Danuta Siedzikówna ps. „Inka” Rozpocznij quiz

Danusia Siedzikówna ps. „Inka” urodziła się 3 września 1928 roku w Guszczewinie koło Narewki. Wywodziła się z patriotycznej rodziny, Ojciec w młodości został zesłany na Sybir za swoją pro Polską działalność. Podczas II wojny światowej walczył w armii generała Władysława Andersa. Matka Danuty działała w szeregach Armii Krajowej, aresztowana przez Niemców i zamordowana w 1943 roku. Danuta już w wieku 15 lat złożyła przysięgę w Armii Krajowej oraz przeszła szkolenie sanitarne. Została aresztowana przez komunistów za współpracę z podziemiem antykomunistycznym. Jednak patrol wileński Armii Krajowej uwolnił ją z ubeckiego konwoju.

Po tym wydarzeniu została sanitariuszką w szeregach antykomunistycznej partyzantki, przybierając pseudonim „Inka”, na pamiątkę szkolnej przyjaźni. Służyła jako łączniczka i sanitariuszka w szwadronie legendarnej 5. Wileńskiej Brygady AK mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”.

Została aresztowana przez komunistów 20 lipca 1946 roku i przetransportowana do pawilonu V więzienia w Gdańsku. Podczas brutalnego śledztwa nie złamała się dochowując wierności złożonej przysiędze.

Dnia 3 sierpnia 1946 roku została skazana na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. „Inka” nie skorzystała, namawiana przez komunistycznego obrońcę z urzędu, z prawa do wystosowania pisma do Bieruta, „prezydenta” z sowieckiego nadania, o ułaskawienie. Jednak bez jej zgody taki wniosek wysłał adwokat. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. W przesłanym grypsie z więzienia Danuta napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

Została rozstrzelana 28 sierpnia 1946 roku o 6.15 strzałem w głowę przez dowódcę plutonu egzekucyjnego, ponieważ żołnierze z plutonu odmówili wykonania rozkazu. Świadek tego strasznego wydarzenia twierdzi, że ostatnimi słowami jakie wykrzyknęła „Inka” były: „Niech żyje Polska”.

Jej uroczysty pogrzeb z należytymi honorami odbył się dopiero 28 sierpnia 2016 roku w bazylice Mariackiej w Gdańsku, została pochowana na cmentarzu garnizonowym przy ulicy Giełguna.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

10 Sierpnia
1889 (133 lata temu)
Na Lubelszczyźnie, w Kośminie nad Wieprzem urodziła się Zofia Kossak-Szczucka, wybitna pisarka, publicystka katolicka, działaczka konspiracyjna. W 1940 członkini kierownictwa Unii, a w latach 1941-1942 współzałożycielka i współprzewodnicząca społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski. W 1942 współzałożycielka Komitetu Pomocy Żydom przemianowany na Radę Pomocy Żydom ,,Żegota'. Pośmiertnie uhonorowana medalem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata oraz pamiątkową tablicą w Jerozolimie.
1913 (109 lat temu)
Urodził się redaktor pisma „Młody Polak w Niemczech” Edmund Osmańczyk. W czasie Powstania Warszawskiego nadawał codziennie audycje pod tytułem „Dzień Walki”.
1921 (101 lat temu)
Urodził się Bohdan Tomaszewski, dziennikarz, komentator sportowy, tenisista, autor książek, scenarzysta filmowy. W latach 1942 - 1944 uczeń Tajnej Głównej Szkoły Handlowej im. Edwarda Lipińskiego. Uczestnik powstania warszawskiego jako żołnierz ZWZ AK ps. „Mały”. Po kapitulacji powstania więziony w Ożarowie.
1932 (90 lat temu)
Odbyło się uroczyste podniesienie polskiej bandery na polskim niszczycielu ORP „Burza”. Okręt został zamówiony w 1926 r. razem z bliźniaczą jednostką ORP „Wicher”.
1939 (83 lata temu)
Fragment notatek pułkownika Wojska Polskiego Stefana Roweckiego ps. „Grot”: „Awantury i prowokacje w Gdańsku są coraz silniejsze. Niemcy i gdańszczanie-hitlerowcy chcą nas zmusić do czynnej reakcji”.
1944 (78 lat temu)
Na Woli Powstańcy wciąż utrzymują placówki przy ul. Okopowej, w rejonie cmentarzy i na Stawkach. Na Powiślu Powstańcy umocnili swe pozycje. Na Starym Mieście hitlerowcy rozstrzelali ponad sto osób. Elektrownia jest pod regularnym ostrzałem niemieckiej artylerii. „Reduta Wawelska” nadal zawzięcie broni się. Powstańcy z Reduty wykopali przejście do kanałów.
1965 (57 lat temu)
Koniec II procesu oświęcimskiego, skazanych w nim zostało na dożywocie kilku członków SS z załogi niemieckiego obozu Auschwitz.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone