Grób Henryka Flame ps. „Bartek” - Czechowice-Dziedzice

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Śląskie
Miejscowość:Czechowice-Dziedzice
Lokalizacja:ul. Mikołaja Kopernika 40

DZIENNIK HISTORII

15 stycznia 1918

Dziennik Historii Polski
W miejscowości Frysztat urodził się kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”.

23 lutego 1946

Pluton „Śmiertelnych” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wykonał wyrok śmierci, podpisany przez komendanta Zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, na milicjancie z Bestwiny, powiat bielski.

19 października 1946

Dziennik Historii Polski
W Zabrzu w ramach akcji operacyjnej agenta UB H. Wendrowskiego zostali zatrzymani Ernest Kozubek ps. „Grom” (zdjęcie), Jan Kwiczala ps. „Emil”, Władysław Guzdek ps. „Wilk” żołnierze NSZ ze zgrupowania kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Zostali zamordowani w katowickim więzieniu 31 grudnia 1946r.

11 marca 1947

Przed Urzędem Bezpieczeństwa w Bielsku, obecnie Bielsko-Biała, ujawnił się kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”.

1 grudnia 1947

Dziennik Historii Polski
W restauracji w Zabrzegu zamordowany został strzałem w plecy kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Czerwca
1447 (575 lat temu)
Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.
1629 (393 lata temu)
W bitwie pod Trzcianą wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły armię szwedzką króla Gustawa II Adolfa.
1863 (159 lat temu)
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.
1903 (119 lat temu)
W wyborach do Reichstagu posłem z okręgu Katowice-Zabrze został Wojciech Korfanty, pierwszy polski poseł z Górnego Śląska.
1921 (101 lat temu)
W Bierach w powiecie bielskim urodził się Józef Kołodziej ps. „Wichura”, podporucznik, grupowy, szef grup leśnych, członek sztabu ds. propagandy Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka” VII Górnośląskiego Okręgu NSZ.
1923 (99 lat temu)
Urodził się żołnierz AK Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Stanisław Likiernik ps. „Stach”, brał udział w Powstaniu Warszawskim.
1951 (71 lat temu)
W więzieniu Montelupich w Krakowie został stracony por. Józef Mika ps. „Wrzos”. Żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału antykomunistycznego pod swoim dowództwem. Wraz z nim stracono chor. Franciszka Mroza, który należał do jego oddziału.
1976 (46 lat temu)
W Radomiu wybuchły protesty, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Przyczyną tych rozruchów była zapowiedziana dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności, mięsa i wędlin opiewająca od 70 do 150 procent.
1986 (36 lat temu)
Ogłoszono wyrok na Ryszarda Kuklińskiego, został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci.
1998 (24 lata temu)
Komendant Główny Policji gen. Marek Papała został zastrzelony w Warszawie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone