Pomnik Poległym za Wolność i Ojczyznę - Żerków

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Wielkopolskie
Miejscowość:Żerków
Lokalizacja:Rynek 11

OPIS:

1914 - 1918

I WOJNA ŚWIATOWA

1918 - 1919

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

1920

WOJNA POLSKO-ROSYJSKA

1939 - 1945

II WOJNA ŚWIATOWA

OFIARY SYSTEMU

TOTALITARNEGO

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

DZIENNIK HISTORII

27 grudnia 1918

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęły się walki w Poznaniu - wybuchło powstanie Wielkopolskie.

28 grudnia 1918

Dziennik Historii Polski
Powstańcy Wielkopolscy pod dowództwem kpt. Stanisława Taczaka wyzwolili z rąk niemieckich Szamotuły, Wrześnię, Gniezno oraz większą część Poznania.

30 grudnia 1918

Dziennik Historii Polski
W czasie Powstania Wielkopolskiego oddziały powstańcze zdobyły Poznań. Powstańcy zajęli koszary 6 Pułku Grenadierów. Stacjonujące tam wojska niemieckie zostały zmuszone do wycofania się. Wyzwolono również inne wielkopolskie miasto Wągrowiec.

6 stycznia 1919

Dziennik Historii Polski
Powstańcy wielkopolscy zdobyli niemieckie lotnisko we wsi Ławica oraz składnicę sprzętu lotniczego w Winiarach.

9 stycznia 1919

Dziennik Historii Polski
Oddziały powstańcze, które zdobyły niemieckie lotnisko w Ławicy pod Poznaniem dokonały bombardowania Frankfurtu nad Odrą. Na miasto zrzucono 36 bomb. Była to pierwsza w historii polskiego lotnictwa akcja bombardowania, samowola oddziału pod dowództwem sierżanta Witolda Pniewskiego. Akcja ta powstrzymała Niemców przed nalotem na Poznań.

26 stycznia 1919

Dziennik Historii Polski
Wojsko Wielkopolskie złożyło uroczystą przysięgę, która była aktem manifestującym wolności Wielkopolan pomimo nieokreślonych jeszcze granic państwa polskiego.

14 lutego 1919

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się wojna polsko-bolszewicka. Wojsko polskie w liczbie 360 tysięcy żołnierzy stawiło czoło 950 tysięcznej Armii Czerwonej. Najbardziej znane epizody tej wojny to: wyprawa kijowska, bitwa warszawska, bitwy nad Wieprzem, pod Komarowem i nad Niemnem.

16 lutego 1919

Dziennik Historii Polski
Podpisane zostało w Trewirze porozumienie, które kończyło trwające od 27 grudnia powstanie wielkopolskie. Powstańcy opanowali prawie całą Prowincję Poznańską, domagając się przyłączenia terenów zaboru pruskiego do Polski.

19 kwietnia 1919

Dziennik Historii Polski
Podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej wojsko polskie zajęło Wilno.

21 kwietnia 1919

Dziennik Historii Polski
Brawurowa akcja wojska polskiego pod dowództwem Józefa Piłsudskiego doprowadziła do usunięcia z Wilna amii bolszewickiej i objęcia tam władzy przez Polaków.

22 lutego 1920

Zakończyła się polsko-bolszewicka bitwa pod Latyczowem. 5 dywizja piechoty pod dowództwem Władysława Jędrzejewskiego pokonała ponad pięciuset osobową 44 dywizję strzelców Grigorija Kotowskiego.

4 marca 1920

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny polsko-bolszewickiej pod Mozyrzem nad Prypecią (obecnie Białoruś) rozpoczęła się zwycięska ofensywa dowodzonej przez pułkownika Władysława Sikorskiego Grupy Poleskiej.

25 kwietnia 1920

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się ofensywa wojsk polskich tzw. wyprawa kijowska podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej.

27 kwietnia 1920

Dziennik Historii Polski
Podczas wojny polsko-bolszewickiej, w czasie tzw wyprawy kijowskiej miała miejsce, pod dowództwem generała Jana Romera, wyprawa na Koziatyn czyli rajd 1 Dywizji Kawalerii Wojska Polskiego, którego celem było zdobycie węzła kolejowego w Koziatynie oraz przecięcie połączenia między stacjonującymi na prawym brzegu Dniepru dywizjami bolszewickimi.

7 maja 1920

Dziennik Historii Polski
Walcząc przeciw Armii Czerwonej wojska polskie i ukraińskie weszły do Kijowa.

14 maja 1920

W czasie wojny polsko-bolszewickiej wojska radzieckie dowodzone przez generała Michaiła Tuchaczewskiego rozpoczęły na Białorusi ofensywę skierowaną przeciwko 1. i 4. Armii Polskiej.

17 maja 1920

Dziennik Historii Polski
Podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej utworzono Front Północny. Jego dowódcą został gen. Stanisław Szeptycki.

3 czerwca 1920

Dziennik Historii Polski
36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej z 8 DP w ramach Armii Rezerwowej gen. Sosnkowskiego rozbił pod Duniłowiczami sowiecką 12 Dywizję Strzelców. Zwycięstwo okupione zostało ciężkimi stratami.

15 czerwca 1920

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny polsko-bolszewickiej 26 i 27 Pułk Piechoty stoczyły pod Horbulewem na Ukrainie zwycięską bitwę z 4 Dywizją Kawalerii Rosyjskiej działającą w zgrupowaniu Klimenta Woroszyłowa oraz Armii Konnej Siemiona Budionnego.

1 lipca 1920

Sejm Ustawodawczy podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej utworzył Radę Obrony Państwa na czele z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim.

9 lipca 1920

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny polsko-bolszewickiej pod Grebionką miała miejsce jedna z najwspanialszych szarży w historii oręża polskiego. 4 Pułk Ułanów Znamieńskich rotmistrza Władysława Rozlaua przybył z odsieczą okrążonej przez Rosjan polskiej XII Brygadzie Piechoty. Bohaterski atak ułanów wywołał panikę w szeregach wroga, rozbijając aż 3 bolszewickie pułki strzeleckie. Polskie zwycięstwo było całkowite, a piechota uratowana z okrążenia.

14 lipca 1920

Podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej oddziały Armii Czerwonej zajęły Wilno.

19 lipca 1920

Dziennik Historii Polski
Oddziały Armii Czerwonej zajęły Grodno podczas trwania wojny polsko-bolszewickiej.

22 lipca 1920

Dziennik Historii Polski
Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski objął funkcję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Do nominacji doszło w najbardziej dramatycznym momencie wojny polsko-bolszewickiej.

29 lipca 1920

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny polsko-bolszewickiej rozpoczęła się bitwa pod Brodami. II Armia generała Kazimierza Raszewskiego zaatakowała od strony Beresteczka. Do 3 sierpnia ciężkie boje z Armią Konną Siemiona Budionnego toczyły się w rejonie Krasnego i Złoczowa. Na skutek silnego oporu Polaków bolszewicy zostali zmuszeni do odwrotu, a Polacy zdobyli Brody.

13 sierpnia 1920

Dziennik Historii Polski
Walki o Radzymin, Nieporęt, Ossów i Okuniew rozpoczęły Bitwę Warszawską.

14 sierpnia 1920

Dziennik Historii Polski
Miała miejsce bitwa nad Wkrą. Na rozkaz dowódcy Frontu Północnego gen. broni Józefa Hallera polska 5 Armia licząca ok. 26 tys. żołnierzy gen. ppor.Władysława Sikorskiego rozpoczęła kontrofensywę.

15 sierpnia 1920

Dziennik Historii Polski
Podczas wojny polsko-bolszewickiej, w trzecim dniu walk na przedmościu warszawskim wojska polskie odbiły Radzymin i przejęły inicjatywę w walkach z bolszewią.

16 sierpnia 1920

Dziennik Historii Polski
Koncentryczne uderzenie armii Sikorskiego, wyprowadzone z południowo-wschodnich fortów Modlina i znad Wkry, doprowadziło do opanowania Nasielska. Dało możliwość kontynuowania dalszych działań na Serock i Pułtusk.

16 sierpnia 1920

Dziennik Historii Polski
Wojska polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego rozpoczęły kontratak znad Wieprza.

17 sierpnia 1920

Podczas wojny polsko-bolszewickiej siły polskie osiągnęły linię Biała Podlaska – Międzyrzec – Siedlce – Kałuszyn – Mińsk Mazowiecki.

17 sierpnia 1920

Dziennik Historii Polski
Batalion ochotniczy kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczył niedaleko Lwowa heroiczny bój z bolszewikami. Liczący 350 żołnierzy polski oddział maszerował wzdłuż linii kolejowej Krasne – Lwów, gdy został od strony stacji w Zadwórzu ostrzelany przez wroga. Kpt. Zajączkowski śmiałym atakiem zdobył stację.

18 sierpnia 1920

Dziennik Historii Polski
Rozegrały się zakończone zwycięstwami wojsk polskich bitwy pod Brodnicą oraz pod Wyszkowem. Ponadto tego samego dnia rozpoczęła się dwudniowa bitwa o Płock.

19 sierpnia 1920

Podczas wojny polsko-bolszewickiej miała miejsce zmasowana ofensywa wojsk polskich. 15 Dywizja Piechoty zajęła Brok, 1 Dywizja Piechoty Legionów Drohiczyn, Brygada Jazdy Ochotniczej mjr. Feliksa Jaworskiego Frankopol.

19 sierpnia 1920

Rozpoczęła się bitwa pod Lwowem, polska armia odzyskała również Brześć.

25 sierpnia 1920

Dziennik Historii Polski
Zakończyła się, trwająca prawie 2 tygodnie bitwa warszawska znana jako „Cud nad Wisłą”. Ta batalia polsko-bolszewicka uważana jest też za 18 bitwę świata, która odmieniła jego losy. Waleczna postawa Polaków przyniosła klęskę wojsk bolszewickich i zatrzymała ich marsz na zachód Europy.

30 sierpnia 1920

W czasie wojny polsko-bolszewickiej zakończyła się trwająca 3 dni obrona Zamościa. Polacy dysponujący trzema pociągami pancernymi, dywizjonem artylerii oraz 700 piechurami i 150 kawalerzystami odparli ataki Konarmii Siemiona Budionnego, w której skład wchodziły 4 Dywizje Kawalerii, Brygada do Zadań Specjalnych, 5 pociągów pancernych i 400 ckm-ów.

31 sierpnia 1920

Dziennik Historii Polski
W okolicach wsi Komarów na Zamojszczyźnie miała miejsce największa bitwa kawaleryjska w XX wieku. Starły się że sobą, liczące po około 20 tysięcy konnych, bolszewicka 1 Armia Konna Siemiona Budionnego i polska 1 Dywizja Jazdy dowodzona przez pułkownika Juliusza Rómmla. Strona polska niemal całkowicie rozbiła siły bolszewickie, z których pozostało około trzy tysiące żołnierzy.

16 września 1920

Dziennik Historii Polski
W czasie wojny polsko-bolszewickiej miała miejsce bitwa pod Dytiatynem w Małopolsce. Przeciwko sobie stanęły 13 Pułk Piechoty, 8 Brygada Artylerii, a po stronie rosyjskiej 8 Dywizja Kawalerii,123 Brygada Strzelców i 366 Pułk Strzelców. Heroiczna walka Polaków pozwoliła na zatrzymanie na jeden dzień ofensywy wojsk radzieckich.

20 września 1920

Dziennik Historii Polski
Początek zwycięskiej dla Wojska Polskiego bitwy z Armią Czerwoną nad Niemnem podczas wojny polsko-bolszewickiej.

21 września 1920

Dziennik Historii Polski
Rozpoczęła się konferencja pokojowa w Rydze po zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej.

28 września 1920

Dziennik Historii Polski
Pod Krwawym Borem w lasach na ziemi lidzkiej polskie oddziały 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej stoczyły zwycięską bitwę z jednostkami 3 Armii sowieckiej zmuszając je do odwrotu.

4 października 1920

Dziennik Historii Polski
W Warszawie zmarł major Stefan Walter. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był dowódcą 29 Pułku Strzelców Kaniowskich. Jego śmierć była wynikiem rany postrzałowej od rosyjskiej kuli.

15 października 1920

Dziennik Historii Polski
Wojna polsko-bolszewicka - Zajęcie Mińska przez wojska Polskie.

18 października 1920

Wstrzymanie działań na froncie podczas wojny polsko-bolszewickiej. Józef Piłsudski pisał w rozkazie do polskich żołnierzy: „Kraj, co w dwa lata potrafił wytworzyć takiego żołnierza, jakim wy jesteście, może spokojnie patrzeć w przyszłość”.

15 kwietnia 1921

Dziennik Historii Polski
Został ratyfikowany przez Polski Sejm traktat ryski kończący wojnę polsko-bolszewicką.

30 kwietnia 1921

Dziennik Historii Polski
Wszedł w życie traktat ryski zawarty pomiędzy Polską, Rosją i Ukrainą, który kończył wojnę polsko-bolszewicką.

13 października 1938

Dziennik Historii Polski
W Wenecji zmarł Władysław Zygmunt Belina-Prażmowski. Dowódca pierwszego oddziału kawalerii tzw. „siódemki Beliny” twórca i dowódca pierwszego szwadronu kawalerii (ok.140 osób), Prezydent Krakowa i wojewoda lwowski, bohater wojny polsko-bolszewickiej.

20 czerwca 1941

Dziennik Historii Polski
W Warszawie zmarł ksiądz Teodor Taczak. Uczestnik i kapelan Powstania Wielkopolskiego, działacz i współpracownik organizacji narodowych, członek Ligi Narodowej, profesora prawa kanonicznego, teologii moralnej i nauk społecznych. Był aresztowany dwukrotnie przez Niemców

DZIENNIK HISTORII POLSKI

10 Sierpnia
1889 (133 lata temu)
Na Lubelszczyźnie, w Kośminie nad Wieprzem urodziła się Zofia Kossak-Szczucka, wybitna pisarka, publicystka katolicka, działaczka konspiracyjna. W 1940 członkini kierownictwa Unii, a w latach 1941-1942 współzałożycielka i współprzewodnicząca społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski. W 1942 współzałożycielka Komitetu Pomocy Żydom przemianowany na Radę Pomocy Żydom ,,Żegota'. Pośmiertnie uhonorowana medalem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata oraz pamiątkową tablicą w Jerozolimie.
1913 (109 lat temu)
Urodził się redaktor pisma „Młody Polak w Niemczech” Edmund Osmańczyk. W czasie Powstania Warszawskiego nadawał codziennie audycje pod tytułem „Dzień Walki”.
1921 (101 lat temu)
Urodził się Bohdan Tomaszewski, dziennikarz, komentator sportowy, tenisista, autor książek, scenarzysta filmowy. W latach 1942 - 1944 uczeń Tajnej Głównej Szkoły Handlowej im. Edwarda Lipińskiego. Uczestnik powstania warszawskiego jako żołnierz ZWZ AK ps. „Mały”. Po kapitulacji powstania więziony w Ożarowie.
1932 (90 lat temu)
Odbyło się uroczyste podniesienie polskiej bandery na polskim niszczycielu ORP „Burza”. Okręt został zamówiony w 1926 r. razem z bliźniaczą jednostką ORP „Wicher”.
1939 (83 lata temu)
Fragment notatek pułkownika Wojska Polskiego Stefana Roweckiego ps. „Grot”: „Awantury i prowokacje w Gdańsku są coraz silniejsze. Niemcy i gdańszczanie-hitlerowcy chcą nas zmusić do czynnej reakcji”.
1944 (78 lat temu)
Na Woli Powstańcy wciąż utrzymują placówki przy ul. Okopowej, w rejonie cmentarzy i na Stawkach. Na Powiślu Powstańcy umocnili swe pozycje. Na Starym Mieście hitlerowcy rozstrzelali ponad sto osób. Elektrownia jest pod regularnym ostrzałem niemieckiej artylerii. „Reduta Wawelska” nadal zawzięcie broni się. Powstańcy z Reduty wykopali przejście do kanałów.
1965 (57 lat temu)
Koniec II procesu oświęcimskiego, skazanych w nim zostało na dożywocie kilku członków SS z załogi niemieckiego obozu Auschwitz.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone