczny kurs adiunktów kolejowych do Poznania. W 1924 roku dostał przydział do Sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX (okręg brzeski), gdzie pełnił funkcję rejestratora kancelarii sztabu. W 1926 roku ożenił się z Marią z d. Ostrowską. W 1933 r. pracował jako dyżurny ruchu na PKP w Redzie. 19 kwietnia 1937 objął stanowisko zawiadowcy stacji handlowej Gdańsk-Westerplatte, posiadając stopień wojskowy starszego sierżanta rezerwy. Wojciech udzielilał się w życiu polskiej społeczności Wolnego Miasta Gdańska, należał m. in. do: Gminy Polskiej, Związku Polaków w WMG, Kolejowgo Przysposobienia Wojskowego, Rodziny Kolejowej, Kolejowego Klubu Sportowego, Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

W 1945 r. został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy, który został mu nadany rozkazem personalnym Naczelnego Dowództwa WP nr 749 z 30 sierpnia 1945 r. za obronę Westerplatte.

Za życia otrzymał także:

  • Medal za Wojnę 1918-1921
  • Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości - 1928 r.
  • Brązowy Krzyż Zasługi - 1930 r.

Poniżej wniosek gen. bryg. Trojanowskiego o oznaczenie Wojciecha Najsarka Brązowym Krzyżem Zasługi:

W czasie swojej pracy w Sztabie st. sierż. Najsarek okazał się podoficerem o dużych zaletach osobistych i wysokiej wartości moralnej. Jako wykonawca należy do najwybitniejszych pracowników, wyróżniając się spośród innych swą pracowitością, sumiennością i skrupulatnością. Dzięki tym walorom wykonuje swe obowiązki registratora ku zupełnemu zadowoleniu, pracując nieraz i poza godzinami urzędowymi.

Zasługuje w zupełności na uwzględnienie.
D-ca Okręgu Korpusu Nr IX
(-) TROJANOWSKI Gen. Bryg.
Pieczęć i podpis wnioskodawcy

Żródła:
westerplatte.pl; muzeum1939.pl

 

Miejsca pamięci

POWIĄZANE KADRY

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Grudnia
1734 (288 lat temu)
Urodził się Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich (1758-1794), członek Familii, od 1768 r. komendant Szkoły Rycerskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej, poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik Konstytucji 3 Maja, pisarz, krytyk literacki, mecenas sztuki.
1867 (155 lat temu)
Urodził się Ignacy Mościcki, działacz niepodległościowy, wybitny chemik. Był profesorem Politechniki Lwowskiej, a w latach 1926-1939 piastował urząd prezydenta RP.
1916 (106 lat temu)
Odbył się pierwszy, od czasów powstania listopadowego, przemarsz regularnych wojsk polskich - Legionów Polskich przez stolicę.
1918 (104 lata temu)
Został wydany rozkaz Sztabu Generalnego WP mówiący o tym, iż biało-czerwona szachownica będzie oficjalnym oznakowaniem polskich samolotów.
1943 (79 lat temu)
Zakończono w Teheranie konferencję, której uczestnicy: Winston Churchill, Józef Stalin i Franklin D. Roosevelt ustalili granice Polski. Na wschodzie miała wyznaczyć ją linia Curzona, a na zachodzi linia rzek Odry i Nysy.
1946 (76 lat temu)
W okolicach wsi Golonka koło Gąbina grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa zabiła podporucznika Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”. Był żołnierzem AK, członkiem sztabu wojewódzkiego Ruchu Oporu AK, wywiadowcą w strukturach Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa.
1947 (75 lat temu)
Około godz. 23, w restauracji w Zabrzegu miejscowy milicjant Rudolf Dadak zamordował (na zlecenie UB) strzałem w plecy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.
2006 (16 lat temu)
Zmarł w Warszawie pułkownik Zbigniew Brym ps. „Zdunin”, żołnierz AK. Walczył w wojnie obronnej w 1939r., a w czasie powstania warszawskiego dowodził „Żelazną Redutą”.
2020 (2 lata temu)
W wieku 91 lat w Warszawie zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pełniła funkcję prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone