Trwa wczytywanie danych...

MIEJSCA PAMIĘCI

Grób ppor. Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” i symboliczna mogiła ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny” - Włodawa

Grób ppor. Leona  Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” i symboliczna mogiła ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny” - Włodawa
MASZ ZDJĘCIA Z TEGO MIEJSCA?
WYŚLIJ JE DO NAS

Włodawa, ul. Lubelska

mogiła znajduje się na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego

TU SPOCZYWA
POR. LEON TARASZKIEWICZ
PS. „JASTRZĄB”
UR. 13.05.1925 R. - ZM. 3.01.1947 R.
DOWÓDCA ODDZIAŁU PARTYZNCKIEGO
ZRZESZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ
OBWODU WŁODAWA
POLEGŁ W SIEMIENIU W WALCE
Z REŻIMEM KOMUNISTYCZNYM

PPOR. EDWARD TARASZKIEWICZ
PS. „ŻELAZNY”
UR. 22.01.1921 R. - ZM. 6.10.1951 R.
DOWÓDCA ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO
ZRZESZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ
OBWODU WŁODAWA
POLEGŁ W ZBEREŻU W WALCE
Z REŻIMEM KOMUNISTYCZNYM
MIEJSCE POCHÓWKU NIEZNANE

ODDALI ŻYCIE ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

29 września 1899 W Warszawie urodził się pułkownik Jan Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, komendant Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
27 października 1900 W Żytomierzu urodził się Franciszek Niepokólczycki. Pułkownik WP, podczas II wojny światowej był oficerem ZWZ-AK. W 1943 roku został zastępcą komendanta Kierownictwa Dywersji KG AK. W latach 1945-1946 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
2 września 1945 Zostało założone w stolicy konspiracyjne Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, na jego czele stanął pułkownik Jan Rzepecki.
16 kwietnia 1946 W Sulisławicach w województwie świętokrzyskim został wykonany wyrok śmierci przez patrol Straży Rady WiN Tarnobrzeg na tamtejszym współpracowniku NKWD Mieczysławie Mazurze.
13 września 1946 W Rzeszowie agenci Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Kazimierza Dziekońskiego ps. „Pistolet” podporucznika, byłego żołnierza Armii Krajowej, szefa straży Okręgu Rzeszowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
4 stycznia 1947 Początek procesu członków Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
5 stycznia 1947 <div>Prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość pułkownik Wincenty Kwieciński został aresztowany przez UB.<br></div>
12 stycznia 1947 W Kolonii Łuszczów oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” stoczył potyczkę z patrolem MO i ORMO. Kpt. „Uskok” został ranny w nogę. Zginął 1 funkcjonariusz MO i 4 ORMO.
3 lutego 1947 Ogłoszono wyroki dla przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Marian Gołębiowski skazany został na karę śmierci, a pozostali na kary więzienia wahające się od 2 do 12 lat.
11 sierpnia 1947 Początek procesu władz zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na ławie oskarżonych zasiedli m.in pułkownik Franciszek Niepokólczycki i działacze PSL Karol Buczek i Stanisław Mierzwa.
10 września 1947 Koniec procesu działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Osiem osób skazano na śmierć, wśród nich komendanta WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego.
5 października 1950 Przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zapadło siedem wyroków śmierci.
6 października 1951 Zginął w Zbereżu w walce z komunistami ppor. Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” ostatni dowódca oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa.
17 sierpnia 1953 116 osób związanych ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość zostało aresztowanych przez władze komunistyczne.
28 stycznia 2015 Odnaleziono czaszkę żołnierza WiN Józefa Franczaka ps. „Lalek”, ostatniego „wyklętego”, partyzanta podziemia niepodległościowego.
POKAŻ CAŁY DZIENNIK