Pomnik upamiętniający dowódców i żołnierzy oddziału partyzanckiego AK i WiN - Kijany

Autor zdjęć: Sebastian Beny
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Kijany

OPIS:

PAMIĘCI
dowódców i żołnierzy
oddziału partyzanckiego
Armii Krajowej
i organizacji
„Wolność i Niezawisłość”
obwodu Lubartowskiego
walczących o niepodległość ojczyzny

kpt Zdzisław
Broński ps. „Uskok”
d-ca oddziału
1912 - 1949

ppor. Kazimierz
Głowacki ps. „Bartosz”
d-ca oddz. dywersji
1919-1944

DZIENNIK HISTORII

24 grudnia 1912

Dziennik Historii Polski
Urodził się Zdzisław Broński ps. „Uskok”. Późniejszy żołnierz ZWZ-AK, twórca oraz dowódca oddziału partyzanckiego, który został włączony w zgrupowanie oddziałów 3. kompanii 8. pułku piechoty legionów AK jako VI pluton. Po wkroczeniu sowietów odtworzył swój oddział, który wszedł w skład Zgrupowania Oddziałów WiN „Zapory”.

12 stycznia 1947

Dziennik Historii Polski
W Kolonii Łuszczów oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” stoczył potyczkę z patrolem MO i ORMO. Kpt. „Uskok” został ranny w nogę. Zginął 1 funkcjonariusz MO i 4 ORMO.

18 maja 1947

Dziennik Historii Polski
Patrol 5 żołnierzy Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” pod dowództwem Walentego Waśkowicza ps. „Strzały” wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez UB i KBW pod Zawieprzycami. Podczas walki z komunistami polegli: Jan Belcarz ps. „Dżym”, Czesław Jabłoński ps. „Bąk” i Marian Puchacz ps. „Kubuś”.

21 maja 1949

Dziennik Historii Polski
W Dąbrówce w walce z grupą operacyjną UB/KBW/MO, otoczony w bunkrze, ginie śmiercią samobójczą (rozerwał się granatem) kpt. Zdzisław Broński „Uskok”, dowódca oddziałów partyzanckich WiN w powiecie lubartowskim. W czasie prac prowadzonych przez IPN w okolicach bunkra, w którym zginął odnaleziono fragmenty jego szczątków, o czym poinformowano uroczyście 4 X 2018 r.

12 stycznia 2021

Dziennik Historii Polski
Zmarł w wieku 93 lat żołnierz Armii Krajowej z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” kapitan Jan Jabłoniec ps. „Fiat”. Brał udział w walkach z niemieckim, a także sowieckim okupantem m.in. w Czemiernikach, gdzie został ranny.

Inne miejsca w miejscowości:

DZIENNIK HISTORII POLSKI

26 Września
1660 (362 lata temu)
Polska husaria rozgromiła wojska rosyjskie w bitwie pod Kutyszczami. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż przeciwnik posiadał 25-krotną przewagę w liczbie żołnierzy.
1867 (155 lat temu)
Urodził się generał Józef Leśniewski, dowódca 3. Dywizji Strzelców I Korpusu Polskiego w Rosji, w latach 1919-1920 minister spraw wojskowych i członek Rady Obrony Państwa.
1908 (114 lat temu)
W Bezdanach pod Wilnem Organizacja Bojowa PPS dowodzona przez Józefa Piłsudskiego przeprowadziła akcję na rosyjski wagon pocztowy, w wyniku której zdobyto ponad 200 tysięcy rubli.<br /> Z uwagi na uczestników (Józef Piłsudski, Walery Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Arciszewski) wydarzenie to nazywane jest „akcją czterech premierów”.
1920 (102 lata temu)
W czasie wojny polsko-bolszewickiej dobiegła trwająca 6 dni bitwa nad Niemnem. Była ona drugim po „Cudzie nad Wisłą” sukcesem militarnym w czasie tego konfliktu.
1944 (78 lat temu)
Poległa na Mokotowie w starciu z niemieckimi czołgami 21-letnia Kasia Borowińska, sanitariuszka i łączniczka z Powstania Warszawskiego. Odznaczona Krzyżem Walecznych
1944 (78 lat temu)
Rozstrzelana przez Niemców została Ewa Matuszewska ps. „Mewa”. Harcerka służby sanitarnej Szarych Szeregów. Podczas powstania Warszawskiego, kierowniczka sanitariatu w pułku „Baszta”.
1948 (74 lata temu)
Koło Sierpca Grupa Operacyjna UB, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz MO zorganizowały obławę na porucznika Franciszka Majewskiego ps. „Słony” dowódcę oddziału Kedywu Armii Krajowej Okręgu Płockiego, dowódcę oddziałów bojowych 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. Wobec braku szans na ucieczkę popełnił samobójstwo. Miał 29 lat.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone