Stanisław Mikołajczyk

Stanisław Mikołajczyk Stanisław Mikołajczyk #2 Polski polityk, premier rządu RP na uchodźstwie. Urodzony w 1901 roku w Holserhausen syn polskich imigrantów. W Niemczech ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Później, gdy jego rodzina wróciła do Polski, uczęszczał na kurs Szkoły Rolniczej w Swarzędzu. Walczył w powstaniu wielkopolskim i w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1922 roku rozpoczął karierę polityczną wstępując do PSL „Piast”. W latach 1931-1935 był posłem na sejm. Współpracował z Witosem, był przeciwny sanacji i wrogo nastawiony do komunizmu. Walczył w kampanii wrześniowej, po czym zdecydował się na emigrację. W latach 1940-1943 piastował urzędy wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych w rządzie Sikorskiego. Po śmierci generała na Gibraltarze, to jemu powierzono misję sformowania rządu. Próbował się porozumieć z ZSRR w sprawie powojennej wschodniej granicy Polski, jednak władze radzieckie stawiały tak daleko idące żądania, że Mikołajczyk złożył dymisję. W czerwcu 1945 roku powrócił do Polski i zaangażował się w tworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Dwa lata później, ostrzeżony o grożącej mu karze śmierci, zwrócił się do ambasady amerykańskiej. Dyplomaci przeszmuglowali go za granicę. Po ucieczce pozbawiono go obywatelstwa polskiego. Zmarł w 1966 roku w Waszyngtonie. Obywatelstwo przywrócono mu pośmiertnie w roku 1989.

Miejsca pamięci narodowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

3 Grudnia
1830 (192 lata temu)
Utworzony został Rząd Tymczasowy, na jego czele stanął książę Adam Jerzy Czartoryski, a dowództwo nad wojskiem objął generał Józef Chłopicki.
1886 (136 lat temu)
Na świat przyszedł Adam Skwarczyński,żołnierz Legionów Polskich oraz Polskiej Organizacji Wojskowej działacz polityczny, piłsudczyk.
1907 (115 lat temu)
Urodził się w Kijowie kapitan Marynarki Wojennej Jan Grudziński. Był ostatnim dowódcą okrętu podwodnego ORP „Orzeł”.
1916 (106 lat temu)
W Przededworzu k. Chmielnika urodził się por. Stanisław Grabda ps. „Bem”, „Vir-Olszyna”, oficer Wojska Polskiego, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej NSZ, Armii Krajowej.
1917 (105 lat temu)
Urodził się w Żywcu Wilhelm Brasse, był więźniem KL Auschwitz. Twórca obozowych zdjęć więźniów.
1918 (104 lata temu)
W Poznaniu rozpoczęły się obrady Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Było to zgromadzenie na którym dyskutowano na temat przyszłości kraju, jego ustroju i granic. Jednym z postulatów wysuniętych przez obradujących 1200 posłów było żądanie utworzenia Polski z dostępem do morza.
1920 (102 lata temu)
W Mołodecznie, obecnie miejscowość na Białorusi, Naczelny Wódz Józef Piłsudski dokonał uroczystego wręczenia sztandaru 5 Pułkowi Piechoty Legionów.
1925 (97 lat temu)
Urodził się Stefan Dąmbski żołnierz grupy dywersyjnej podobwodu AK Rzeszów-Południe, egzekutor Armii Krajowej.
1940 (82 lata temu)
Cyryl Ratajski został mianowany, przez premiera rządu RP na uchodźstwie Władysława Sikorskiego, na stanowisko Delegata Rządu RP na Generalne Gubernatorstwo, a później na cały kraj.
1944 (78 lat temu)
Podczas próby przedarcia się przez komunistyczną obławę poległ wraz z kilkoma swoimi żołnierzami ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner”, dowódca IV batalionu 77. pp Armii Krajowej, a następnie Zgrupowania „Południe” na Nowogródczyźnie.
1948 (74 lata temu)
W Gliwicach funkcjonariusze UB aresztowali ppor. Kazimierza Chmielowskiego ps. „Rekin”, żołnierza Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, 3. i 5. Wileńskiej Brygady AK, zastępcę dowódcy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano w Białymstoku 1 kwietnia 1950 roku.
1949 (73 lata temu)
Podczas walki z Grupą Operacyjną UB i KBW zginęli żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Ostatni komendant lll Okręgu NZW Białystok por. Kazimierz Żebrowski ps. „Bąk” oraz jego syn Jerzy Żebrowski ps. „Konar”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone