Grób ppor. Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” i symboliczna mogiła ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny” - Włodawa

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Włodawa
Lokalizacja:ul. Lubelska
(mogiła znajduje się na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego)

OPIS:

TU SPOCZYWA
POR. LEON TARASZKIEWICZ
PS. „JASTRZĄB”
UR. 13.05.1925 R. - ZM. 3.01.1947 R.
DOWÓDCA ODDZIAŁU PARTYZNCKIEGO
ZRZESZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ
OBWODU WŁODAWA
POLEGŁ W SIEMIENIU W WALCE
Z REŻIMEM KOMUNISTYCZNYM

PPOR. EDWARD TARASZKIEWICZ
PS. „ŻELAZNY”
UR. 22.01.1921 R. - ZM. 6.10.1951 R.
DOWÓDCA ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO
ZRZESZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ
OBWODU WŁODAWA
POLEGŁ W ZBEREŻU W WALCE
Z REŻIMEM KOMUNISTYCZNYM
MIEJSCE POCHÓWKU NIEZNANE

ODDALI ŻYCIE ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

DZIENNIK HISTORII POLSKI

24 Lipca
1655 (369 lat temu)
Rozpoczęła się bitwa pod Ujściem - pierwsza podczas potopu szwedzkiego. Zebrało się pospolite ruszenie szlachty wielkopolskiej (ok. 13 tys.) i 1400 żołnierzy piechoty łanowej. Wojska Szwedzkie liczyły ok. 17 tys. żołnierzy i 72 działa. Pierwsze wezwanie Szwedów do kapitulacji Polacy odrzucili.
1900 (124 lata temu)
Urodził się gwiazdor kina międzywojennego, oficer Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Aleksander Żabczyński. Brał udział w kampanii z września 1939 roku oraz w bitwie pod Monte Cassino.
1909 (115 lat temu)
W Olszanie urodził się Jerzy Różycki - jeden z najwybitniejszych matematyków i kryptologów mających wpływ na szybsze zakończenie II wojny światowej. W styczniu 1933 roku razem z Marianem Rejewskim oraz Henrykiem Zygalskim złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
1917 (107 lat temu)
Generał Józef Dowbor-Muśnicki zorganizował 1. Korpus Polski. W szeregach tej formacji składającej się z trzech dywizji służbę podjęło 30 tysięcy żołnierzy, Polaków służących w armii Imperium Rosyjskiego. Siedem miesięcy później Korpus podjął walkę Armią Czerwoną.
1928 (96 lat temu)
Urodziła się Janina Sławińska ps. „Szczyt” była sanitariuszką Armii Krajowej. Została zamordowana podczas Rzezi Woli razem ze swoimi koleżankami z oddziału. Miała 16 lat.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek