Pomnik upamiętniający dowódców i żołnierzy oddziału partyzanckiego AK i WiN - Kijany

Autor zdjęć: Sebastian Beny
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Kijany

OPIS:

PAMIĘCI
dowódców i żołnierzy
oddziału partyzanckiego
Armii Krajowej
i organizacji
„Wolność i Niezawisłość”
obwodu Lubartowskiego
walczących o niepodległość ojczyzny

kpt Zdzisław
Broński ps. „Uskok”
d-ca oddziału
1912 - 1949

ppor. Kazimierz
Głowacki ps. „Bartosz”
d-ca oddz. dywersji
1919-1944

DZIENNIK HISTORII

24 grudnia 1912

Dziennik Historii Polski
Urodził się Zdzisław Broński ps. „Uskok”.

12 stycznia 1947

Dziennik Historii Polski
W Kolonii Łuszczów oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” stoczył potyczkę z patrolem MO i ORMO. Kpt. „Uskok” został ranny w nogę. Zginął 1 funkcjonariusz MO i 4 ORMO.

18 maja 1947

Dziennik Historii Polski
Patrol 5 żołnierzy Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” pod dowództwem Walentego Waśkowicza ps. „Strzały” wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez UB i KBW pod Zawieprzycami.

21 maja 1949

Dziennik Historii Polski
W Dąbrówce w walce z grupą operacyjną UB/KBW/MO, otoczony w bunkrze, ginie śmiercią samobójczą kpt. Zdzisław Broński „Uskok”.

12 stycznia 2021

Dziennik Historii Polski
Zmarł w wieku 93 lat żołnierz Armii Krajowej z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” kapitan Jan Jabłoniec ps. „Fiat”. Brał udział w walkach z niemieckim, a także sowieckim okupantem m.in. w Czemiernikach, gdzie został ranny.

Inne miejsca w miejscowości:

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Czerwca
1447 (575 lat temu)
Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.
1629 (393 lata temu)
W bitwie pod Trzcianą wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły armię szwedzką króla Gustawa II Adolfa.
1863 (159 lat temu)
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.
1903 (119 lat temu)
W wyborach do Reichstagu posłem z okręgu Katowice-Zabrze został Wojciech Korfanty, pierwszy polski poseł z Górnego Śląska.
1921 (101 lat temu)
W Bierach w powiecie bielskim urodził się Józef Kołodziej ps. „Wichura”, podporucznik, grupowy, szef grup leśnych, członek sztabu ds. propagandy Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka” VII Górnośląskiego Okręgu NSZ.
1923 (99 lat temu)
Urodził się żołnierz AK Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Stanisław Likiernik ps. „Stach”, brał udział w Powstaniu Warszawskim.
1951 (71 lat temu)
W więzieniu Montelupich w Krakowie został stracony por. Józef Mika ps. „Wrzos”. Żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału antykomunistycznego pod swoim dowództwem. Wraz z nim stracono chor. Franciszka Mroza, który należał do jego oddziału.
1976 (46 lat temu)
W Radomiu wybuchły protesty, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Przyczyną tych rozruchów była zapowiedziana dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności, mięsa i wędlin opiewająca od 70 do 150 procent.
1986 (36 lat temu)
Ogłoszono wyrok na Ryszarda Kuklińskiego, został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci.
1998 (24 lata temu)
Komendant Główny Policji gen. Marek Papała został zastrzelony w Warszawie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone