Pomnik w hołdzie komendantom i harcerzom „Szarych Szeregów” - Częstochowa

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Śląskie
Miejscowość:Częstochowa
Lokalizacja:Skwer Druha Zygmunta Łęskiego

OPIS:

W HOŁDZIE
KOMENDANTOM I HARCERZOM
„SZARYCH SZEREGÓW”
SAMODZIELNEGO HUFCA ZHP
RÓJ „OBRAZ” W CZĘSTOCHOWIE

HM. KPT. EUGENIUSZ STASIECKI
„PIOTR POMIAN”
1913 - 1944
NAUCZYCIEL, HARCMISTRZ
KOMENDANT HUFCA „OBRAZ” (1939-1941),
KAPITAN ARMII KRAJOWEJ,
SZEF GŁÓWNEJ KWATERY „PASIEKA”
I ZASTĘPCA NACZELNIKA SZARYCH SZEREGÓW,
ZASTĘPCA DOWÓDCY BATALIONU „ZOŚKA”,
ODZNACZONY KRZYŻEM VIRTUTI MILITARI
ORAZ DWUKROTNIE KRZYŻEM WALECZNYCH
POLEGŁ W 16. DNIU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

HM. POR. JÓZEF WYŻYKOWSKI
„ZIUTKA”
1902 - 1990
URZĘDNIK, HARCMISTRZ,
WALCZYŁ W WOJNIE POLSKO-BOLSZEWICKIEJ
I WE WRZEŚNIU 1939 R.
KOMENDANT HUFCA „OBRAZ” (1941-1945),
PORUCZNIK ARMII KRAJOWEJ,
ODZNACZONY KRZYŻEM WALECZNYCH
ORAZ KRZYŻEM ARMII KRAJOWEJ
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ 26 X 1990 R.

HM. PPOR. ZYGMUNT ŁĘSKI
„MŁODY”
1923 - 2004
PEDAGOG, HARCMISTRZ,
DRUCH HUFCA ZHP RÓJ „OBRAZ”,
PODPORUCZNIK ARMII KRAJOWEJ,
CZŁONEK ORGANIZACJI
ANTYKOMUNISTYCZNYCH - „NIE”
KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIEGO,
ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY,
WIĘZIEŃ POLITYCZNY (1949-1951),
ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ 17 VIII 2004 R. 

DH. ZYGMUNT WYŻYKOWSKI
1905 - 1977
ORGANIZATOR RUCHU HARCERSKIEGO
PO ODZYSKANIU PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R.
DRUCH HUFCA ZHP RÓJ „OBRAZ”,
OFICER ODDZIAŁU II KOMENDY GŁÓWNEJ
I KEDYWU ARMII KRAJOWEJ,
ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY.

 

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek