Plebiscyt na Górnym Śląsku

Plebiscyt na Górnym Śląsku

Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, podpisanego 28 czerwca 1919 r., na Górnym Śląsku miał się odbyć plebiscyt. Postanowienia te zaczęły obowiązywać w styczniu 1920 r. Miesiąc później na teren Górnego Śląska przybyła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku. Jej siedzibą zostało Opole. Podstawowym zadaniem Komisji było przeprowadzenie plebiscytu oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem. W styczniu 1920 r. obszar plebiscytowy opuściły niemieckie oddziały Grenzschutzu, zastąpiły je wojska alianckie. Miały one czuwać nad bezpieczeństwem Komisji na całym terenie plebiscytowym. W lutym 1920 r. Niemcy utworzyli Niemiecki Komisariat Plebiscytowy Komisji z siedzibą w Katowicach. Interesy polskiej strony reprezentował Polski Komisariat Plebiscytowy, którego siedziba mieściła się w hotelu „Lomnitz” w Bytomiu. 20 lutego 1920 r. Józef Piłsudski powołał Wojciech Korfantego na przewodniczącego Komisji. Plebiscyt odbył się 20 marca 1921 r. Uprawnionych do głosowania było 1 221 274 osób, z czego 19,3 proc. stanowili tzw. imigranci, dopuszczeni do głosowania w wyniku zabiegów polskiej strony podczas negocjacji traktatu wersalskiego. W głosowaniu wzięło udział 193 tys. imigrantów z Górnego Śląska, większość z nich głosowała za Niemcami. Do głosowania dopuszczone były osoby, które ukończyły 20 lat. Frekwencja wyniosła 97,5 proc. Głosowanie obejmowało 1573 gminy (1135 gmin wiejskich oraz 403 obszary dworskie). Końcowy wynik plebiscytu był niekorzystny dla strony polskiej. Za przyłączeniem Górnego Śląska do Polski opowiedziało się 40,3 proc. głosujących (479 365 osób), natomiast za pozostaniem w granicach niemieckich opowiedziało się 59,4 proc. (707 393 osoby). Niemcy zwyciężyli zwłaszcza w powiatach miejskich, a Polacy w gminach wiejskich. Ostatecznego podziału granicy Górnego Śląska dokonała Rada Ambasadorów 20 października 1921 r. Polsce przyznano obszar zamieszkały przez blisko milion mieszkańców. W granicach Rzeczypospolitej znalazło się aż 75 proc. górnośląskich instalacji przemysłowych i 85 proc. rozpoznanych złóż węgla.
Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

8 Czerwca 1920 (104 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Podczas plebiscytu na Górnym Śląsku niemieckie bojówki napadły na siedzibę Polskiego Komitetu Plebiscytowego w hotelu „Lomnitz” w Bytomiu.

20 Marca 1921 (103 lata temu)

Dziennik Historii Polski
Odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku, głosował w nim około 1,2 miliona osób. Niecałe 60 procent opowiedziało się za przyłączeniem ziem do Niemiec.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

20 Maja
1350 (674 lata temu)
Wojska polskie króla Kazimierza III Wielkiego pokonały pod Żukowem koło Sochaczewa Litwinów pustoszących polskie ziemie w trwającym wtedy konflikcie o Ruś halicko-wołyńską.
1648 (376 lat temu)
Zmarł król Władysław IV Waza.
1809 (215 lat temu)
Wojska polskie księcia Józefa Poniatowskiego zdobyły Twierdzę Zamość.
1881 (143 lata temu)
Urodził się Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych od 1939 do 1943 roku generał Władysław Sikorski. Pełnił również funkcję premiera RP na uchodźstwie.
1901 (123 lata temu)
Karze chłosty zostały poddane dzieci z Wrześni strajkujące przeciw przymusowi nauki religii w języku niemieckim.
1919 (105 lat temu)
Urodził się publicysta i prozaik Gustaw Herling-Grudziński. Brał udział w Bitwie o Monte Cassino i był więziony w radzieckich łagrach. Jest autorem m.in takich dzieł jak: "Dziennik pisany nocą" czy "Inny świat".
1927 (97 lat temu)
W Dziedzicach w powiecie bielskim urodził się Bolesław Palarz ps. „Ogień”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, zgrupowania kapitana Henryka Flamego ps. „Bartek”.
1943 (81 lat temu)
Miała miejsce udana akcja oddziału dyspozycyjnego Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej „Motor 30”, polegająca na uwolnieniu więźniów przewożonych transportem kolejowym z Warszawy do KL Auschwitz na stacji kolejowej w Celestynowie. Akcją dowodził kpt. Mieczysław Kurkowski ps. „Mietek” (zdjęcie), a jego zastępcą był Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”. Udało się uwolnić 49 osób.
1944 (80 lat temu)
Pod Janowem Lubelskim oddziały 1. Pułku Legi Nadwiślańskiej Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem rtm. Leonadra Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” stoczyły zwycięską walkę z konwojem niemieckim.
1944 (80 lat temu)
Egzemplarz pocisku niemieckiego V-2 został zdobyty przez AK i zbadany, wyniki przekazano do Wielkiej Brytanii.
1945 (79 lat temu)
Oddział byłych żołnierzy AK z rozkazu Delegatury Sił Zbrojnych uwolnił kilkuset więźniów z obozu NKWD w Rembertowie w nocy z 20 na 21 maja.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek