Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 - Toruń

Autor zdjęć: Dariusz Maruszczak
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Kujawsko-pomorskie
Miejscowość:Toruń
Lokalizacja:ul. Uniwersytecka 31

OPIS:

PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI POMORSKIEJ 1939
PO NAPAŚCI NIEMIEC NA POLSKĘ
1 WRZEŚNIA 1939 ROKU ROZPOCZĘTO
MASOWĄ EKSTERMINACJĘ LUDNOŚCI CYWILNEJ.
NIE OSZCZĘDZAJĄC KOBIET, DZIECI I OSÓB CHORYCH.
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OKUPANCI ZABIJALI
PRZEDSTAWICIELI INTELIGENCJI POLSKIEJ:
NAUCZYCIELI, DUCHOWIEŃSTWO, URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH,
PRAWNIKÓW, LEKARZY I ZIEMIAN.
ROZSTRZELANO HARCERZY I STUDENTÓW.
MORDOWANO TAKŻE ROBOTNIKÓW I ROLNIKÓW.
OFIARĄ TERRORU PADŁA RÓWNIEŻ
LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA.
WIELU ROZSTRZELANYCH BYŁO ZAANGAŻOWANYCH
W ODZYSKIWANIE PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI PO OKRESIE ZABORÓW
I UTRWALENIE POLSKOŚCI NA POMORZU.
DO NAJWIĘKSZYCH ZBRODNI DOSZŁO NA TERENIE
PRZEDWOJENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ZE STOLICĄ W TORUNIU.
W PIASKOWNIACH, LASACH I DOŁACH ŚMIERCI
W BLISKO 400 MIEJSCOWOŚCIACH
ZAMORDOWANO ZE SZCZEGÓLNĄ BRUTALNOŚCIĄ
OKOŁO 30 TYSIĘCY OSÓB.
GŁÓWNYMI SPRAWCAMI LUDOBÓJSTWA
BYŁY NIEMIECKIE GRUPY OPERACYJNE POLICJI
I SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA (EINSATZGRUPPEN)
ORAZ CZŁONKOWIE ORGANIZACJI
SELBSTSCHUTZ WESTPREUSSEN,
W SKŁAD KTÓREJ WCHODZILI
MIEJSCOWI NIEMCY-SĄSIEDZI POLAKÓW.
PEŁNA LICZBA OFIAR ZBRODNI POMORSKIEJ
1939 ROKU JEST BARDZO TRUDNA DO USTALENIA
ZE WZGLĘDU NA CELOWE ZATARCIE ŚLADÓW.
WIĘKSZOŚĆ SPRAWCÓW ZBRODNI
UNIKNĘŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ.
NIGDY NIE ZAPOMNIMY O WAS!

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1817 (207 lat temu)
Książę Józef Poniatowski został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
1951 (73 lata temu)
Koniec procesu niemieckiego zbrodniarza Juergena Stroopa, został skazany na karę śmierci.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek