Armia „Poznań”

Armia „Poznań” utworzona została 23 marca 1939 roku w celu obrony Wielkopolski i współdziałania z sąsiednimi armiami („Pomorze” i „Łódź”). Tego dnia, w oparciu o Inspektorat Armii gen.dyw. Tadeusza Kutrzeby i przydzielonych oficerów – wykładowców Wyższej Szkoły Wojennej, zorganizowany został w Warszawie zalążek dowództwa i sztabu armii (do 31 sierpnia 1939 r. występował w dalszym ciągu jako Inspektorat Armii). 29 sierpnia 1939 roku przybył do Gniezna. Zadania dla Armii „Poznań” przewidywały: osłaniając się na kierunku Frankfurt – Poznań, przede wszystkim ubezpieczyć własnym działaniem skrzydła Armii „Łódź” i Armii „Pomorze”. W razie ataku przeważających sił nieprzyjaciela nie dać się szybko zepchnąć na ostateczną linię obrony. Nie dać się odrzucić od armii sąsiednich. W tym celu zwrócić szczególną uwagę na kierunki: Piła – Inowrocław, Głogów – Koło, Wrocław – Koło. Na kierunku Frankfurt – Poznań: wykorzystać jak najdłużej przedpole Warty i osłonić Poznań przed zaskoczeniem, do opóźnienia nieprzyjaciela wykorzystać wszystkie nadające się w tym celu linie terenowe. Ostateczna pozycja obrony: nawiązanie do przedmościa Bydgoszcz – jezioro Żnin – jezioro Gopło – kanał Gopło – Warta – rz. Warta, z wysunięciem się w rejon Konin – Turek. Szerokość pasa działania: w centrum około 200 km, na skrzydłach 30–60 km. 20 sierpnia na bazie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII w Poznaniu sformowano sztab Grupy Operacyjnej „Koło”, któremu podporządkowywano jednostki armii, w celu koordynacji działań bojowych na poziomie taktycznym. Dowódcą GO „Koło” został mianowany dowódca DOK VII – gen. bryg. Edmund Knoll-Kownacki. Łącznie armia liczyła: 55 batalionów piechoty, 19 szwadronów kawalerii, 256 dział, w tym 24 haubice 155 mm wz. 1917, 24 armaty 105 mm wz. 1913 i wz. 1929, 62 haubice 100 mm wz. 1914/1919 i 146 armat 75 mm wz. 1897 i wz. 1902/1926, 20 dział przeciwlotniczych, 78 czołgów rozpoznawczych (TKS lub TK-3), 2 pociągi pancerne, 56 samolotów, 16 samochodów pancernych wz. 34.

Miejsca pamięci narodowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

17 Sierpnia
1431 (591 lat temu)
Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę. Dokumentem wystawionym w Malborku przez wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa potwierdzili rozpoczęcie zbrojnej agresji.
1629 (393 lata temu)
W Olesku, w rodzinie kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczówny urodził się Jan III Sobieski przyszły król Polski.
1794 (228 lat temu)
Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.
1920 (102 lata temu)
W Katowicach zamordowany został przez niemieckich nacjonalistów lekarz Andrzej Mielęcki. Był w 1920 roku członkiem Polskiej Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku.
1920 (102 lata temu)
Batalion ochotniczy kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczył niedaleko Lwowa heroiczny bój z bolszewikami. Liczący 350 żołnierzy polski oddział maszerował wzdłuż linii kolejowej Krasne – Lwów, gdy został od strony stacji w Zadwórzu ostrzelany przez wroga. Kpt. Zajączkowski śmiałym atakiem zdobył stację.
1939 (83 lata temu)
Zmarł w Warszawie dyktator III Powstania Śląskiego Wojciech Korfanty, był jednym z twórców antysanacyjnego Frontu Morges, a w 1923 roku pełnił funkcję wicepremiera rządu RP.
1940 (82 lata temu)
Niemcy zniszczyli pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie.
1944 (78 lat temu)
Do Brygady Świętokrzyskiej przybył mjr. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, który z rozkazu naczelnego dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych został mianowany Szefem Sztabu w Brygadzie Świętokrzyskiej.
1996 (26 lat temu)
Zmarł as polskiego lotnictwa Witold Urbanowicz, dowodził Dywizjonem 303 w czasie II wojny światowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone