Kawaleria

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

31 Sierpnia 1920 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W okolicach wsi Komarów na Zamojszczyźnie miała miejsce największa bitwa kawaleryjska w XX wieku. Polska 1 Dywizji Jazdy dowodzona przez gen. Juliusza Rómmla w skład, której wchodziły: VI Brygada Jazdy pod dowództwem Konstantego Plisowskiego, 7. Brygada Jazdy płk. Henryka Brzezowskiego oraz batalion szturmowy 1. Dywizji Jazdy kpt. Stanisława Maczka pokonała dwie dywizje bolszewickiej 1. Armii Konnej (Konarmia) Siemiona Budionnego i zmusiła je do odwrotu za Bug. Siły polskie liczyły ok. 1500 żołnierzy, 70 ciężkich karabinów maszynowych i 16 dział, a siły bolszewickie liczyły ponad 6000 żołnierzy, około 350 ckm-ów oraz około 50 dział. Straty po stronie bolszewików wyniosły około 2/3 swego stanu osobowego. Straty strony polskiej to około 300 poległych i rannych oraz 500 koni.

29 Kwietnia 1924 (100 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Decyzją ministra spraw wojskowych generała Władysława Sikorskiego termin „jazda” odnoszący się do wielu jednostek i formacji wojskowych zastąpiony został terminem „kawaleria”.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1817 (207 lat temu)
Książę Józef Poniatowski został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
1951 (73 lata temu)
Koniec procesu niemieckiego zbrodniarza Juergena Stroopa, został skazany na karę śmierci.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek