Stanisław Żółkiewski - Dziennik Historii

28 Stycznia 1606 (418 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W rozegranej bitwie nad rzeką Udycz wojska polskie dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego odniosły zwycięstwo nad Tatarami.

5 Lipca 1607 (417 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas rokoszu Zebrzydowskiego miała miejsce bitwa pod Guzowem. Do walki stanęło 10 tysięcy wojsk rokoszan i 12 tysięcy wojsk króla Zygmunta III Wazy. Wojska polskie dowodzone były przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego i wielkiego hetmana litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk królewskich.

4 Lipca 1610 (414 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozegrała się bitwa pod Kłuszynem. Niewielka Polska Armia dowodzona przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego, składająca się głównie z husarii, rozbiła wielokrotnie liczniejsze wojska moskiewsko-szwedzkie. Zwycięstwo to, otworzyło Polakom drogę do Moskwy.

21 Września 1610 (414 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Oddziały hetmana Żółkiewskiego weszły do Moskwy i przebywały tam w różnej liczebności do 26 października 1612 roku. Zajęły Kreml oraz dwie dzielnice: Kitajgorod i Biełgorad.

9 Października 1610 (414 lat temu)

Oddziały polskie pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego wkroczyły na moskiewski Kreml.

12 Czerwca 1611 (413 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Wojska polskie pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego ruszyły do ostatecznego szturmu na Twierdzę Smoleńsk. Obrona miasta skapitulowała już następnego dnia. Po 20 miesiącach i 11 dniach oblężenia Smoleńsk, utracony w 1514 roku powrócił do Wielkiego Księstwa Litewskiego.

23 Września 1617 (407 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Buszy (obecnie Ukraina) delegacja Rzeczpospolitej, na czele której stał starosta jaworowski, a późniejszy hetman Stanisław Żółkiewski zawarła traktat z Turcją. Na jego mocy Rzeczpospolita zrzekła się wpływów w Mołdawii, w której sprawy Turcja zyskała prawo ingerencji.

7 Października 1620 (404 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Odmawiając ucieczki z pola bitwy pod Cecorą podczas odwrotu zginął wybitny dowódca, kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny Stanisław Żółkiewski. Jego głowa została zawieszona przez Turków nad wejściem do pałacu sułtańskiego w Stambule.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek