Trwa wczytywanie danych...

Wołyń

tag
Kraina historyczna w dorzeczu górnego Bugu oraz dopływów Dniepru: Prypeci, Styru, Horynia i Słuczy, obecnie część Ukrainy. Po agresji wojsk ZSRR z 17 września 1939 Wołyń włączono do Ukraińskiej SRR. W lutym, kwietniu i czerwcu 1940 z Wołynia miały miejsce masowe wywózki ludności polskiej na Syberię. Na mocy umów między III Rzeszą a ZSRR ludność niemiecką wysiedlono do Rzeszy. Po ataku III Rzeszy na ZSRR w roku 1941 Wołyń został zajęty przez wojska niemieckie. Niemcy wraz z kolaborantami ukraińskimi wymordowali ok. 150 tysięcy Żydów. Region stał się terenem aktywnej działalności OUN i UPA, dążących do utworzenia państwa ukraińskiego pod protektoratem Niemiec. Z zamiarem utworzenia jednolitego etnicznie regionu nacjonaliści ukraińscy przy bierności Niemców przystąpili do eksterminacji ludności polskiej. Od lutego 1943 do stycznia 1944, ze szczególnym nasileniem w lecie 1943, dochodziło do czystek etnicznych, czyli zorganizowanego ludobójstwa na ludności polskiej szacuje się, że wymordowano ok. 60 tys. Polaków. Na Wołyniu istniały zorganizowane struktury Polskiego Państwa Podziemnego: Okręgowa Delegatura Rządu RP na Kraj, i Armia Krajowa. Najaktywniej działała 27 Wołyńska Dywizja Piechoty, która wspierała samoobronę organizowaną przez ludność polskich miejscowości broniącą się przed terrorem Ukraińskich Nacjonalistów.
POKAŻ WIĘCEJ
123»