Kampania wrześniowa - Dziennik Historii

1 Września 1939 (85 lat temu)

W Gnaszynie pod Częstochową, żołnierze 25 Pułku Piechoty w zasadzce zaatakowali niemiecki samochód sztabowy oraz motocykl, a na zabitych oficerach zdobyli mapy. Zostały one przesłane do sztabu dywizji.

1 Września 1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Pod Mokrą niemiecka 4 Dywizja Pancerna w boju z Wołyńską Brygadą Kawalerii straciła ok. 70 czołgów.

1 Września 1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
O godz. 4:40 Niemcy zrzucili kilkaset śmiercionośnych pocisków na bezbronne miasto Wieluń. Na ludności tego miasta została dokonana pierwsza niemiecka zbrodnia II wojny światowej.

1 Września 1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczął się najbardziej krwawy konflikt w dziejach świata, wybuchła II wojna światowa. Wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny wkroczyły na teren Rzeczypospolitej.

7 Września 1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się bohaterska obrona Wizny. 720 polskich żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa powstrzymywało przez kilka dni liczący ponad 42 tys. żołnierzy korpus pancerny gen. Heinza Guderiana. Bitwa przeszła do historii jako „Polskie Termopile”.

8 Września 1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Podaczas wojny obronnej miała miejsce bitwa pod Ksanami w województwie świętokrzyskim. Do walki przeciwko Niemcom stanęli żołnierze 2. Batalionu 11. Pułku Piechoty pod dowództwem podpułkownika dyplomowanego Henryka Gorgonia. W bitwie tej poległo 32 polskich żołnierzy.

8 Września 1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się obrona Warszawy przed atakiem wojsk niemieckich. Wojsko Polskie, wspomagane przez ludność cywilną, powstrzymało atak na barykadach ustawionych przy ul. Opaczewskiej na Ochocie.

9 Września 1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Pod Broniną w województwie świętokrzyskim miała miejsce kilkunastogodzinna bitwa między 22. Dywizją Piechoty Górskiej pod dowództwem pułkownika dyplomowanego Leopolda Engel-Ragisa, a niemieckim Oddziałem Wydzielonym VII Korpusu.

14 Września 1939 (85 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Do walki w obronie Warszawy wyruszył pierwszy batalion ochotniczy.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1817 (207 lat temu)
Książę Józef Poniatowski został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
1951 (73 lata temu)
Koniec procesu niemieckiego zbrodniarza Juergena Stroopa, został skazany na karę śmierci.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek