Danuta Siedzikówna ps. „Inka” Rozpocznij quiz

Danusia Siedzikówna ps. „Inka” urodziła się 3 września 1928 roku w Guszczewinie koło Narewki. Wywodziła się z patriotycznej rodziny, Ojciec w młodości został zesłany na Sybir za swoją pro Polską działalność. Podczas II wojny światowej walczył w armii generała Władysława Andersa. Matka Danuty działała w szeregach Armii Krajowej, aresztowana przez Niemców i zamordowana w 1943 roku. Danuta już w wieku 15 lat złożyła przysięgę w Armii Krajowej oraz przeszła szkolenie sanitarne. Została aresztowana przez komunistów za współpracę z podziemiem antykomunistycznym. Jednak patrol wileński Armii Krajowej uwolnił ją z ubeckiego konwoju.

Po tym wydarzeniu została sanitariuszką w szeregach antykomunistycznej partyzantki, przybierając pseudonim „Inka”, na pamiątkę szkolnej przyjaźni. Służyła jako łączniczka i sanitariuszka w szwadronie legendarnej 5. Wileńskiej Brygady AK mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Została aresztowana przez komunistów 20 lipca 1946 roku i przetransportowana do pawilonu V więzienia w Gdańsku. Podczas brutalnego śledztwa nie złamała się dochowując wierności złożonej przysiędze.

Dnia 3 sierpnia 1946 roku została skazana na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. „Inka” nie skorzystała, namawiana przez komunistycznego obrońcę z urzędu, z prawa do wystosowania pisma do Bieruta, „prezydenta” z sowieckiego nadania, o ułaskawienie. Jednak bez jej zgody taki wniosek wysłał adwokat. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. W przesłanym grypsie z więzienia Danuta napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

Została rozstrzelana 28 sierpnia 1946 roku o 6.15 strzałem w głowę przez dowódcę plutonu egzekucyjnego, ponieważ żołnierze z plutonu odmówili wykonania rozkazu. Świadek tego strasznego wydarzenia twierdzi, że ostatnimi słowami jakie wykrzyknęła „Inka” były: „Niech żyje Polska”.

Jej uroczysty pogrzeb z należytymi honorami odbył się dopiero 28 sierpnia 2016 roku w bazylice Mariackiej w Gdańsku, została pochowana na cmentarzu garnizonowym przy ulicy Giełguna.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

18 Maja
1792 (230 lat temu)
Początek wojny z Rosją w obronie Konstytucji 3 Maja, rosyjskie wojska wkroczyły na teren Rzeczypospolitej.
1809 (213 lat temu)
W czasie wojny polsko-austriackiej wojska polskie zdobyły Sandomierz.
1863 (159 lat temu)
W trakcie powstania styczniowego rozegrała się krwawa bitwa o twierdzę Fraulin we wsi Gołębiów koło Grójca. Wojska generała Władysława Grabowskiego poniosły klęskę w starciu z carską armią generała Mellera Zakomelskiego. Zginęło około 180 Polaków, prawdopodobnie około 30 wzięto do niewoli.
1890 (132 lata temu)
W Siedliszczach urodził się Czesław Niekraszewicz kapitan Wojska Polskiego. W czasie wojny z bolszewikami wykazywał wielką odwagę i zaangażowanie. Następnie pełnił funkcję adiutanta szefa lotnictwa 2 Armii i I Dywizjonu Lotniczego, a po zakończeniu działań wojennych adiutanta 1 Pułku Lotniczego.
1920 (102 lata temu)
Urodził się arcybiskup metropolita krakowski, kardynał Karol Wojtyła. 16 października 1978 roku wybrany został na papieża przyjmując imię Jan Paweł II. Został ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014 roku.
1935 (87 lat temu)
Odbyła się ceremonia pogrzebowa na Wawelu marszałka Józefa Piłsudskiego.
1943 (79 lat temu)
Żandarmeria niemiecka przy pomocy jednostek ukraińskich dokonały pacyfikacji wsi Szarajówka na Zamojszczyźnie. Spalono żywcem 59 osób, w tym 30 dzieci. Był to jeden z najokrutniejszych aktów w historii wojennej Polski.
1944 (78 lat temu)
Podczas powrotu z misji nad terytorium Francji, Supermarine Spitfire pilotowany przez Mieczysława Adamka porucznika pilota z 317 Dywizjonu Myśliwskiego „Wileńskiego” został omyłkowo zestrzelony przez brytyjską obronę przeciwlotniczą. Ciało polskiego asa myśliwskiego wyłowiono i pochowano na cmentarzu w Northwood.
1944 (78 lat temu)
Sotnie Ukraińskiej Powstańczej Armii przeprowadziły zmasowane ataki na wsie Dobużek, Dutrów, Lipowiec, Rudka i Tuczapy w powiecie hrubieszowskim. Spalono wiele zabudowań. Źródła mówią o 100 zamordowanych Polakach.
1944 (78 lat temu)
Ruiny klasztoru na Monte Cassino zostały zdobyte przez 2 Korpus Polski, co umożliwiło aliantom przełamanie linii Gustawa i wkroczenie do Rzymu. Podczas walk o wzgórze zginęło 923 polskich żołnierzy, 345 uznano za zaginionych, a 2931 odniosło rany.
1947 (75 lat temu)
Patrol 5 żołnierzy Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” pod dowództwem Walentego Waśkowicza ps. „Strzały” wpadł w zasadzkę zorganizowaną przez UB i KBW pod Zawieprzycami. Podczas walki z komunistami polegli: Jan Belcarz ps. „Dżym”, Czesław Jabłoński ps. „Bąk” i Marian Puchacz ps. „Kubuś”.
2011 (11 lat temu)
W wieku 100 lat zmarła Włada Majewska, wybitna polska dziennikarka radiowa, aktorka, piosenkarka i działaczka emigracyjna, w czasie drugiej wojny światowej żołnierz 10 Brygady Kawalerii Pancernej 1 Dywizji Pancernej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone