Miejsce Pamięci Narodowej Barbarka - Toruń

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Kujawsko-pomorskie
Miejscowość:Toruń
Lokalizacja:ul. Barbarka

OPIS:

Zespół pomnikowo-cmentarny, składający się z kilku części:

- zbiorowych mogił na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu,

- umocowanej na kamiennym bloku tablicy ku czci ofiar Fortu VII z napisem: "Miejsce Pamięci Narodowej Barbarka. Więźniom Fortu VII - patriotom pomordowanym przez okupanta hitlerowskiego w miesiącach X, XI 1939 r. składa hołd społeczeństwo miasta i województwa"

- głazu z wykutą inskrypcją: "Zamordowanym i zamęczonym przez hitlerowców nauczycielom miasta i powiatu toruńskiego. Harcerze 1939-1969".

- pomnika Ku czci Pomordowanych wg proj. Mariana Molendy, odsłoniętego w 2009 r. w 70. rocznicę mordów. Mierząca 3 metry, wykonana z granitu szwedzkiego rzeźba, upamiętniająca ofiary hitlerowskiego terroru, przedstawia upadającego do mogiły człowieka z przestrzeloną klatką piersiową. Na szerokim cokole tabliczki z nazwiskami 87 osób, których ciała ekshumowano z jedynej zachowanej, odkrytej w 1945 r. masowej mogiły.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1817 (207 lat temu)
Książę Józef Poniatowski został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
1951 (73 lata temu)
Koniec procesu niemieckiego zbrodniarza Juergena Stroopa, został skazany na karę śmierci.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek