Trwa wczytywanie danych...

Honorowy Obywatel Warszawy- Gen. Haller-Współtwórca Niepodległej

Honorowy Obywatel Warszawy- Gen. Haller-Współtwórca Niepodległej

Honorowy Obywatel Warszawy- Gen. Haller-Współtwórca Niepodległej

Data rozpoczęcia:
28
Kwietnia (Niedziela - 2019)

Godzina:

11:00
Miejsce:
pl. gen. Józefa Hallera Warszawa / Woj. Mazowieckie

W stulecie nadania tytułu Honorowego Obywatela Warszawy Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Patriotycznych po raz kolejny organizuje uroczystości poświęcone pamięci Generała Hallera,uważając ,że postać ta zasługuje na wdzięczną pamięć Rodaków. Podobnie jak w roku ubiegłym uroczystości składać się będą z dwóch części: Uroczystość pod Tablicą pamiątkową ,postawioną z inicjatywy Komitetu dwa lata temu na Pl. Gen. Józefa Hallera na warszawskiej Pradze i konferencji w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ.
W tym roku chcemy też wspomnieć jednego z bliskich współpracowników generała, jego adiutanta kpt.Józefa Sierocińskiego.
Lista współorganizatorów tego przedsięwzięcia pozostaje otwarta. Zapraszamy wszystkich chętnych do współdziałania.
Program Uroczystości
11.00 Msza św. w Kościele Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Ratuszowej 5A
Złożenie kwiatów pod Tablicą poświęconą ks. Niedzielakowi
Po mszy przemarsz uczestników na Pl. Hallera pod Tablicę pamiątkową.
11.50 Pl. Hallera wprowadzenie posterunków i pocztów sztandarowych
12.00 Rozpoczęcie Uroczystości Hymnem Państwowym w wykonaniu Orkiestry Wojskowej
12.10. Powitanie
12.15 Przemówienia zaproszonych Gości
13.00 Występ Orkiestry Wojskowej
13.15 Złożenie kwiatów pod Tablicą pamiątkową
13.30 Występ artystyczny młodzieży z OHP
13.45 Zakończenie, podziękowania
Konferencja w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ przy ul. Kłopotowskiego 15 A
14.30 Powitanie i przedstawienie prelegentów
14.40 Prelekcje
15.10 Przerwa kawowa
15.20 Prelekcje
16.10 Przerwa kawowa
16.30 Projekcja filmu
17.30 Dyskusja
18.00 Zakończenie
Uroczystościom towarzyszyć będzie prezentacja nowych technologii

https://www.facebook.com/events/259817651575973/

MIEJSCA WARTE ODWIEDZENIA