Henryk Flame ps. „Bartek”

Henryk Flame ps. „Bartek”

Odznaczenia

Medal
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Urodził się 15 I 1918 we Frysztacie na Zaolziu. W 1939 ukończył Szkołę Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Jako kapral pilot otrzymał przydział do 2. Pułku Lotniczego w podkrakowskich Rakowicach. We wrześniu 1939 walczył w ramach Brygady Pościgowej z zadaniem zwalczania wrogich samolotów na zewnątrz strefy ochronnej polskiej artylerii przeciwlotniczej. 16 IX został przydzielony do „Eskadry Rozpoznawczej”, utworzonej we Lwowie z resztek Brygady Pościgowej. Podczas jednego z lotów rozpoznawczych został zestrzelony pod Stanisławowem przez wkraczające 17 IX do Polski oddziały sowieckie. Został internowany na Węgrzech, początkowo w Budapeszcie a następnie w jednym z prowincjonalnych obozów. Jesienią 1943 otrzymał powołanie do armii niemieckiej. Wówczas zbiegł i ukrywał się, trafiając do oddziału partyzanckiego AK pchor. Mariana Bartel de Weydenthala ps. „Urban”, który operował w rejonie Baraniej Góry i Wisły. Po pewnym czasie oddział rozpadł się na dwie grupy, dowódcą jednej z nich został Flame. Oddział partyzancki, którym dowodził, działał do lutego 1945. Na skutek otrzymanych rozkazów z Dowództwa NSZ 12 II 1945 wstąpił wraz ze swymi partyzantami do Milicji Obywatelskiej. Gromadził wokół siebie żołnierzy NSZ i AK, z zamiarem przejścia do partyzantki antykomunistycznej. Do jesieni 1946 jego oddziały przeprowadziły kilkadziesiąt poważnych akcji bojowych, likwidując agenturę komunistyczną i dezorganizując działalność PPR i MO na tym terenie. Wielkim wydarzeniem propagandowym była „defilada partyzancka”, przeprowadzona w Wiśle 3 V 1946, na oczach zaskoczonych kuracjuszy i turystów. W lipcu – wrześniu 1946 do zgrupowania przeniknęli agenci UB. Zostali uznani za wiarygodnych i na ich polecenie partyzanci mieli być konspiracyjnie przerzuceni na teren amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. W trzech grupach wyjechało w ten sposób około 200 żołnierzy NSZ, którzy zostali bestialsko zlikwidowani na terenie Opolszczyzny. Flame z resztką żołnierzy dotrwał w partyzantce w okolicach Baraniej Góry i 11 III 1947 ujawnił się w PUBP Cieszyn. Starał się ustalić, co stało się z jego podwładnymi, rzekomo przerzuconymi do Niemiec, w tym celu poszukiwał miejsca popełnionej na nich zbrodni. 1 grudnia 1947 roku został zamordowany strzałem w plecy w restauracji w Zabrzegu przez funkcjonariusza MO Rudolfa Dadaka.

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

15 Stycznia 1918 (106 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W miejscowości Frysztat urodził się kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.

27 Maja 1945 (79 lat temu)

W Bestwinie, powiat bielski, oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem por. Henryka Flamego ps. „Bartek” rozbił posterunek MO. Podczas akcji zginął komendant posterunku.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

16 Czerwca
1895 (129 lat temu)
Urodził się komendant Okręgu Warszawa ZWZ-AK generał Antoni Chruściel ps. „Monter”. Był bezpośrednim dowódcą żołnierzy biorących udział w Powstaniu Warszawskim.
1915 (109 lat temu)
W czasie pierwszej wojny światowej II Brygada Legionów Polskich pod dowództwem generała Józefa Hallera stoczyła pod Rarańczą w obwodzie czerniakowskim krwawą bitwę z piechotą rosyjską.
1922 (102 lata temu)
Do Piekar Śląskich wkroczyły oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego. Do miasta wjechali zarówno Ułani jak i piechota.
1940 (84 lata temu)
10 Brygada Kawalerii Pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka stoczyła z Niemcami walkę o francuskie miasto Montbard. Wojska polskie osłaniały w ten sposób odwrót wojsk francuskich w kierunku Kanału Burgundzkiego. Działanie Polaków przyniosło efekt w postaci wyparcia Niemców.
1944 (80 lat temu)
Zginął walcząc z Niemcami cichociemny, szef Kedywu Okręgu Radomsko-Kieleckiego AK Jan Piwnik ps. „Ponury”. Wsławił się jako dowódca partyzantki walczącej w Górach Świętokrzyskich i oddziału dywersyjnego na Nowogródczyźnie.
1983 (41 lat temu)
Jan Paweł II rozpoczął swoja drugą pielgrzymkę do ojczyzny.
2012 (12 lat temu)
Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach twórca i dwukrotny dowódca jednostki GROM - Grupa Reagowania Operacyjno Mobilnego, generał brygady Sławomir Petelicki.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek