Tadeusz Komorowski ps. „Bór”

Tadeusz Komorowski ps. „Bór” Urodził się w rodzinie hrabiego Mieczysława Mariana Komorowskiego herbu Korczak i Wandy Zaleskiej-Prawdzic. Karierę wojskową rozpoczął w armii austro-węgierskiej. W czasie I wojny światowej służył na froncie rosyjskim i włoskim. W Wojsku Polskim od 1918. W wojnie bolszewickiej, w dniach 20–31 sierpnia 1920, dowodził 12 Pułkiem Ułanów Podolskich. Brał udział w bitwie pod Komarowem (został w niej ranny). Następnie m.in. instruktor jazdy konnej w Oficerskiej Szkole Artylerii w Warszawie (1922–1923), kwatermistrz a następnie zastępca dowódcy 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego (1924–1926). W latach 1927–1938 dowódca 9 Pułku Ułanów Małopolskich stacjonującego w garnizonie Trembowla, a w okresie 1938–1939 komendant Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Ukończył studia na Politechnice Lwowskiej. W kampanii wrześniowej 1939 najpierw dowódca Ośrodka Zapasowego Zgrupowania Kawalerii w Garwolinie, a następnie zastępca dowódcy Kombinowanej Brygady Kawalerii płk Adama Zakrzewskiego w składzie Armii Lublin. W konspiracji komendant Obszaru Kraków ZWZ, od maja 1940 generał brygady, po dekonspiracji i przedostaniu się do Warszawy zastępca komendanta głównego ZWZ – dowódcy AK, od 1 lipca 1943 (formalnie od 17 lipca) dowódca Armii Krajowej. 20 listopada 1943 r. wydał rozkaz do Okręgów AK o rozpoczęciu operacji „Burza”, czyli zbrojnego powstania lub wzmożonej dywersji przeciwko okupantowi niemieckiemu. Od marca 1944 generał dywizji. Podjął decyzję o wybuchu powstania warszawskiego. Od 30 września 1944 – Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych. Po upadku powstania w niewoli. Po wojnie przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie do 1946 był Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie, w latach 1947–1949 pełnił urząd premiera rządu RP na uchodźstwie. Od lipca 1956 wchodził w skład emigracyjnej Rady Trzech. Generał Komorowski zmarł 24 sierpnia 1966 roku w Buckley, w Anglii na atak serca w trakcie polowania. Pochowany na cmentarzu Gunnersbury w Londynie.

Miejsca pamięci narodowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

2 Lipca
1524 (498 lat temu)
Odbyła się polsko-tatarsko-turecka potyczka pod Trembowlą. Bitwa ta była jedną z tych, które miały położyć kres trwającym przez całe lato najazdom, jakimi Tatarzy nękali ziemie polskie i jej mieszkańców. Napady te powodowały ogromne spustoszenia i typowe dla Tatarów branie ludzi w jasyr. Oddziały marszałka koronnego Piotra Kmity pokonały wrogów zadając im znaczne straty lecz nie udało się odbić jasyru.
1863 (159 lat temu)
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Radziwiłowem. Liczący 1000 osób oddział powstańców dowodzony przez generała Józefa Wysockiego został krwawo rozbity przez 500 rosyjskich obrońców tej miejscowości.
1891 (131 lat temu)
Urodził się dowódca 11 Dywizji Piechoty Armii „Kraków” oraz dowódca 2 Dywizji Strzelców Pieszych w kampanii francuskiej 1940 roku generał Bronisław Prugar-Ketling.
1896 (126 lat temu)
Urodził się powstaniec śląski Mikołaj Franciszek Witczak. Był jednym z dowódców POW Górny Śląsk, działaczem plebiscytowym i społecznym. Odznaczony m. in. Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Śląskim Krzyżem Powstańczym.
1915 (107 lat temu)
Urodził się pięściarz Antoni Czortek, który przetrwał Auschwitz. W obozie stoczył pojedynek z przedwojennym zawodowym mistrzem Niemiec wagi średniej Walterem Duenningiem przydomek „Krwawy Walter”. Czortek znokautował prawie dwukrotnie cięższego Niemca. Stoczył w Auschwitz 15 walk i żadnej nie przegrał.
1918 (104 lata temu)
Urodził się żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość kpt. Stanisław Łukasik, ps. „Ryś”. Wyrokiem WSR w Warszawie został skazany na karę śmierci. Stracony 7 marca 1949 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Jego szczątki odnaleziono w 2012 r. na „Łączce”.
1947 (75 lat temu)
Funkcję premiera rządu RP na uchodźstwie objął generał Tadeusz „Bór” Komorowski.
1992 (30 lat temu)
Zmarł pułkownik Narodowych Sił Zbrojnych, Dowódca Brygady Świętokrzyskiej w latach 1944-45 Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone