Pomnik upamiętniający uwolnienie przez bataliony chłopskie Junaków z obozu niemieckiego - Rozalin

Autor zdjęć: Sebastian Beny
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Lubelskie
Miejscowość:Rozalin

OPIS:

Wdzięczni duchowi świętemu
za natchnienie i odwagę w 61 rocznicę
uwolnienia przez bataliony chłopskie
Junaków z obozu niemieckiego
w Rozalinie

DZIENNIK HISTORII

20 września 1902

Dziennik Historii Polski
Urodził się generał Franciszek Kamiński, działacz ruchu ludowego i komendant główny Batalionów Chłopskich.

1 lutego 1943

Dziennik Historii Polski
Oddział partyzancki Batalionów Chłopskich pod dowództwem kapitana Franciszka Bartłomowicza pokonał w bitwie pod Zaborecznem w województwie lubelskim 600 osobowy 1.Zmechanizowany Batalion Żandarmerii Niemieckiej dowodzony przez mjr Ernsta Schwiegera.

19 marca 1943

W lesie Dąbrowa w okolicach Tomaszowa Lubelskiego oddział Batalionów Chłopskich pod dowództwem kapitana Jana Kędry ps. „Błyskawica” zorganizował pułapkę na kolumnę niemieckiej żandarmerii. W zasadzce zginęło siedemnastu żandarmów i jeden esesman.

22 kwietnia 1943

Dziennik Historii Polski
We Lwowie, w wieku 33 lat zmarł na tyfus Adam Cużytek komendant IX Okręgu Batalionów Chłopskich

22 października 1943

Dziennik Historii Polski
Oddział Specjalny Batalionów Chłopskich „Lotna” pod dowództwem Mariana Warycha ps. „Kmicic” składający się z 14 żołnierzy zdobył obsadzony przez 12 osobową załogę posterunek Sonderdienstu znajdujący się w Łoniowie.

31 maja 1944

Dziennik Historii Polski
Żołnierze Batalionów Chłopskich wraz z oddziałami AK zatopili na Wiśle (w okolicach Machowa woj. lubelskie) statek „Tannenberk” transportujący niemieckich żołnierzy.

12 lipca 1944

Dziennik Historii Polski
Bataliony Chłopskie na mocy rozkazu generała Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór” zostały włączone do Armii Krajowej.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Czerwca
1447 (575 lat temu)
Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.
1629 (393 lata temu)
W bitwie pod Trzcianą wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły armię szwedzką króla Gustawa II Adolfa.
1863 (159 lat temu)
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.
1903 (119 lat temu)
W wyborach do Reichstagu posłem z okręgu Katowice-Zabrze został Wojciech Korfanty, pierwszy polski poseł z Górnego Śląska.
1921 (101 lat temu)
W Bierach w powiecie bielskim urodził się Józef Kołodziej ps. „Wichura”, podporucznik, grupowy, szef grup leśnych, członek sztabu ds. propagandy Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka” VII Górnośląskiego Okręgu NSZ.
1923 (99 lat temu)
Urodził się żołnierz AK Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Stanisław Likiernik ps. „Stach”, brał udział w Powstaniu Warszawskim.
1951 (71 lat temu)
W więzieniu Montelupich w Krakowie został stracony por. Józef Mika ps. „Wrzos”. Żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału antykomunistycznego pod swoim dowództwem. Wraz z nim stracono chor. Franciszka Mroza, który należał do jego oddziału.
1976 (46 lat temu)
W Radomiu wybuchły protesty, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Przyczyną tych rozruchów była zapowiedziana dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności, mięsa i wędlin opiewająca od 70 do 150 procent.
1986 (36 lat temu)
Ogłoszono wyrok na Ryszarda Kuklińskiego, został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci.
1998 (24 lata temu)
Komendant Główny Policji gen. Marek Papała został zastrzelony w Warszawie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone