Pomnik Wincentego Witosa - Legnica

Masz zdjęcia z tego miejsca?     Wyślij je do nas
Szczegółowe dane:
Kraj:polska
Województwo:Dolnośląskie
Miejscowość:Legnica
Lokalizacja:ul. Jaworzyńska 219
(pomnik znajduje się na terenie Zespołu Szkół Rolniczych)

DZIENNIK HISTORII

21 stycznia 1874

Dziennik Historii Polski
Urodził się Wincenty Witos przywódca ruchu ludowego. W II RP trzykrotnie pełnił funkcję premiera, był także jednym z przywódców Centrolewu, skazany w procesie brzeskim.

24 maja 1923

Dziennik Historii Polski
Utworzony został rząd koalicyjny tworzyły go: PSL "Piast", Związek Ludowo Narodowy i Chrześcijańska Demokracja. Na jego czele stanął Wincenty Witos.

14 grudnia 1923

Dziennik Historii Polski
Podał się do dymisji drugi rząd Wincentego Witosa.

10 maja 1926

Dziennik Historii Polski
Wincenty Witos po raz trzeci objął stanowisko premiera, tworząc centroprawicowy rząd oparty na koalicji PSL „Piast” Związku Ludowo-Narodowego, Chrześcijańskiej Demokracji i Narodowej Partii Robotniczej.

13 stycznia 1932

Dziennik Historii Polski
Zakończył się przed Sądem Okręgowym w Warszawie tzw. proces brzeski. Skazani w nim zostali na kary więzienia przywódcy opozycji antysanacyjnej: Wincenty Witos, Norbert Barlicki, Władysław Kiernik i Herman Lieberman.

31 października 1945

Dziennik Historii Polski
W Krakowie zmarł Wincenty Witos. Polityk, działacz ruchu ludowego, trzykrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1933-39 na emigracji, od września 1939 do marca 1941 roku więziony przez Niemców, następnie pod nadzorem funkcjonariuszy gestapo. W 1945 roku odmówił współpracy z komunistami.

6 listopada 1945

Dziennik Historii Polski
Odbył się w Wierzchosławicach pogrzeb Wincentego Witosa.

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Grudnia
1734 (288 lat temu)
Urodził się Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich (1758-1794), członek Familii, od 1768 r. komendant Szkoły Rycerskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej, poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik Konstytucji 3 Maja, pisarz, krytyk literacki, mecenas sztuki.
1867 (155 lat temu)
Urodził się Ignacy Mościcki, działacz niepodległościowy, wybitny chemik. Był profesorem Politechniki Lwowskiej, a w latach 1926-1939 piastował urząd prezydenta RP.
1916 (106 lat temu)
Odbył się pierwszy, od czasów powstania listopadowego, przemarsz regularnych wojsk polskich - Legionów Polskich przez stolicę.
1918 (104 lata temu)
Został wydany rozkaz Sztabu Generalnego WP mówiący o tym, iż biało-czerwona szachownica będzie oficjalnym oznakowaniem polskich samolotów.
1943 (79 lat temu)
Zakończono w Teheranie konferencję, której uczestnicy: Winston Churchill, Józef Stalin i Franklin D. Roosevelt ustalili granice Polski. Na wschodzie miała wyznaczyć ją linia Curzona, a na zachodzi linia rzek Odry i Nysy.
1946 (76 lat temu)
W okolicach wsi Golonka koło Gąbina grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa zabiła podporucznika Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”. Był żołnierzem AK, członkiem sztabu wojewódzkiego Ruchu Oporu AK, wywiadowcą w strukturach Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa.
1947 (75 lat temu)
Około godz. 23, w restauracji w Zabrzegu miejscowy milicjant Rudolf Dadak zamordował (na zlecenie UB) strzałem w plecy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.
2006 (16 lat temu)
Zmarł w Warszawie pułkownik Zbigniew Brym ps. „Zdunin”, żołnierz AK. Walczył w wojnie obronnej w 1939r., a w czasie powstania warszawskiego dowodził „Żelazną Redutą”.
2020 (2 lata temu)
W wieku 91 lat w Warszawie zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pełniła funkcję prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone