Dziennik Historii Polski

21 Kwietnia

1773 (251 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Nowogrodzki poseł Tadeusz Reytan, próbując nie dopuścić do zatwierdzenia pierwszego rozbioru Polski położył się w drzwiach wejściowych do sali obrad. W ten sposób chciał uniemożliwić dostanie się do niej innym posłom.

1831 (193 lata temu)

W czasie powstania listopadowego wojska polskie stoczyły pod Sokołowem Podlaskim bitwę z wojskami rosyjskimi. Szwadron kawalerii polskiej 1 pułku Ułanów dowodzony przez majora Sulejowskiego pokonał oddział rosyjskich strzelców konnych.

1865 (159 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Stanisław Gall, pierwszy biskup polowy Wojska Polskiego, sufragan warszawski, generał dywizji. W czasie okupacji wykazał się bezkompromisową postawą wobec władz niemieckich. Na bieżąco informował Watykan o popełnianych przez hitlerowców zbrodniach.

1909 (115 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się w Łapach inżynier Józef Kosacki. Był porucznikiem saperów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Znany z wynalezienia ręcznego wykrywacza min.

1919 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Brawurowa akcja wojska polskiego pod dowództwem Józefa Piłsudskiego doprowadziła do usunięcia z Wilna amii bolszewickiej i objęcia tam władzy przez Polaków.

1920 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podpisana została pomiędzy Polską, a Ukrainą umowa międzynarodowa. Strona Polska uznała niezawisłość Ukrainy i jej władz, a granicę między państwami miała stanowić dawna granica między Rosją i Austro-Węgrami.

1935 (89 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarł w Warszawie gen. Bolesław Jaźwński. Podczas wojny z bolszewikami dowodził 11 Dywizją Piechoty. Od1920 do 1926 roku był szefem Wojskowego Instytutu Geograficznego. W przewrocie majowym opowiedział się po stronie rządowej.

1941 (83 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Generał Kazimierz Sosnkowski złożył na ręce brytyjskiego ministra informacji Duffa Coopera raport zdobyty przez Związek Walki Zbrojnej informujący o koncentracji wojsk niemieckich przygotowujących się do uderzenia na Związek Radziecki.

1942 (82 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W KL Auschwitz w wieku 57 lat zmarł Józef Sitarz, artysta, rzeźbiarz, malarz, weteran wojny polsko-bolszewickiej, porucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz 2 Pułku Strzelców Podhalańskich.

1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Po trwających od 9 kwietnia walkach Oddziały 2. Korpusu Polskiego zajęły Bolonię, w walkach śmierć poniosło około 300 polskich żołnierzy.

1946 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W wyniku donosu, aresztowany został por. Marian Pluciński ps. „Mścisław” (z prawej). W okresie kampanii wiosenno-letniej 1945 r. dowodził 4 szwadronem 5 Brygady Wileńskiej AK. Po intensywnym śledztwie, w którym zachował nieugiętą postawę, został w trybie doraźnym skazany na karę śmierci i zamordowany w Białymstoku 28 kwietnia 1946 roku.

1951 (73 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W komunistycznym więzieniu we Wronkach zmarł Włodzimierz Bilan ps. „Marian”, „Mariański”, adwokat, działacz Stronnictwa Narodowego. Był delegatem rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek