Mogiła dwóch nieznanych żołnierzy 6. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego - Góra

Autor zdjęć: Rafał Stanisławski
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Śląskie
Miejscowość:Góra
Lokalizacja:ul. Kościelna 32

OPIS:

Tu spoczywają dwaj
nieznani żołnierze
6. Dywizji Piechoty
Wojska Polskiego
polegli 2 września 1939 r.
w walce z niemiecką
5 Dywizją Pancerną
Wehrmachtu
Cześć ich pamięci

Mogiła jest Miejscem Pamięci Narodowej o sygnaturze 69/02 i znajduje się na cmentarzu przy zabytkowym kościele pw. św. Barbary W Górze. Pochowani w niej żołnierze należeli do 6 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego dowodzonej przez gen. bryg. Bernarda Monda, która stanowiła części Armii „Kraków”.

Nie zachowały się dane osobowe poległych żołnierzy. Według dokumentacji Centralnego Archiwum Wojskowego (CAW) Sygn. XII/16/50 w liście ppor. Aleksandra Bukko (dowódcy III plutonu z kompanii OW „Pszczyna” batalionu OW „Rybnik”) do mjr Władysława Stebika (oficera Sztabu Armii „Kraków”) odnotowano: „W Górze leży do dziś dwóch naszych żołnierzy, jeden został przez rodzinę zabrany, a więc razem padło 3”.

2 września 1939 r., gdy do pobliskich granic zbliżały się wojska niemieckie, wieś Góra była areną bliźniaczych wydarzeń, jakie rozgrywały się w tym czasie w wielu miejscach, gdzie znajdowały się mosty i przeprawy przez rzeki. Drewnianym mostem na Wiśle przetaczały się tłumy cywilów uciekających od strony Pszczyny i Miedźnej w obawie przed nadchodzącymi wojskami 5 Dywizji Pancernej niemieckiego Wehrmachtu. W tym czasie w kierunki Jawiszowic, Oświęcimia i Zasola wycofywały się w popłochu oddziały piechoty, artylerii i wojskowe tabory rozbitej pod Ćwiklicami (Las Brzcziny) 6 Dywizji Piechoty.

Ostatnie walki w miejscowości Góra miały miejsce 2 września około godziny 18:00. Doszło wówczas do wysadzenia mostu, czym obrońcy stawili skuteczny opór nieprzyjacielowi. Ostrzelane zostały czołgi nieprzyjaciela, przygotowane do przeprawy przez Wisłę. Po wycofaniu się polskich żołnierzy, Niemy niezwłocznie przystąpili do odbudowy mostu. 3 września około godziny 4:00 czołgi nieprzyjaciela, wykorzystując most pontonowy, sforsowały rzekę Wisłę i udały się w kierunku Rajska, gdzie czekały na transport paliwa

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Października
1798 (224 lata temu)
W Warszawie założono tajne Towarzystwo Republikanów Polskich, jego członkowie za swego przywódcę uznawali Tadeusza Kościuszkę.
1817 (205 lat temu)
Na Uniwersytecie Wileńskim powstało tajne Towarzystwo Filomatów, którego założycielami byli m.in. Józef Jeżowski, Tomasz Zan, Adam Mickiewicz i Jan Czeczot.
1936 (86 lat temu)
W stoczni Cowes w Anglii zwodowany został niszczyciel ORP „Błyskawica”.
1939 (83 lata temu)
Zgrupowanie generała Wilhelma Orlik-Rückemanna zostało rozbite przez wojska sowieckie w bitwie pod Wytycznem.
1939 (83 lata temu)
W Grand Hotelu w Sopocie komandor Marian Majewski i kapitan Antoni Kasztelan podpisali akt kapitulacji Rejonu Umocnionego Hel.
1942 (80 lat temu)
W Ursusie Gestapo aresztowało razem z matką Aleksandrą i bratem Tadeuszem Halinę Kifer ps. „Kropelka”, która była 19-letnią komendantką liczącej 25 osób żeńskiej grupy dywersyjno-sabotażowej Oddziale Mirosława Palczewskiego ps. „Mirek” oraz Tadeusza Mrówczyńskiego ps. „Mars”. Trafiła do aresztu na Szucha jako więzień polityczny. W czasie pobytu w areszcie była wielokrotnie maltretowana. Nigdy do niczego się nie przyznała ani też nikogo nie wydała.
1942 (80 lat temu)
W obozie koncentracyjnym Dachau zmarł z wycieńczenia ksiądz Antoni Rewera, profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
1943 (79 lat temu)
Oddział AK „Agat” dokonał w Warszawie udanego zamachu na Ernsta Weffelsa, znanego z okrucieństwa kierownika zmiany oddziału kobiecego na Pawiaku.
1945 (77 lat temu)
W Karsznicach koło Sieradza funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego aresztowali Józefa Olejnika ps. „Wołodyjowski”. Był żołnierzem Armii Krajowej i członkiem działającej na tym terenie młodzieżowej organizacji antykomunistycznej pod dowództwem Zdzisława Cichego.
1945 (77 lat temu)
Funkcjonariusze grupy operacyjnej Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim oraz żołnierze 14. Pułku KBW zorganizowali w okolicach miejscowości Jaskółki, Przybysławice, Sośnie, Czarny Las, Antonin, Ludwików, Raszków i Dębnica obławę na oddział partyzancki Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” pod dowództwem porucznika Jana Kempińskiego „Błyska”. W jej wyniku zatrzymano 114 osób.
1983 (39 lat temu)
W Warszawie odsłonięto Pomnik Małego Powstańca.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone