Pomnik upamiętniający powstanie listopadowe i styczniowe - Nowy Sącz

Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Małopolskie
Miejscowość:Nowy Sącz
Lokalizacja:ul. Tadeusza Rejtana 16

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Emilia Plater - Symbol patriotyzmu
W burzliwej historii Polski wiele postaci zasłużyło sobie by określać ich mianem bohaterów. W ogromnej większości są to mężczyźni, którzy dzięki swojej odwadze i poświęceniu na stałe wpisali się do kart historii. Należy jednak pamiętać, że również wiele kobiet odegrało w dziejach naszej ojczyzny istotne role, a jedną z nich bez wątpienia jest Emilia Plater.
Czytaj więcej

DZIENNIK HISTORII

24 lutego 1765

Dziennik Historii Polski
Urodził się żołnierz Legionów Polskich, uczestnik powstania kościuszkowskiego Kazimierz Małachowski. Jako przedostatni pełnił funkcję wodza naczelnego w Powstaniu Listopadowym.

14 marca 1771

Dziennik Historii Polski
Urodził się, dyktator powstania listopadowego i naczelny wódz polskich wojsk, generał Józef Chłopicki.

8 lutego 1787

Dziennik Historii Polski
Urodził się naczelny wódz w powstaniu listopadowym generał Jan Zygmunt Skrzynecki.

10 września 1797

Dziennik Historii Polski
Urodził się Piotr Wysocki, przywódca spisku w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, który zapoczątkował wybuch Powstania Listopadowego.

2 lutego 1813

Dziennik Historii Polski
Urodził się w Husowie uczestnik powstania listopadowego Marceli Jawornicki. Za uczestnictwo w narodowym zrywie niepodległościowym został odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

29 listopada 1830

Dziennik Historii Polski
W nocy z 29 na 30 listopada wybuchło w Warszawie Powstanie Listopadowe.

3 grudnia 1830

Dziennik Historii Polski
Utworzony został Rząd Tymczasowy, na jego czele stanął książę Adam Jerzy Czartoryski, a dowództwo nad wojskiem objął generał Józef Chłopicki.

5 grudnia 1830

Dziennik Historii Polski
W powstaniu listopadowym gen. Józef Chłopicki ogłosił objęcie władzy dyktatorskiej.

13 grudnia 1830

Dziennik Historii Polski
Powstanie listopadowe zostało uznane przez Sejm Królestwa Polskiego za powstanie narodowe.

29 grudnia 1830

W czasie powstania listopadowego, z inicjatywy dyktatora powstania Józefa Chłopickiego utworzono Komisję Rozpoznawczą, której celem było rozpatrywanie spraw osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Na jej czele stanął hrabia Michał Aleksander Potocki.

17 stycznia 1831

Dziennik Historii Polski
Z funkcji dyktatora powstania listopadowego zrezygnował generał Józef Chłopicki.

25 stycznia 1831

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania listopadowego Sejm uchwalił detronizację cara Mikołaja I Romanowa jako króla Polski.

5 lutego 1831

Dziennik Historii Polski
Armia rosyjska pod dowództwem feldmarszałka Iwana Dybicza wkroczyła na teren Królestwa Polskiego. Jej celem było stłumienie trwającego powstania listopadowego.

14 lutego 1831

Dziennik Historii Polski
Polskie oddziały generała Józefa Dwernickiego pokonały w bitwie pod Stoczkiem rosyjską dywizję dowodzoną przez generała Fiodora Geismara.

17 lutego 1831

Dziennik Historii Polski
W trakcie trwania powstania listopadowego doszło do bitw pod Kałuszynem i Dobrem, zakończyły się zwycięstwem Polaków nad siłami rosyjskimi.

19 lutego 1831

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego odbyła się bitwa pod Nową Wsią. Oddziały Polskie pod dowództwem generała dywizji Józefa Dwernickiego starły się z kawalerią rosyjską, na czele z generałem lejtnantem Cyprianem von Kreutz. Nieprzyjaciel został rozbity, tracąc około 200 ludzi. Zdobyto trzy działa oraz wzięto do niewoli czterdziestu jeden wrogów.

24 lutego 1831

Dziennik Historii Polski
Pod Białołęką doszło do starcia między wojskami Królestwa Polskiego i Imperium Rosyjskiego. 13 tysięcznym wojskiem polskim dowodził generał Jan Krukowiecki. Natomiast 11 tysiącami Rosjan generał Iwan Szachowski. Polacy wyszli zwycięsko z tej dwudniowej potyczki. Straty wyniosły 800 osób po stronie polskiej, a po rosyjskiej 1100 osób.

25 lutego 1831

Dziennik Historii Polski
Odbyła się bitwa o Olszynkę Grochowską (Bitwa pod Grochowem). Zwycięstwo Polaków uniemożliwiło wojskom rosyjskim szybkie zajęcie Warszawy. Podczas bitwy zginął dowódca 2. Dywizji Piechoty generał Franciszek Żymirski.

26 lutego 1831

Dziennik Historii Polski
Mianowano generała Jana Skrzyneckiego naczelnym wodzem wojsk polskich w powstaniu listopadowym.

2 marca 1831

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego rozegrała się bitwa pod Puławami. Piechota polska dowodzona przez porucznika Adama Polewakę i podporucznika Apolinarego Nykę wraz z batalionem strzelców pułkownika Juliusza Małachowskiego zwyciężyły wojska rosyjskie. Wrogowie stracili około 100 żołnierzy i kilkadziesiąt koni.

3 marca 1831

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego, wojska powstańcze pod wodzą gen. Józefa Dwernickiego stoczyły zwycięską bitwę z wojskami Imperium Rosyjskiego pod Kurowem.

31 marca 1831

Dziennik Historii Polski
W czasie trwania powstania listopadowego Polskie wojska odniosły zwycięstwa podczas bitwy pod Wawrem i Dębem Wielkim.

2 kwietnia 1831

W czasie powstania listopadowego straż polska i korpus jazdy generała Tomasza Łubieńskiego starły się w drugiej bitwie pod Kałuszynem. Decydująca o zwycięstwie Polaków w tej bitwie była szarża Ułanów z 2 korpusu pod dowództwem Władysława Zamoyskiego.

11 kwietnia 1831

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania listopadowego pod Poryckiem (obecnie Ukraina) 22 szwadrony żołnierzy polskich pod dowództwem Józefa Dwernickiego pokonały rosyjski pułk dragonów dowodzony przez Fiodora Rydygiera.

21 kwietnia 1831

W czasie powstania listopadowego wojska polskie stoczyły pod Sokołowem Podlaskim bitwę z wojskami rosyjskimi. Szwadron kawalerii polskiej 1 pułku Ułanów dowodzony przez majora Sulejowskiego pokonał oddział rosyjskich strzelców konnych.

26 kwietnia 1831

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania listopadowego odbyła się bitwa pod Mińskiem Mazowieckim. Wojska polskie pod dowództwem generała Antoniego Giełguda starły się z 1. Korpusem Rosyjskim generała Piotra Pahlena. Bitwa zakończyła się wycofaniem wojsk powstańczych w stronę miejscowości Stojadła. W walkach poległo około 300 osób po obu stronach.

9 maja 1831

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego pod Firlejem w województwie lubelskim miała miejsce bitwa powstańców dowodzonych przez generała Chrzanowskiego (grafika) z rosyjskim korpusem generała Kreutza. W zwycięskiej dla Polaków bitwie Rosjanie stracili ogółem niemal 1/3 sił.

13 maja 1831

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego miała miejsce bitwa pod Jędrzejowem. Wojska polskie dowodzone przez generała brygady Jana Nepomucena Umińskiego pokonały wojska rosyjskie, na czele których stał feldmarszałek Iwan Dybicz. Liczące 11 tysięcy żołnierzy wojska polskie odniosły zwycięstwo nad 24 tysięcznymi oddziałami rosyjskim. W bitwie poległo 300 Polaków i 1300 Rosjan.

14 maja 1831

Dziennik Historii Polski
Pod Daszowem podczas największego starcia powstania listopadowego na terenie Ukrainy, liczący 2200 żołnierzy oddział pod dowództwem generała Benedykta Kołyszki poniósł klęskę w walce oddziałem kawalerii pod dowództwem generała Longina Rotha.

26 maja 1831

Dziennik Historii Polski
Polskie wojska doznały klęski w bitwie pod Ostrołęką, w czasie powstania listopadowego, zginęło około 6,5 tysiąca żołnierzy.

14 lipca 1831

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego miała miejsce druga bitwa pod Mińskiem Mazowieckim. Dowodzone przez generała Wojciecha Chrzanowskiego wojska powstańcze pokonały wojska rosyjskie generała Jewgienija Gołowina.

3 sierpnia 1831

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania listopadowego pod Kołem odbyła się zwycięska dla Polaków bitwa. Starły się 1 Brygada 2 Dywizji Dragonów rosyjskich pod dowództwem generała majora Josipa Anrepa z polskim 3,4 i 5 Pułkiem Ułanów oraz 2, 4, 8 i 9 Pułkiem Piechoty. Łącznie 550 szabel i 400 bagnetów wspartych również oddziałem Kosynierów pod dowództwem generała brygady Zygmunta Stryjeńskiego.

12 sierpnia 1831

Dziennik Historii Polski
Gubernator wojskowy Warszawy Henryk Dembiński został mianowany przywódcą powstania listopadowego.

6 września 1831

Dziennik Historii Polski
Podczas obrony Woli przed wojskami rosyjskimi zginął generał Józef Sowiński.

21 października 1831

Dziennik Historii Polski
Upadek Twierdzy Zamojskiej, data ta uważana jest również za zakończenie powstania listopadowego.

2 lutego 1838

Dziennik Historii Polski
Urodził się jeden z przywódców powstania styczniowego Konstanty Kalinowski. Był komisarzem Rządu Narodowego na Litwę. Został zamordowany przez władze carskie.

26 lipca 1838

Dziennik Historii Polski
W Wierzchowiskach koło Lublina urodziła się Anna Pustowójtówna. Uczestniczyła w powstaniu styczniowym pod pseudonimem „Michał Smok”. Była również sanitariuszką podczas wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej.

17 stycznia 1840

Dziennik Historii Polski
Urodził się Stefan Bobrowski, od stycznia 1863 roku kierował Powstaniem Styczniowym. Był członkiem Komitetu Centralnego Narodowego i Tymczasowego Rządu Narodowego.

18 lutego 1844

Dziennik Historii Polski
W Ostrowcu Świętokrzyskim urodziła się porucznik Lucyna Żukowska. Uczestniczyła w Powstaniu Styczniowym z 1863 roku.

4 sierpnia 1850

Dziennik Historii Polski
Zmarł generał Ignacy Prądzyński, pełnił funkcję szefa sztabu armii polskiej podczas powstania listopadowego.

30 września 1854

Dziennik Historii Polski
Zmarł generał Józef Chłopicki, uczestnik wojen napoleońskich, wódz naczelny wojsk polskich i dyktator w czasie Powstania Listopadowego.

12 stycznia 1860

Dziennik Historii Polski
Zmarł naczelny wódz w powstaniu listopadowym oraz uczestnik wojen napoleońskich generał Jan Zygmunt Skrzynecki.

3 stycznia 1863

Dziennik Historii Polski
Działający od czerwca 1862 roku w Warszawie Komitet Centralny Narodowy podjął decyzję o wybuchu powstania styczniowego. Datę rozpoczęcia powstania wyznaczono na 22 stycznia 1863 roku.

14 stycznia 1863

Zapadła decyzja naczelnika Rządu Cywilnego w Królestwie Polskim margrabiego Aleksandra Wielopolskiego o przymusowym poborze młodzieży do wojska rosyjskiego. Wpłynęło to na przyspieszenie wybuchu powstania styczniowego.

22 stycznia 1863

Dziennik Historii Polski
Komitet Centralny wydał manifest ogłaszając się Tymczasowym Rządem Narodowym i wezwał „naród Polski, Litwy i Rusi” do walki - wybuchło Powstanie Styczniowe.

3 lutego 1863

Dziennik Historii Polski
Wojska polskie pokonały siły rosyjskie w bitwie pod Węgrowem.

4 lutego 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego oddział kawalerii dowodzony przez porucznika Franciszka Sokołowskiego wykonał udane uderzenie na Rawę Mazowiecką, gdzie zdobył koszary armii rosyjskiej.

7 lutego 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego w bitwie pod Sosnowcem liczący 200 żołnierzy oddział powstańczy pod dowództwem pułkownika Apolinarego Kurowskiego pierwszy raz w historii skierował do walki przeciw wojskom rosyjskim pociąg pancerny.

8 lutego 1863

Rosja i Prusy zawarły konwencję wojskową zobowiązując się do współpracy przy tłumieniu Powstania Styczniowego.

17 lutego 1863

Odbyły się, podczas powstania styczniowego bitwy pod Staszowem oraz Miechowem.

21 lutego 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Nową Wsią w województwie kujawsko-pomorskim. Liczący 500 powstańców, 100 kawalerzystów i kosynierów oddział pod dowództwem generała Ludwika Mierosławskiego stanął przeciwko liczącemu 3500 żołnierzy oddziałowi rosyjskiemu.

9 marca 1863

Dziennik Historii Polski
Powstańcy styczniowi pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego pokonali oddziały rosyjskie w bitwie pod Myszyńcem na Kurpiach.

10 marca 1863

Dziennik Historii Polski
Marian Langiewicz został dyktatorem powstania styczniowego.

17 marca 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego doszło do Bitwy pod Chrobrzem pomiędzy oddziałami polskimi, a armią rosyjską. Powstańcy odparli szturm Rosjan i ruszyli w pościg za wycofującym się nieprzyjacielem.

18 marca 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego odbyła się zwycięska dla Polaków bitwa pod Grochowiskami, strona rosyjska i polska poniosły bardzo duże straty.

21 marca 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Hutą Krzeszowską. Oddział powstańczy został zaatakowany przez wojska rosyjskie. Trwająca ponad 20 godzin walka, która rozgrywała się w Lesie Ciosmańskim zakończyła porażką Polaków. Zginęło 20 powstańców, a wielu innych trafiło do rosyjskiej niewoli.

25 marca 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Chynowem w województwie mazowieckim. W starciu tym 600 osobowy oddział partyzancki pod dowództwem pułkownika Władysława Kononowicza pokonał po całodziennej walce trzy kolumny wojsk rosyjskich

14 kwietnia 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas Powstania Styczniowego rozegrała się bitwa pod Budą Zaborowską w województwie mazowieckim. Oddział powstańczy pod dowództwem majora Walerego Remiszewskiego został zaskoczony przez Huzarów i Kozaków rosyjskich. Duża przewaga liczebna Rosjan i choroba polskiego dowódcy sprawiły, że oddziały powstańcze poniosły klęskę. W bitwie zginęło 30 Polaków, jednak Rosjanie dobili jeńców i ostatecznie śmierć poniosło 72 powstańców. Wrogowie stracili 50 żołnierzy.

16 kwietnia 1863

Dziennik Historii Polski
Oddział powstańczy liczący 300 osób, dowodzony przez pułkownika Marcina Borelowskiego (grafika) pokonał w bitwie pod Borowymi Młynami nadciągających od Tarnogrodu, w liczbie 1000 żołnierzy, Rosjan pod wodzą majora Iwana Sternberga.

22 kwietnia 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego dowodzony przez Dionizego Czachowskiego oddział powstańców rozbił pod Stefankowem kozacki oddział majora Dońca-Chmielnickiego.

4 maja 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego pod Stokiem koło Ostrowii Mazowieckiej oddział powstańczy dowodzony przez Ignacego Mystkowskiego urządził udaną zasadzkę na wojska carskie. Było to jedno z najbardziej spektakularnych powstańczych zwycięstw w czasie tej rewolty.

6 maja 1863

Dziennik Historii Polski
Pod Kobylanką polskie wojska powstańcze starły się z 2000 oddziałem rosyjskim pułkownika Georgija Miednikowa. Połączone oddziały księcia Adama Sapiehy, Marcina Borelowskiego i generała Antoniego Jeziorańskiego skutecznie odparły rosyjski atak.

7 maja 1863

W czasie powstania styczniowego rozegrała się pierwsza bitwa pod Birżami. Zwycięstwo odniosły siły powstańcze.

10 maja 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego pod Łuką na Wołyniu Rosjanie dowodzeni przez pułkownika Żukowa rozbili polskie siły pod dowództwem Adama Zielińskiego, on sam dostał się do rosyjskiej niewoli i 30 maja został rozstrzelany w Kijowie.

10 maja 1863

Dziennik Historii Polski
Powstał, z przekształcenia Tymczasowego Rządu Narodowego, Rząd Narodowy, który wprowadził nową pieczęć z wizerunkiem Archanioła Michała Orła i Pogoni oraz napisem "Rząd Narodowy. Równość Wolność Niepodległość".

11 maja 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Hutą Krzeszowską w województwie podkarpackim. Oddział powstańczy dowodzony przez generała Antoniego Jeziorańskiego uległ siłom rosyjskim

17 maja 1863

Rozpoczęły się w Guberni Grodzieńskiej ośmiodniowe walki powstańców styczniowych pod dowództwem Romualda Traugutta z wojskami rosyjskimi.

18 maja 1863

W trakcie powstania styczniowego rozegrała się krwawa bitwa o twierdzę Fraulin we wsi Gołębiów koło Grójca. Wojska generała Władysława Grabowskiego poniosły klęskę w starciu z carską armią generała Mellera Zakomelskiego. Zginęło około 180 Polaków, prawdopodobnie około 30 wzięto do niewoli.

19 maja 1863

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się bitwa pod Tuczapami. Była jedną z największych w czasie powstania styczniowego. Wojska Rosyjskie otrzymały wiadomość, że w okolicach Mołożowa przebywa około 900 osobowy oddział powstańczy. Dowództwo rosyjskie wysłało na ten teren ponad 1200 dobrze wyszkolonych i uzbrojonych żołnierzy, wspomaganych plutonem artylerii i szwadronem kawalerii. Mimo przeważających sił wroga i ostrzałów artyleryjskich oddziały powstańcze dzielnie broniły się przez dwa dni.

21 maja 1863

Dziennik Historii Polski
Oddział powstańczy dowodzony przez pułkownika Józefa Konstantego Ramotowskiego „Wawra” odbyły zbrojną potyczkę z wojskami rosyjskimi pod Kadyszem w powiecie grodzieńskim (obecnie Białoruś). Było to zwycięskie dla Polaków starcie. Straty polskie wyniosły 14 żołnierzy,a rosyjskie 120.

26 maja 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego pod Salichą na Wołyniu miała miejsce bitwa wojsk polskich pod dowództwem generała Edmunda Różyckiego z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez kapitana Łomonosowa. Bitwa zakończyła się spektakularnym zwycięstwem wojsk polskich

9 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Ignacewem. Wojska powstańcze pułkownika Edmunda Calliera wspomagane przez oddziały Wincentego Raczkowskiego pokonały Rosjan dowodzonych przez majora Marianowicza.

15 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Lututowem. Oddział 120 kosynierów dowodzony przez pułkownika Antoniego Korotyńskiego został doszczętnie rozbity przez mające ogromną przewagę połączone kolumny wojsk rosyjskich pułkownika Tarasenkowa i pułkownika Wsiewołoda Pomierancowa.

20 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego dowodzone przez generała Zygmunta Jordana (zdjęcie) wojska powstańcze zostały rozbite pod Gacami Słupeckimi i Komarowem przez 2 roty rosyjskie. Rosjanie zapędzili Polaków w stronę Wisły, w której utonęła znaczna część żołnierzy, pozostałych aresztowano.

21 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
Oddział powstańczy dowodzony przez pułkownika Józefa Konstantego Ramotowskiego ps. „Wawer” (grafika) pokonał w potyczce pod Kadyszem w powiecie grodzieńskim wojska rosyjskie. Straty polskie wyniosły 14 żołnierzy, a rosyjskie około 120.

25 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.

27 czerwca 1863

Dziennik Historii Polski
Powieszony został przez Rosjan Zygmunt Sierakowski przywódca Powstania Styczniowego na Żmudzi.

29 czerwca 1863

W czasie powstania styczniowego odbyła się bitwa na Kozim Rynku w województwie podlaskim. Liczący 600 żołnierzy oddział pod dowodzony przez pułkownika Konstantego Romatowskiego, po ostrzale wojsk rosyjskich, na których czele stał poniósł klęskę w walce z siłami rosyjskimi dowodzonymi przez Karlstota Makarowski tracąc 14 żołnierzy.

2 lipca 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Radziwiłowem. Liczący 1000 osób oddział powstańców dowodzony przez generała Józefa Wysockiego został krwawo rozbity przez 500 rosyjskich obrońców tej miejscowości.

6 lipca 1863

Podczas powstania styczniowego rozegrała się zwycięska dla Powstańców bitwa pod Janowem w województwie kieleckim.

8 lipca 1863

W czasie powstania styczniowego liczący zaledwie 300 powstańców oddział kapitana Roberta Skowrońskiego uderzył na znacznie większe siły rosyjskie. Udało się zadać bolesne straty, ale niestety nie osiągnięto celu, którym było uwolnienie pojmanych przez Rosjan Polaków.

9 lipca 1863

W czasie powstania styczniowego w bitwie pod Świerżami oddział Józefa Ruckiego razem z podlaskimi powstańcami Karola Krysińskiego i Józefa Jańkowskiego starł się oddziałami rosyjskimi. Wobec zdecydowanej postawy Polaków Rosjanie zostali zmuszeni do wycofania się za Bug.

4 sierpnia 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego doszło do II bitwy pod Chruśliną. Wojska powstańcze pod dowództwem gen. Michała „Kruka” Heydenreicha pokonały oddziały rosyjski dowodzone przez płk. Miednikowa.

8 sierpnia 1863

Dziennik Historii Polski
Pod niewielką wioską Żyrzyn na Lubelszczyźnie doszło do największego zwycięstwa polskich powstańców nad Rosjanami. Oddział pięciuset żołnierzy carskich został całkowicie rozbity, a w ręce Polaków wpadł skarb o wartości 200 tys. rubli.

24 sierpnia 1863

Dziennik Historii Polski
Powstańcy styczniowi zostali pokonani w bitwie pod Fajsławicami.

26 sierpnia 1863

Pod Sędziejowicami w województwie piotrkowskim mały oddział rosyjski próbujący wkroczyć do tej miejscowości został rozbity przez oddział powstańczy. Z 37 rosyjskich żołnierzy zabitych zostało 34.

19 września 1863

Dziennik Historii Polski
Podczas powstania styczniowego bracia Feliks i Dominik Krasuscy, Władysław Wnętowski i Wojciech Kunke dokonali na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie nieudanego zamachu na carskiego naczelnika rządu cywilnego generała Fiodora Berga.

21 września 1863

Podczas powstania styczniowego rozegrała się bitwa pod Wejwerami koło Kowna. Słabo uzbrojony 620 osobowy oddział powstańczy został pokonany przez oddziały rosyjskie.

22 września 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego pod Ciernem w województwie świętokrzyskim 500 osobowy oddział powstańczy pod dowództwem Zygmunta Chmieleńskiego stoczył krwawą walkę z oddziałem wojsk rosyjskich.

20 października 1863

Dziennik Historii Polski
Powstańcy Styczniowi pod dowództwem płk. Dionizego Czachowskiego odnieśli zwycięstwo nad Rosjanami w bitwie pod Rybnicą.

21 października 1863

Podczas powstania styczniowego pod Jurkowicami w województwie świętokrzyskim oddziały powstańcze dowodzone przez kapitana Gustawa Rosnera zostały rozbite przez wojska rosyjskie majora Czutiego i podpułkownika Golubowa. Poległo 90 żołnierzy, w tym dowódca, a około 140 zostało rannych.

8 listopada 1863

W Szydłowcu w czasie powstania styczniowego oddział powstańczy dowodzony przez podpułkownika Jana Rudowskiego rozbił 50 osobowy oddział rosyjski. Polacy nie ponieśli żadnych strat.

25 listopada 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Opatowem. Oddziały powstańcze pokonały wojska rosyjskie.

5 grudnia 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Mierzwinem w województwie świętokrzyskim. Wojska powstańcze pod dowództwem podpułkownika Karola Kality w sile 142 ludzi pokonały 400 osobowe wojska Imperium Rosyjskiego.

16 grudnia 1863

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Bodzechowem. Powstańczy II Korpus dowodzony przez generała Józefa Hauke-Bosaka został pokonany przez pułk smoleński pod dowództwem pułkownika Ksawerego Czengiery.

15 lutego 1864

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Głowaczowem na południu województwa mazowieckiego. Polskie oddziały pod dowództwem Pawła Gąsowskiego zostały rozgromione przez oddziały armii carskiej. Poległo w niej 37 powstańców.

7 lipca 1864

W Berlinie rozpoczął się trwający do 23 grudnia proces powstańców styczniowych i członków organizacji narodowych z terenu zaboru pruskiego oskarżonych o przemyt broni do Królestwa Polskiego. W stan oskarżenia postawiono 149 osób, z których 10 otrzymało wyroki śmierci, a reszta kary ciężkiego więzienia.

19 lipca 1864

Dziennik Historii Polski
Zapadł wyrok na przywódcę powstania styczniowego Romualda Traugutta. Aydytoriat Polowy Wojsk w Królestwie Polskim skazał jego i czterech innych członków Rządu Narodowego na karę śmierci.

21 czerwca 1866

Dziennik Historii Polski
Zmarł jeden z dowódców w czasie Powstania Listopadowego generał Piotr Szembek.

29 marca 1870

Dziennik Historii Polski
W Klimontowie zmarł gen. Ignacy Hilary Ledóchowski. Brał udział w napoleońskiej inwazji na Rosję 1812r. Podczas powstania listopadowego jako komendant Arsenału otworzył jego bramy ludowi warszawskiemu. Był komendantem Twierdzy Modlin, która skapitulowała 9 października 1831r., jako przedostatni punkt oporu powstańczego. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.

2 maja 1881

Dziennik Historii Polski
Zmarła w Paryżu Anna Pustowójtówna ps. „Michał Smok”. Walczyła w powstaniu styczniowymi była sanitariuszką podczas wojny francusko-pruskiej i Komuny Paryskiej.

21 stycznia 1919

Dziennik Historii Polski
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz specjalny o nadaniu weteranom powstania styczniowego uprawnień żołnierzy Wojska Polskiego. Weterani mogli między innymi podczas uroczystości państwowych nosić mundury, prawie 3700 z nich otrzymało awanse na stopnie oficerskie.

25 stycznia 1932

Dziennik Historii Polski
W wieku 85 lat zmarł weteran Powstania styczniowego ppor. Robert Łaszewski.

5 lutego 1944

Dziennik Historii Polski
W wieku 100 lat zmarła podporucznik Lucyna Żukowska, córka powstańca listopadowego Antoniego Skrzyńskiego, uczestniczka powstania styczniowego, żołnierz oddziału powstańczego generała Mariana Langiewicza, uczestniczka bitew powstańczych pod Bodzentynem, Kunowem i Tyszowcami.

11 października 2009

Dziennik Historii Polski
Papież Benedykt XVI kanonizował Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa metropolitę warszawskiego, który po wybuchu powstania styczniowego protestował przeciwko carskim represjom.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

17 Sierpnia
1431 (591 lat temu)
Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę. Dokumentem wystawionym w Malborku przez wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa potwierdzili rozpoczęcie zbrojnej agresji.
1629 (393 lata temu)
W Olesku, w rodzinie kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczówny urodził się Jan III Sobieski przyszły król Polski.
1794 (228 lat temu)
Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.
1920 (102 lata temu)
W Katowicach zamordowany został przez niemieckich nacjonalistów lekarz Andrzej Mielęcki. Był w 1920 roku członkiem Polskiej Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku.
1920 (102 lata temu)
Batalion ochotniczy kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczył niedaleko Lwowa heroiczny bój z bolszewikami. Liczący 350 żołnierzy polski oddział maszerował wzdłuż linii kolejowej Krasne – Lwów, gdy został od strony stacji w Zadwórzu ostrzelany przez wroga. Kpt. Zajączkowski śmiałym atakiem zdobył stację.
1939 (83 lata temu)
Zmarł w Warszawie dyktator III Powstania Śląskiego Wojciech Korfanty, był jednym z twórców antysanacyjnego Frontu Morges, a w 1923 roku pełnił funkcję wicepremiera rządu RP.
1940 (82 lata temu)
Niemcy zniszczyli pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie.
1944 (78 lat temu)
Do Brygady Świętokrzyskiej przybył mjr. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, który z rozkazu naczelnego dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych został mianowany Szefem Sztabu w Brygadzie Świętokrzyskiej.
1996 (26 lat temu)
Zmarł as polskiego lotnictwa Witold Urbanowicz, dowodził Dywizjonem 303 w czasie II wojny światowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone