Pomnik gen. Władysława Sikorskiego - Rzeszów

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Podkarpackie
Miejscowość:Rzeszów
Lokalizacja:Aleja Łukasza Cieplińskiego 48

OPIS:

GENERAŁ WŁADYSŁAW SIKORSKI
1881   1943

BÓG PATRZY W MOJE SERCE. WIDZI
I ZNA MOJE INTENCJE ORAZ ZAMIARY,
KTÓRE SĄ CZYSTE I RZETELNE.
JEDYNYM MYM CELEM JEST WOLNA,
SPRAWIEDLIWA I WIELKA POLSKA.
KU TEJ POLSCE WAS PROWADZE
I Z BOŻĄ POMOCĄ DOPROWADZĘ.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Generał Stanisław Burhardt-Bukacki
Generał Stanisław Burhardt-Bukacki dzielny i mężny oficer dowódca walczący zawsze w czołowych liniach, swoim osobistym bezprzykładnym męstwem, brawurową odwagą połączoną z wybitną inicjatywą dawał zawsze przykład nieustępliwości i męstwa swoim podwładnym. Wspaniały legionista, dla którego dobro Ojczyzny było wartością nadrzędną.
Czytaj więcej

DZIENNIK HISTORII

20 maja 1881

Dziennik Historii Polski
Urodził się Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych od 1939 do 1943 roku generał Władysław Sikorski. Pełnił również funkcję premiera RP na uchodźstwie.

16 grudnia 1922

Dziennik Historii Polski
Marszałek Sejmu Maciej Rataj powołał na stanowisko szefa rady ministrów gen. Władysława Sikorskiego.

28 września 1939

Dziennik Historii Polski
Generał Władysław Sikorski objął dowództwo Armii Polskiej we Francji.

9 listopada 1939

Dziennik Historii Polski
Naczelny Wódz generał Władysław Sikorski nadał Warszawie order Virtuti Militari V klasy. Odznaczeniem upamiętniono bohaterską postawę obrońców stolicy przed niemieckim najeźdźcą.

9 lutego 1940

Dziennik Historii Polski
Naczelny Wódz generał Władysław Sikorski wydał rozkaz o utworzeniu Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich.

17 czerwca 1940

Dziennik Historii Polski
W bitwie pod Lagarde udział wzięła 1 Dywizja Grenadierów pod dowództwem generała brygady Bronisława Ducha. Jednostka ta powstała we Francji w mieście Cotëquidan. W jej skład weszli żołnierze walczący w wojnie obronnej z 1939 roku oraz ochotnicy z polonii francuskiej.

21 lipca 1940

Dziennik Historii Polski
Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski udekorował sztandar Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich Orderem Virtuti Militari V klasy.

30 lipca 1941

Dziennik Historii Polski
Premier RP generał Władysław Sikorski podpisał z ambasadorem ZSRR w Londynie Iwanem Majskim polsko-sowiecki układ o wznowieniu stosunków dyplomatycznych, współpracy na rzecz pokonania Niemiec oraz powstania polskiej armii w ZSRR.

2 grudnia 1941

Dziennik Historii Polski
Do Moskwy przyjechał generał Władysław Sikorski, podczas tego pobytu dwukrotnie spotkał się z Józefem Stalinem.

2 grudnia 1942

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się wizyta w USA generała Władysława Sikorskiego, podczas której spotkał się on z prezydentem Rooseveltem.

4 lipca 1943

Dziennik Historii Polski
Naczelny Wódz i premier RP na uchodźstwie Generał Władysław Sikorski zginął w raz z córką i współpracownikami w katastrofie samolotu koło Gibraltaru.

16 lipca 1943

Dziennik Historii Polski
Odbył się pogrzeb generała Władysława Sikorskiego na cmentarzu polskich lotników w Newark-on-Trent.

17 września 1993

Dziennik Historii Polski
Z Wielkiej Brytanii przeniesiono na Wawel prochy Naczelnego Wodza i premiera rządu RP na uchodźstwie generała Władysława Sikorskiego.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

28 Września
1794 (228 lat temu)
W czasie insurekcji kościuszkowskiej rozpoczęła się zwycięską dla powstańców dwudniowa bitwa pod Łabiszynem w Wielkopolsce. Starły się liczące 1000 żołnierzy wojska pruskie dowodzone przez pułkownika Johanna Fridricha Szekelyego i 7000 żołnierzy wojsk Rzeczpospolitej pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
1844 (178 lat temu)
Urodził się pułkownik Wacław Kostek-Biernacki, żołnierz Legionów Polskich, członek POW.
1878 (144 lata temu)
Obraz „Bitwa pod Grunwaldem” autorstwa Jana Matejki został pierwszy raz pokazany publicznie w sali Urzędu Miasta w Krakowie.
1896 (126 lat temu)
Urodził się Wacław Lipiński, historyk, żołnierz Legionów Polskich, członek POW. W czasie II wojny światowej współorganizator Konwentu Organizacji Niepodległościowych, po wojnie założyciel i przewodniczący podziemnego Stronnictwa Niezawisłości Narodowej, członek Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej (1946-1947). Aresztowany przez komunistów w 1947 roku i skazany na karę śmierci, zamienioną na dożywocie, zmarł w więzieniu we Wronkach w 1949 roku.
1917 (105 lat temu)
Urodził się w Kijowie as myśliwski, kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych Eugeniusz Horbaczewski. Zginął 18 sierpnia 1944 w Valennes.
1920 (102 lata temu)
Pod Krwawym Borem w lasach na ziemi lidzkiej polskie oddziały 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej stoczyły zwycięską bitwę z jednostkami 3 Armii sowieckiej zmuszając je do odwrotu.
1939 (83 lata temu)
Rozpoczęła się trzydniowa bitwa pod Szackiem. Grupa KOP generała Wilhelma Orlika-Rückemanna (zdjęcie) odniosła w niej zwycięstwo nad wojskami sowieckimi i przeszła za Bug.
1939 (83 lata temu)
Generał Władysław Sikorski objął dowództwo Armii Polskiej we Francji.
1939 (83 lata temu)
O godz. 13.15 podpisany został akt kapitulacji Warszawy.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone