Sanitariuszka - Dziennik Historii

9 Lutego 1900 (123 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Malkowiczach koło Wilna urodziła się uczestniczka Powstania Warszawskiego, sanitariuszka II Plutonu „Alek” Kompanii „Rudy” Alicja Henryka Kaltenberg-Abczyńska ps. „Ciocia Stasia”.

25 Marca 1905 (118 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Wanda Chodkowska. Była zakonnicą ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Warszawie. Nosiła imię zakonne Anicilla. Chodkowska była sanitariuszką w Armii Krajowej. Służyła w oddziale „Bakcyl”. Poległa już pierwszego dnia powstania warszawskiego w drodze do rannego żołnierza.

7 Września 1919 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Ewa Matuszewska ps. „Mewa”. Harcerka służby sanitarnej Szarych Szeregów. Podczas powstania Warszawskiego, kierowniczka sanitariatu w pułku „Baszta”.

14 Listopada 1920 (103 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Plosie (obecnie Rosja) urodziła Lidia Lwow-Eberle sanitariuszka AK, Panna Wyklęta, narzeczona majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

9 Września 1921 (102 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Białymstoku urodziła się Wanda Czarnecka-Minkiewicz ps. „Danka”, sanitariuszka w zgrupowaniu mjr. „Łupaszki”, łączniczka między 5. i 6. Brygadą Wileńską Armii Krajowej. Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

18 Kwietnia 1923 (100 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła sie Barbara Gancarczyk ps. „Pająk”. Była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim Odznaczona Orderem Virtuti Militari.

31 Maja 1923 (100 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Lidia Daniszewska ps. „Lidka”, sanitariuszka batalionu „Zośka”. Poległa podczas powstania warszawskiego miała 21 lat.

26 Stycznia 1926 (97 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie urodziła się Blandyna Ziółkowska ps. „Janina”. Podczas Powstania Warszawskiego walczyła na Starówce jako sanitariuszka w 9. kompanii, II pluton Batalionu „Dzik”.

18 Marca 1926 (97 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się łączniczka i sanitariuszka Franciszka Tuszko ps. „Hanka”. Podczas Powstania Warszawskiego walczyła na Starym Mieście w batalionie NOW-AK „Gustaw”.

3 Kwietnia 1926 (97 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Wanda Zalewska-Zdun ps. „Rawicz”, 18-letnia sanitariuszka z Powstania Warszawskiego 1944.

28 Grudnia 1926 (97 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Krystyna Kocięcka ps. „Krysia”. Sanitariuszka z Powstania Warszawskiego ze zgrupowania „Chrobry II”.

28 Czerwca 1927 (96 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła Jadwiga Wolf ps. „Iga”, sanitariuszka Armii Krajowej. Mając 17 lat walczyła w Powstaniu Warszawskim. Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.

27 Października 1927 (96 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Alicja Kottas ps. „Ligocka”, sanitariuszka i łączniczka podczas Powstania Warszawskiego.

17 Lutego 1928 (95 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła sie kpt. Barbara Kulińska-Rembielińska ps. „Zula”, „Bartoszewska”. Sanitariuszka w Samodzielnym Batalionie Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego, powstaniec warszawski.

24 Lipca 1928 (95 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Janina Sławińska ps. „Szczyt” była sanitariuszką Armii Krajowej. Została zamordowana podczas Rzezi Woli razem ze swoimi koleżankami z oddziału. Miała 16 lat.

22 Sierpnia 1928 (95 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Daniela Ogińska ps. „Pszczoła”. W czasie Powstania Warszawskiego była sanitariuszką Armii Krajowej.

3 Września 1928 (95 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się we wsi Guszczewina na Podlasiu sanitariuszka 5 Wileńskiej Brygady AK Danuta Siedzikówna ps. „Inka”. Została rozstrzelana przez komunistów w 1946 roku.

20 Grudnia 1928 (95 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się sanitariuszka z Powstania Warszawskiego Zofia Riedel ps. „Ster”. Zamordowana przez Niemców mając 15 lat podczas Rzezi Woli.

4 Lutego 1929 (94 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Krystyna Sierpińska ps. „Marzenka”, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego.

23 Lutego 1929 (94 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Anna Stupnicka-Bando ps. „Anka”, sanitariuszka z Powstania Warszawskiego. Odznaczona medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata.

23 Lutego 1929 (94 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się w Warszawie Hanna Stadnik ps. „Hanka”. Działalność w konspiracji rozpoczęła w 1942 roku, przenosiła „Biuletyn Informacyjny”, meldunki i broń. Brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka w kompanii ppor. Witolda Janiszewskiego ps. „Withal”.

31 Marca 1936 (87 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodziła się Różyczka Goździewska, 8 letnia sanitariuszka, uczestniczka powstania warszawskiego. Swoją służbę pełniła w szpitalu przy ulicy Moniuszki 11. Jej ogromne poświęceniu pozwoliło uratować życie wielu ludzi. Przeżyła wojnę, zmarła we Francji w 1989 roku.

1 Sierpnia 1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Poległa w️ Powstaniu Warszawskim pierwsza dziewczyna z Batalionu „Zośka” Anna Wajcowicz ps. „Hanka Kołczanka”, miała tylko 20 lat. Była sanitariuszką i łączniczką oraz wywiadowcą II Oddziału Komendy Głównej AK. Odznaczona Krzyżem Walecznych. W czasie okupacji została studentką Wydziału Architektury tajnej Politechniki Warszawskiej. W roku 1942 wstąpiła do polskiego ruchu oporu.

24 Sierpnia 1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W wieku 17 lat w egzekucji ludności cywilnej rozstrzelana została Ida Myślińska ps. „Kizia”, sanitariuszka Armii Krajowej. Została ujęta podczas zdzierania niemieckiego plakatu grożącego śmiercią osobom pomagającym Powstańcom.

24 Sierpnia 1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas Powstania Warszawskiego, w wieku 13 lat niosąc posiłek powstańcom na pierwszej linii, poległa sanitariuszka Maria Schayer ps. „Ala”.

29 Sierpnia 1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas niemieckiego nalotu na szpital przy ul. Chełmskiej 19 zginęła Maria Sawicz ps. „Sawa”, 21-letnia sanitariuszka z Powstania Warszawskiego z batalionu „Oaza”.

31 Sierpnia 1944 (79 lat temu)

W wieku 17 lat zginęła podczas Powstania Warszawskiego Krystyna Kocięcka ps. „Krysia”, Sanitariuszka ze zgrupowania „Chrobry II”.

5 Września 1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Powstaniu Warszawskim pod gruzami gmachu Poczty Głównej przy pl. Napoleona podczas niemieckiego bombardowania zginęła Teresa Maria Hulewicz. Była sanitariuszką i łączniczką w Batalionie „Kiliński” - 2. kompania „Szare Szeregi”.

14 Września 1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie zginęła niosąc pomoc swojemu dowódcy Wacławowi Dunin-Karwickiemu ps. „Luty” 16 letnia Irena Schirtładze ps. „Irka”. Była sanitariuszką batalionu „Parasol”. Córka oficera gruzińskiego Arkadiusza Schirtladze zamordowanego w Katyniu. Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Walecznych i Krzyżem Powstańczym.

16 Września 1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W wieku 21 lat w Powstaniu Warszawskim zginęła (dzień po swoim ukochanym Andrzeju Romockim ps. „Morro”) trafiona w głowę, niosąc jedzenie dla kolegów leżących w piwnicach Lidia Daniszewska ps. „Lidka” sanitariuszka batalionu „Zośka”. Odznaczona dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

26 Września 1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Poległa na Mokotowie w starciu z niemieckimi czołgami 21-letnia Kasia Borowińska, sanitariuszka i łączniczka z Powstania Warszawskiego. Odznaczona Krzyżem Walecznych

26 Września 1944 (79 lat temu)

Rozstrzelana przez Niemców została Ewa Matuszewska ps. „Mewa”. Harcerka służby sanitarnej Szarych Szeregów. Podczas powstania Warszawskiego, kierowniczka sanitariatu w pułku „Baszta”.

12 Lipca 1945 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Na oczach spędzonych mieszkańców Lipy, wioski niedaleko Stalowej Woli mordercy z LWP/UB zamordowali sanitariuszkę i łączniczkę oddziału NSZ Anielę Życzyńską ps. „Ania”. Przed śmiercią związali jej ręce od tyłu, zasłonili oczy, zalali gipsem usta aby nie mogła krzyknąć „Niech żyje Polska!” następnie ją zastrzelili.

3 Sierpnia 1946 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Sanitariuszka i łącznika 5. Wileńskiej Brygady AK, niespełna 18- letnia Danuta Siedzikówna ps. „Inka” skazana została na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku.

26 Kwietnia 2001 (22 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W stolicy zmarła w wieku 89 lat Wanda Ossowska. Była pielęgniarką, sanitariuszką i żołnierzem Armii Krajowej. Działała jako łączniczka między Komendą Główną AK, a dowództwem Obszaru Lwowskiego Armii Krajowej.

29 Listopada 2018 (5 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarła Krystyna Sempka ps. „Giewont”, podczas Powstania Warszawskiego sanitariuszka Szarych Szeregów w szpitalu polowym przy ul. Hożej 13.

1 Grudnia 2020 (3 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W wieku 91 lat w Warszawie zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pełniła funkcję prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

5 Stycznia 2021 (2 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarła Lidia Lwow-Eberle, żołnierz Armii Krajowej, legendarna sanitariuszka oddziału „Łupaszki”, towarzyszka życia mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

29 Stycznia 2021 (2 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarła nauczycielka, artysta plastyk Wanda Zalewska-Zdun ps. „Rawicz”. W wieku 18 lat brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka. Miała 94 lata.

14 Lutego 2022 (rok temu)

Dziennik Historii Polski
Zmarła kpt. Maria Mrówka ps. „Irena”, sanitariuszka w Samodzielnym Batalionie Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygadiera Czesława Mączyńskiego, powstaniec warszawski.

23 Marca 2022 (rok temu)

Dziennik Historii Polski
W wieku 98 lat zmarła Pani kpt. Barbara Szurig-Werner ps. „Basia Amorkowa”, żołnierz, sanitariuszka 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. W lutym 2021 roku odznaczona przez Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

11 Lipca 2022 (rok temu)

Dziennik Historii Polski
W wieku 100 lat zmarła, urodzona we Lwowie, Helena Wartalska ps. „Hanka". Była sanitariuszką Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

13 Lipca 2022 (rok temu)

Dziennik Historii Polski
W wieku 95 lat zmarła Anna Jakubowska ps. „Paulinka”. Była sanitariuszką w legendarnym batalionie „Zośka”, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Po wojnie represjonowana przez UB.

3 Stycznia 2023  

Dziennik Historii Polski
W wieku 95 lat zmarła Jadwiga Skolimowska ps. „Jadwiga Czarna”, harcerka Szarych Szeregów iv sanitariuszka Armii Krajowej. Brała udział w Powstaniu Warszawskim.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

3 Czerwca
1605 (418 lat temu)
Zmarł w Zamościu Jan Zamoyski - kanclerz wielki koronny od 1578 roku, hetman wielki koronny od 1581 roku, przywódca szlachty i doradca Stefana Batorego. Zwycięzca bitwy pod Byczyną 1588, przeciwnik Habsburgów. Przywrócił zwierzchnictwo Polski nad Mołdawią i Wołoszczyzną. W 1602 odzyskał Inflanty. Był założycielem miasta Zamość i Akademii Zamojskiej.
1652 (371 lat temu)
Po zakończeniu bitwy pod Batohem, Chmielnicki wydał rozkaz wymordowania jeńców. W trwającej do 4 czerwca rzezi zginęło prawdopodobnie 3500 doborowych polskich żołnierzy i oficerów. Rzeź nazywana jest „sarmackim Katyniem”.
1863 (160 lat temu)
W czasie powstania styczniowego pod Nagoszewem miała miejsce bitwa między polskimi oddziałami powstańczymi oraz miejscowym chłopstwem pod dowództwem Maksymiliana Broniewskiego, a wojskami rosyjskimi majora Suchotina. Dwukrotnie większe oddziały rosyjskie pokonały po ciężkiej walce oddziały powstańcze.
1890 (133 lata temu)
W Rzeszowie urodził się Tadeusz Furgalski ps. „Wyrwa”. Major Legionów Polskich. Zginął w bitwie pod Maniewiczami w nocy z 6 na 7 lipca 1916 roku.
1920 (103 lata temu)
36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej z 8 DP w ramach Armii Rezerwowej gen. Sosnkowskiego rozbił pod Duniłowiczami sowiecką 12 Dywizję Strzelców. Zwycięstwo okupione zostało ciężkimi stratami.
1940 (83 lata temu)
W obozie KL Mauthausen-Gusen zmarł Marian Borzęcki. Był prawnik i politykiem. Komendant Główny Policji Państwowej i wiceprezydent Warszawy.
1945 (78 lat temu)
Byli członkowie AK z oddziału por. Wiktora Nowowiejskiego ps. „Jeż” (zdjęcie) w nocy z 3 na 4 czerwca zaatakowali Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie, odbijając 40 więźniów, w większości byli to żołnierze NSZ, AK i BCh.
1946 (77 lat temu)
Na skraju wsi Lipinki woj. kujawsko-pomorskie oddział partyzantów Władysława Chelińskiego ps. „Mały” (drugi z lewej) zaatakował grupę funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w celu odbicia aresztowanych mieszkańców Lipinek.
2008 (15 lat temu)
Zmarł pilot, dowódca Dywizjonu 303 w latach 1943-44 pułkownik Tadeusz Kotz (Koc).
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek