Stanisław Maczek Rozpocznij quiz

Stanisław Władysław Maczek urodził się 31.03.1892 roku w Szczercu pod Lwowem na terenie monarchii Austro – Węgier. Pochodził z rodziny o bałkańskich korzeniach. W młodości jego rodzina przeniosła się do samego Lwowa, gdzie ukończył studia. Współpracował ze Związkami Strzeleckimi. Podczas I wojny światowej wcielony do armii carskiej walczył na froncie alpejskim przeciwko Włochom. Wsławił się brawurowymi akcjami i sporymi sukcesami w walkach. Wojnę ukończył w stopniu podporucznika. Po rozpadzie Austro – Węgier wstąpił do świeżo formowanego wojska polskiego. W roku 1919 brał udział w walkach przeciwko siłom Ukraińskiej Republiki Ludowej. Uczestniczył w bitwie warszawskiej i późniejszej kontrofensywie polskiej, po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej pozostał w armii. Od 1924 roku w Sztabie Generalnym. Maczek nie sprzeciwił się otwarcie zamachowi majowemu z roku 1926 dzięki temu mógł kontynuować karierę wojskową. W 1938 roku uczestniczył w zajęciu Zaolzia dowodząc dywizją. Po wybuchu wojny w roku 1939 został dowódcą 10. Brygady Kawalerii walczył zarówno przeciwko Niemcom, jak i Sowietom. Po klęsce kampanii wrześniowej przedostał się ze swoimi wojskami na Węgry. Dotarł do Francji gdzie objął dowództwo odtworzonej 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Porażka Francji w roku 1940 uniemożliwiła mu rekonstrukcję swojej jednostki. Dzięki ogromnym staraniom udało się dotrzeć do Wielkiej Brytanii, gdzie po raz kolejny rozpoczął odtwarzanie jednostki. Ostatecznie przekształciła się ona w 1. Dywizją Pancerną. Pod jego dowództwem Dywizja miała ogromny wpływ na przebieg działań zbrojnych na zachodzie. Siły polskie brały udział w lądowaniu w Normandii, walczyły w słynnej bitwie pod Falaise, gdzie w ogromnym stopniu przyczyniły się do okrążenia sił niemieckich. Jego chłopcy przeszli cały szlak bojowy Aliantów przez Francję, wojnę kończąc na terytorium Niemiec. Po zakończeniu II wojny światowej podobnie jak duża liczba wyższych dowódców zdecydował się pozostać na emigracji, nie chcąc wracać do kraju rządzonego przez komunistów. Sytuacja materialna generał stawała się coraz gorsza, został pozbawiony jakiejkolwiek pomocy ze strony Anglików. Zmuszony był pracować jako kelner i barman w knajpie. Generał Maczek zmarł 11 grudnia 1994 roku w Edynburgu a jego ciało zostało pochowane w Bredzie. Pośmiertnie mianowano go generałem broni. Natomiast z inicjatywy mieszkańców Bredy przyznano mu honorowe obywatelstwo Holandii.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Czerwca
1447 (575 lat temu)
Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.
1629 (393 lata temu)
W bitwie pod Trzcianą wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły armię szwedzką króla Gustawa II Adolfa.
1863 (159 lat temu)
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.
1903 (119 lat temu)
W wyborach do Reichstagu posłem z okręgu Katowice-Zabrze został Wojciech Korfanty, pierwszy polski poseł z Górnego Śląska.
1921 (101 lat temu)
W Bierach w powiecie bielskim urodził się Józef Kołodziej ps. „Wichura”, podporucznik, grupowy, szef grup leśnych, członek sztabu ds. propagandy Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka” VII Górnośląskiego Okręgu NSZ.
1923 (99 lat temu)
Urodził się żołnierz AK Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Stanisław Likiernik ps. „Stach”, brał udział w Powstaniu Warszawskim.
1951 (71 lat temu)
W więzieniu Montelupich w Krakowie został stracony por. Józef Mika ps. „Wrzos”. Żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału antykomunistycznego pod swoim dowództwem. Wraz z nim stracono chor. Franciszka Mroza, który należał do jego oddziału.
1976 (46 lat temu)
W Radomiu wybuchły protesty, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Przyczyną tych rozruchów była zapowiedziana dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności, mięsa i wędlin opiewająca od 70 do 150 procent.
1986 (36 lat temu)
Ogłoszono wyrok na Ryszarda Kuklińskiego, został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci.
1998 (24 lata temu)
Komendant Główny Policji gen. Marek Papała został zastrzelony w Warszawie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone