Powstanie warszawskie

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

27 Sierpnia 1896 (128 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się żołnierz Legionów Polskich generał Jan Mazurkiewicz zastępca, a później szef Kedywu Komendy Głównej AK. W Powstaniu Warszawskim dowodził Zgrupowaniem „Radosław”.

8 Lutego 1922 (102 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się poeta, prozaik i współzałożyciel pisma "Sztuka i Naród" Tadeusz Gajcy. Jako żołnierz AK walczył w Powstaniu Warszawskim, w którym zginął.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

29 Lutego
1468 (556 lat temu)
Król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał pierwszy litewski kodeks karny. Zawierał on 24 artykuły kodyfikujące cztery najważniejsze kwestie prawne: przestępstwa chłopów, spory o ziemię, kwestię własności, a także kary za szkody powstałe w wyniku zaniedbań w utrzymaniu dróg i mostów. Kodeks jako pierwszy w historii definiował przestępstwo jako złamanie prawa i znosił możliwość wykupu od kary śmierci.
1768 (256 lat temu)
W Barze na Podolu szlachta Polska zaprzysięgła akt założycielski zbrojnego związku szlacheckiego znanego jako Konfederacja Barska. Konfederacja skierowana była przeciwko Imperium Rosyjskiemu i królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Ich naczelnym hasłem było „Wolność i wiara”.
1940 (84 lata temu)
NKWD wywiozło do Moskwy i osadziło w więzieniu na Łubiance generała Władysława Andersa. W moskiewskim więzieniu generał Anders spędził 22 miesiące, w czasie których poddawany był licznym brutalnym przesłuchaniom.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek