Mogiła z Powstania Kościuszkowskiego - Janowiczki

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Małopolskie
Miejscowość:Janowiczki

OPIS:

MOGIŁA POLEGŁYCH W BITWIE 4 KWIETNIA 1794 R.

DZIENNIK HISTORII

24 marca 1794

Dziennik Historii Polski
Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę (na krakowskim rynku), rozpoczynając w ten sposób powstanie narodowe tzw. Insurekcję Kościuszkowską.

4 kwietnia 1794

Dziennik Historii Polski
Tadeusz Kościuszko dowodzący polskim oddziałami powstańczymi pokonał w bitwie pod Racławicami wojska rosyjskie pod dowództwem generała Aleksandra Tormasowa.

8 kwietnia 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej Tadeusz Kościuszko mianował kosyniera Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich.

22 kwietnia 1794

Dziennik Historii Polski
Wybuchło powstanie kościuszkowskie w Wilnie, dowodził nim pułkownik Jakub Jasiński.

26 kwietnia 1794

Dziennik Historii Polski
Ukazał się pierwszy numer Gazety Wolnej Warszawskiej. Pismo to ukazywało się dwa razy w tygodniu. Redaktorem naczelnym był Antoni Lesznowski. Do 1 lipca było oficjalnym organem władz insurekcji kościuszkowskiej.

27 kwietnia 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej miała miejsce bitwa pod Niemenczynem (obecnie Litwa). 360 żołnierzy litewskich służących pod dowództwem podpułkownika Stefana Grabowskiego pokonało 1450 osobowy oddział rosyjski dowodzony przez pułkownika Kirejewa.

10 maja 1794

Dziennik Historii Polski
Z inicjatywy naczelnika Tadeusza Kościuszki (grafika) powołana została do życia Rada Najwyższa Narodowa. Organ centralnej władzy cywilnej w czasie powstania kościuszkowskiego.

13 maja 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej, pod Połańcem w województwie świętokrzyskim obozujące tam wojska Naczelnika Siły Zbrojnej Tadeusza Kościuszki stawiły skutecznie czoło szturmowi wojsk rosyjskich pod wodzą generał majora Fiodora Denisowa.

8 czerwca 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej odbyła się bitwa pod Chełmem. Wojska generała Zajączka próbowały bezskutecznie rozbić rosyjski korpus generała Zagriażskiego. Doszło do bitwy z 16,5 tysiącami Rosjan. Przeciw nim stanęło 6 tysięcy polskich żołnierzy i 2 tysiące kosynierów.

15 czerwca 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie powstania kościuszkowskiego komendant miasta Krakowa generał major Ignacy Wieniawski oddał miasto bez walki wojskom pruskim pod dowództwem generała Karla Friedricha Elsnera. Za ten czyn 3 lipca 1794 roku został zaocznie zdegradowany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano następnego dnia.

24 czerwca 1794

Dziennik Historii Polski
Polskie oddziały powstańcze stoczyły pod Osowcem zwycięską bitwę z wojskami pruskimi. Wojska dowodzone przez pułkownika Tadeusza Niewiarowskiego rozbiły miejscową pruską placówkę.

25 czerwca 1794

Oddziały powstańcze dowodzone przez generała lejtnanta Jakuba Jasińskiego i podpułkownika Stefana Grabowskiego przypuściły pod Sołami atak na dwa obozy wojsk rosyjskich. Batalia ta zakończyła się jednak klęską Polaków.

13 lipca 1794

Dziennik Historii Polski
Początek oblężenia Warszawy przez wojska pruskie i rosyjskie, podczas trwania Insurekcji Kościuszkowskiej.

27 lipca 1794

Dziennik Historii Polski
Podczas insurekcji kościuszkowskiej wojska pruskie wykorzystując całkowite zaskoczenie Polaków zdobyły ich pozycje na Woli.

29 lipca 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej pod Sałatami na pograniczu Żmudzi i Litwy miała miejsce bitwa,w której oddziały powstańcze generała Romualda Gedroycia walcząc ze znacznie silniejszym oddziałem wojsk rosyjskich pod dowództwem generała porucznika księcia Siergieja Golicyna odniosły zwycięstwo.

2 sierpnia 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej połączone dywizje generała majora Karola Sierakowskiego i generała lejtnanta Antoniego Chlewińskiego w sile prawie 9 tysięcy żołnierzy pokonały pod Słonimem (obecnie Białoruś) rosyjski oddział osłonowy.

17 sierpnia 1794

Dziennik Historii Polski
Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.

23 sierpnia 1794

Powołany został przez przywódcę powstania Tadeusza Kościuszkę Sąd Kryminalny Wojskowy, rozstrzygał sprawy podejrzanych o zdradę narodu.

27 sierpnia 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej idąca od strony Włodawy armia austriacka została zatrzymana i rozbita w Ostrowie Lubelskim. Dokonał tego oddział generała Antoniego Baranowskiego, który od zaledwie dwóch dni sprawował tę funkcję.

6 września 1794

Dziennik Historii Polski
Podczas insurekcji kościuszkowskiej zakończyło się trwające od 13 lipca 1794 roku prusko-rosyjskie oblężenie Warszawy. Wrogim wojskom nie udało się zdobyć miasta.

28 września 1794

Dziennik Historii Polski
W czasie insurekcji kościuszkowskiej rozpoczęła się zwycięską dla powstańców dwudniowa bitwa pod Łabiszynem w Wielkopolsce. Starły się liczące 1000 żołnierzy wojska pruskie dowodzone przez pułkownika Johanna Fridricha Szekely'ego i 7000 żołnierzy wojsk Rzeczpospolitej pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego.

12 października 1794

Dziennik Historii Polski
Po klęsce bitwy pod Maciejowicami i dostaniu się do niewoli rosyjskiej Tadeusza Kościuszki naczelnikiem insurekcji został Tomasz Wawrzecki.

2 listopada 1794

Dziennik Historii Polski
Podczas insurekcji kościuszkowskiej armia rosyjska pod dowództwem generała Aleksandra Suworowa rozpoczęła przygotowania do ataku na Warszawę. Rosjanie pozorowali oblężenie Warszawy, co miało zmylić wojska powstańcze. W rzeczywistości był już gotowy plan ataku na stolicę, co za pomocą ostrzału artyleryjskiego Pragi zostało zrealizowane następnego dnia.

4 listopada 1794

Dziennik Historii Polski
Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej wojska rosyjskie, pod dowództwem Aleksandra Suworowa, zdobyły warszawską Pragę i dokonały rzezi ok. 20 tysięcy osób.

5 listopada 1794

Dziennik Historii Polski
Kapitulacja Warszawy podczas Powstania Kościuszkowskiego.

Inne miejsca w miejscowości:

DZIENNIK HISTORII POLSKI

13 Sierpnia
1873 (149 lat temu)
Urodził się dowódca II Brygady Legionów Polskich i Armii Polskiej we Francji generał Józef Haller. Współtworzył antyrządowy „Front Morges”, a w czasie II wojny światowej był ministrem rządu RP na uchodźstwie.
1912 (110 lat temu)
Urodził się kapitan pilot Jerzy Palusiński, absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. W kampanii polskiej 1939 pilot Brygady Pościgowej broniącej Warszawy. Zestrzelił dwa niemieckie samoloty bombowe Do-17.
1920 (102 lata temu)
Walki o Radzymin, Nieporęt, Ossów i Okuniew rozpoczęły Bitwę Warszawską.
1942 (80 lat temu)
Członkowie dywersyjnej komórki Armii Krajowej „Wachlarz” dowodzonej przez podpułkownika Jana Włodarkiewicza spalili most w Kobryniu (dzisiejsza Białoruś), zerwali tory kolejowe z Brześcia do Baranowiczów oraz spowodowali katastrofę kolejową na odcinku z Brześcia do Homla.
1944 (78 lat temu)
8 tysięczne siły niemieckie generała Heinza Reinefartha przystąpiły do likwidacji Śródmieścia.Tego samego dnia hitlerowcy przypuścili atak również na Ogród Krasińskich, co zmusiło Komendę Główną Armii Krajowej do przeprowadzki do Pałacu Raczyńskich.
1944 (78 lat temu)
Rozstrzelany został w więzieniu na Pawiaku członek wywiadu ZWZ-AK, pilot i konstruktor lotniczy Antoni Kocjan.
1944 (78 lat temu)
Z powodu braku wiedzy na temat zdobytego przez powstańców sprzętu tj. niemieckiego transportera z ładunkami wybuchowymi doszło do jego eksplozji. W jej wyniku zginęło ponad 300 osób głównie cywilów, którzy zbiegli się aby podziwiać zdobyczny sprzęt.
1994 (28 lat temu)
Zmarła podporucznik AK Zdzisława Bytnarowa, podczas powstania w Warszawie kierowała Harcerską Pocztą Polową.
2021 (rok temu)
Zmarł mjr Julian Kulski ps. „Goliat”,Podczas Powstania Warszawskiego jako 15-latek walczył w szeregach zgrupowania „Żniwiarz”. Za odwagę w walce został odznaczony Krzyżem Walecznych
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone