Stanisław Mikołajczyk

Stanisław Mikołajczyk

Odznaczenia

Medal
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

Polski polityk, premier rządu RP na uchodźstwie. Urodzony w 1901 roku w Holserhausen syn polskich imigrantów. W Niemczech ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Później, gdy jego rodzina wróciła do Polski, uczęszczał na kurs Szkoły Rolniczej w Swarzędzu. Walczył w powstaniu wielkopolskim i w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1922 roku rozpoczął karierę polityczną wstępując do PSL „Piast”. W latach 1931-1935 był posłem na sejm. Współpracował z Witosem, był przeciwny sanacji i wrogo nastawiony do komunizmu. Walczył w kampanii wrześniowej, po czym zdecydował się na emigrację. W latach 1940-1943 piastował urzędy wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych w rządzie Sikorskiego. Po śmierci generała na Gibraltarze, to jemu powierzono misję sformowania rządu. Próbował się porozumieć z ZSRR w sprawie powojennej wschodniej granicy Polski, jednak władze radzieckie stawiały tak daleko idące żądania, że Mikołajczyk złożył dymisję. W czerwcu 1945 roku powrócił do Polski i zaangażował się w tworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Dwa lata później, ostrzeżony o grożącej mu karze śmierci, zwrócił się do ambasady amerykańskiej. Dyplomaci przeszmuglowali go za granicę. Po ucieczce pozbawiono go obywatelstwa polskiego. Zmarł w 1966 roku w Waszyngtonie. Obywatelstwo przywrócono mu pośmiertnie w roku 1989.

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

18 Lipca 1901 (122 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się działacz ruchu ludowego, a w latach 1943-44 premier rządu RP na uchodźstwie Stanisław Mikołajczyk.

5 Lipca 1943 (80 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Po tragicznej śmierci generała Sikorskiego Naczelnym Wodzem mianowano generała Kazimierza Sosnkowskiego, a funkcję premiera objął Stanisław Mikołajczyk (na zdjęciu).

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

10 Grudnia
1279 (744 lata temu)
W krypcie kościoła franciszkanów w Krakowie pochowano księcia Bolesława V Wstydliwego.
1850 (173 lata temu)
Zmarł uczestnik Powstania Listopadowego Józef Bem. Dowodził wojskami w Siedmiogrodzie w czasie powstania węgierskiego 1848-49, następnie został naczelnym wodzem węgierskiej armii. Służył także w armii tureckiej jako Murat Pasza.
1940 (83 lata temu)
Granicę rumuńsko-węgierską przekroczył nielegalnie marszałek Edward Rydz-Śmigły, w Rumunii przebywał od 17 września 1939 roku, a w Budapeszcie przebywał do października 1941 roku, kiedy to potajemnie wrócił do Polski. Podczas pobytu na Węgrzech stworzył Organizację Polski Walczącej.
1942 (81 lat temu)
Z obozu przejściowego w Zamościu wyruszył do KL Auschwitz pierwszy transport 640 Polaków z Zamojszczyzny. Łącznie deportowanych zostało do obozu 1,3 tys. mieszkańców w trzech transportach, około 80 procent z nich zginęło.
1942 (81 lat temu)
Pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych RP Edward Raczyński przedstawił aliantom szczegółowy raport o Holokauście stworzony na podstawie dokumentów, które do Londynu przywiózł Jan Karski.
1943 (80 lat temu)
W Stalowej Woli zmarł Henryk Liniewiecki ps. „Tom”. Po wybuchu wojny podjął współpracę z podziemiem antyhitlerowskim. Był jednym z 30 członków działającego na terenie Stalowej Woli Korpusu Zachodniego Armii Krajowej. Chcąc uniknąć aresztowania zażył na oczach Gestapowców fiolkę z cyjankiem potasu.
1947 (76 lat temu)
Oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Okręgu „Orzeł” pod dowództwem chor. Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz” rozbił posterunek MO w Krzynowłodze Małej, powiat przasnyski.
1951 (72 lata temu)
W Syrkowicach, powiat białogardzki, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz”, żołnierza Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Sił Zbrojnych, dowódcę oddziału Akcji Specjalnej NSZ na Lubelszczyźnie.
1965 (58 lat temu)
Zmarł uczestnik powstań Śląskich, członek POW Michał Grażyński. W latach 1926-1939 był wojewodą śląskim.
1989 (34 lata temu)
Został rozebrany pomnik Włodzimierza Lenina w Nowej Hucie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek