Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość - Dziennik Historii

29 Września 1899 (125 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Warszawie urodził się pułkownik Jan Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, komendant Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

27 Października 1900 (124 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W Żytomierzu urodził się Franciszek Niepokólczycki. Pułkownik WP, podczas II wojny światowej był oficerem ZWZ-AK. W 1943 roku został zastępcą komendanta Kierownictwa Dywersji KG AK. W latach 1945-1946 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

29 Stycznia 1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Powstała konspiracyjna organizacja niepodległościowa „Nie”, na jej czele stanął generał August Emil Fieldorf ps. „Nil”.

24 Kwietnia 1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Ugrupowanie organizacji Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość pod dowództwem Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” rozbiło Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Puławach, uwalniając 107 więźniów oraz zabijając 5 ubeków i 2 milicjantów.

2 Września 1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Zostało założone w stolicy konspiracyjne Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, na jego czele stanął pułkownik Jan Rzepecki.

24 Listopada 1945 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Rzeszowie dowodzona przez podporucznika Kazimierza Dziekońskiego formacja Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość "Straż" wykonała wyrok śmierci na kierowniku Sekcji do Walk z Bandytyzmem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie podporuczniku Ludwiku Bojanowskim.

16 Kwietnia 1946 (78 lat temu)

W Sulisławicach w województwie świętokrzyskim został wykonany wyrok śmierci przez patrol Straży Rady WiN Tarnobrzeg na tamtejszym współpracowniku NKWD Mieczysławie Mazurze.

13 Września 1946 (78 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Rzeszowie agenci Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali Kazimierza Dziekońskiego ps. „Pistolet” podporucznika, byłego żołnierza Armii Krajowej, szefa straży Okręgu Rzeszowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

4 Stycznia 1947 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Początek procesu członków Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, oskarżono m.in. pułkownika Jana Rzepeckiego.

5 Stycznia 1947 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość pułkownik Wincenty Kwieciński został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

12 Stycznia 1947 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Kolonii Łuszczów oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” pod dowództwem kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” stoczył potyczkę z patrolem MO i ORMO. Kpt. „Uskok” został ranny w nogę. Zginął 1 funkcjonariusz MO i 4 ORMO.

3 Lutego 1947 (77 lat temu)

Ogłoszono wyroki dla przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Marian Gołębiowski skazany został na karę śmierci, a pozostali na kary więzienia wahające się od 2 do 12 lat.

11 Sierpnia 1947 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Początek procesu władz zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na ławie oskarżonych zasiedli m.in pułkownik Franciszek Niepokólczycki i działacze PSL Karol Buczek i Stanisław Mierzwa.

10 Września 1947 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Koniec procesu działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Osiem osób skazano na śmierć, wśród nich komendanta WiN płk. Franciszka Niepokólczyckiego.

23 Lutego 1949 (75 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Grupa żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość dowodzona przez Zbigniewa Zarębskiego ps. „Kanciarz” napadła na kasę Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Tyszowcach w województwie lubelskim. Udało się zdobyć gotówkę w kwocie dwa i pół miliona złotych, podczas akcji ranny został milicjant Wawrzyniec Hałasa.

5 Października 1950 (74 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zapadło siedem wyroków śmierci.

6 Października 1951 (73 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Zginął w Zbereżu w walce z komunistami ppor. Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” ostatni dowódca oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa.

17 Sierpnia 1953 (71 lat temu)

116 osób związanych ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość zostało aresztowanych przez władze komunistyczne.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1817 (207 lat temu)
Książę Józef Poniatowski został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
1951 (73 lata temu)
Koniec procesu niemieckiego zbrodniarza Juergena Stroopa, został skazany na karę śmierci.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek