Grób ppor. Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” i symboliczna mogiła ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny” - Włodawa

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Włodawa
Lokalizacja:ul. Lubelska
(mogiła znajduje się na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego)

OPIS:

TU SPOCZYWA
POR. LEON TARASZKIEWICZ
PS. „JASTRZĄB”
UR. 13.05.1925 R. - ZM. 3.01.1947 R.
DOWÓDCA ODDZIAŁU PARTYZNCKIEGO
ZRZESZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ
OBWODU WŁODAWA
POLEGŁ W SIEMIENIU W WALCE
Z REŻIMEM KOMUNISTYCZNYM

PPOR. EDWARD TARASZKIEWICZ
PS. „ŻELAZNY”
UR. 22.01.1921 R. - ZM. 6.10.1951 R.
DOWÓDCA ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO
ZRZESZENIA WOLNOŚĆ I NIEZAWISŁOŚĆ
OBWODU WŁODAWA
POLEGŁ W ZBEREŻU W WALCE
Z REŻIMEM KOMUNISTYCZNYM
MIEJSCE POCHÓWKU NIEZNANE

ODDALI ŻYCIE ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

DZIENNIK HISTORII

29 września 1899

Dziennik Historii Polski
W Warszawie urodził się pułkownik Jan Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, komendant Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

27 października 1900

Dziennik Historii Polski
W Żytomierzu urodził się Franciszek Niepokólczycki. Pułkownik WP, podczas II wojny światowej był oficerem ZWZ-AK. W 1943 roku został zastępcą komendanta Kierownictwa Dywersji KG AK. W latach 1945-1946 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

29 stycznia 1945

Dziennik Historii Polski
Powstała konspiracyjna organizacja niepodległościowa „Nie”, na jej czele stanął generał August Emil Fieldorf ps. „Nil”.

2 września 1945

Dziennik Historii Polski
Zostało założone w stolicy konspiracyjne Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, na jego czele stanął pułkownik Jan Rzepecki.

16 kwietnia 1946

W Sulisławicach w województwie świętokrzyskim został wykonany wyrok śmierci przez patrol Straży Rady WiN Tarnobrzeg na tamtejszym współpracowniku NKWD Mieczysławie Mazurze.

13 września 1946

Dziennik Historii Polski
W Rzeszowie agenci Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Kazimierza Dziekońskiego ps. „Pistolet” podporucznika, byłego żołnierza Armii Krajowej, szefa straży Okręgu Rzeszowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

4 stycznia 1947

Dziennik Historii Polski
Początek procesu członków Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, oskarżono m.in. pułkownika Jana Rzepeckiego.

5 stycznia 1947

Dziennik Historii Polski
Prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość pułkownik Wincenty Kwieciński został aresztowany przez UB.

12 stycznia 1947

Dziennik Historii Polski
W Kolonii Łuszczów oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” stoczył potyczkę z patrolem MO i ORMO. Kpt. „Uskok” został ranny w nogę. Zginął 1 funkcjonariusz MO i 4 ORMO.

3 lutego 1947

Dziennik Historii Polski
Ogłoszono wyroki dla przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Marian Gołębiowski skazany został na karę śmierci, a pozostali na kary więzienia wahające się od 2 do 12 lat.

11 sierpnia 1947

Dziennik Historii Polski
Początek procesu władz zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na ławie oskarżonych zasiedli m.in pułkownik Franciszek Niepokólczycki i działacze PSL Karol Buczek i Stanisław Mierzwa.

10 września 1947

Dziennik Historii Polski
Koniec procesu działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Osiem osób skazano na śmierć, wśród nich komendanta WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego.

23 lutego 1949

Dziennik Historii Polski
Grupa żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość dowodzona przez Zbigniewa Zarębskiego ps. "Kanciarz" napadła na kasę Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Tyszowcach w województwie lubelskim. Udało się zdobyć gotówkę w kwocie dwa i pół miliona złotych, podczas akcji ranny został milicjant Wawrzyniec Hałasa.

5 października 1950

Dziennik Historii Polski
Przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zapadło siedem wyroków śmierci.

6 października 1951

Dziennik Historii Polski
Zginął w Zbereżu w walce z komunistami ppor. Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” ostatni dowódca oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa.

17 sierpnia 1953

116 osób związanych ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość zostało aresztowanych przez władze komunistyczne.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

29 Czerwca
1906 (116 lat temu)
W Warszawie organizacja bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej przeprowadziła udany zamach bombowy na carskiego podpułkownika Grigorija Muradowa. Był to odwet za prześladowania i szykany stosowane na strajkujących warszawskich kolejarzach.
1940 (82 lata temu)
Rozpoczęła się trzecia masowa deportacja obywateli RP w głąb ZSRR. Zesłano ich łącznie co najmniej 80 tys. Trafili do najbardziej niegościnnych obszarów nieludzkiej ziemi.
1941 (81 lat temu)
Wojska niemieckie zajęły Lwów, należący wcześniej do sowieckiej strefy okupacyjnej. Kolejnego dnia rozpoczęły się masowe pogromy ludności miasta, ofiarami byli głównie Polacy i Żydzi.
1941 (81 lat temu)
Zmarł w Nowym Jorku wybitny pianista i kompozytor Ignacy Paderewski, pełnił funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych.
1943 (79 lat temu)
Niemcy zamordowali ojca, żonę i 2,5-letniego syna majora Józefa Kurasia, a następnie spalili jego dom. Te wydarzenia spowodowały, że major Kuraś przyjął nowy pseudonim: „Ogień”.
1944 (78 lat temu)
Ze szpitala więziennego Jana Bożego w Warszawie 1. kompania batalionu „Zośka” Kedywu KG AK uwolniła kilkunastu więźniów politycznych.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone