Trwa wczytywanie danych...

MIEJSCA PAMIĘCI

Tablica poświęcona żołnierzom Okręgu Poznańskiego AK i innych organizacji wojskowych - Poznań

Tablica poświęcona żołnierzom Okręgu Poznańskiego AK i innych organizacji wojskowych - Poznań

Poznań, ul. Kościuszki 97/99

Żołnierzom Okręgu Poznańskiego

Armii Krajowej

i oranizacji wojskowych Wielkopolski

walczącym o wolność i niepodległość Polski

oraz powrót Ziem Piastowskich do macierzy.

Poległym i zamordowanym w latach 1939-1945

Służba Zwycięstwu Polski

Związek Walki Zbrojnej

Szare Szeregi

Narodowa Organizacja Wojskowa

Bataliony Chłopskie

Gwarda Ludowa

Polska Niepodległa

Narodowa Organizacja Bojowa

Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich

Tajna Polska Organizacja Wojskowa

Wielkopolska Organizacja Powstańców

Organizacja Jedności Narodowej

Czarny Legion

Tajna Organizacja Wojskowa

Tajna Organizacja Niepodległościowa

Miejscowa Organizacja Niepodlegościowa

Narodowe Siły Zbrojne-Grupa Zachodnia

"Ojców naszych ziemio święta,

Ziemio wielkich cnót i czynów

Tyś na wskroś jest przesiąknięta

Krwią ofiarną swoich synów..."

INNE MIEJSCA W MIEJSCOWOŚCI