Paweł Kempka

Urodził się 4 czerwca 1886 roku. Studiował prawo na uniwersytecie we Wrocławiu w latach 1908–1913. Oficjalnie od 1 listopada 1919 roku sprawował urząd burmistrza komisarycznego Gniezna. Z urzędu burmistrza ustąpił w dniu 3 marca 1920 roku. W marcu 1920 roku powrócił na Górny Śląsk i wraz z rodziną zamieszkał w Katowicach. Od 1 marca 1920 roku do 1 maja 1921 roku pracował w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu na stanowisku szefa Wydziału Administracyjnego. W tym samym czasie rozpoczął współpracę z Wojciechem Korfantym i wstąpił do Chrześcijańskiej Demokracji. W czasie III powstania śląskiego pełnił funkcję szefa administracji cywilnej w Polskim Komisariacie Plebiscytowym. Wchodził w skład 8-osobowej Komisji Samorządowej Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, której zadaniem było opracowanie ustroju prawnego Autonomii Śląskiej. W lipcu 1922 roku wraz z rodziną przeniósł się do Pszczyny, gdzie pracował jako adwokat. 24 września 1922 roku został wybrany na posła do Sejmu Śląskiego. Na drugą kadencję Sejmu Śląskiego został wybrany 11 maja 1930 roku .Był przewodniczącym trzech komisji sejmowych: nadzwyczajnej komisji ustrojowej, komisji specjalnej dla spraw parcelacyjnych oraz komisji regulaminowej. Funkcję posła pełnił do 26 marca 1935 roku. W czasie II wojny światowej nie podpisał Volkslisty, za co został przez Niemców pozbawiony notariatu i całego majątku. Paweł Kempka cudem uniknął wywiezienia do obozu koncentracyjnego. Po wyzwoleniu Chorzowa pracował jako radca miejski. W sierpniu 1945 roku otworzył na nowo kancelarię notarialną. Pracował w Narodowym Banku Polskim. Był również sędzią okręgowym i prezesem Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości. Zmarł 29 października 1972 roku w Chorzowie.
Pokaż więcej

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

30 Maja
1137 (887 lat temu)
W Kłodzku książę polski Bolesław III Krzywousty oraz książę czeski Sobiesław I Przemyślida podpisali porozumienie kończące serię wojen pomiędzy oboma krajami.
1505 (519 lat temu)
Podczas sejmu w Radomiu uchwalona została konstytucja „Nihili novi”. Dokument ograniczał kompetencje prawodawcze polskich monarchów, co w praktyce przekładało się na obowiązujący króla zakaz wydawania ustaw bez zgody szlachty, reprezentowanej przez Senat i izbę poselską. Królowi pozostawiono natomiast swobodę w wydawaniu edyktów dotyczących spraw miast królewskich, spraw górniczych, Żydów, lenn i chłopstwa.
1918 (106 lat temu)
Powstał skupiający weteranów Legionów Polskich Związek Legionistów Polskich, był organizacją niepodległościową i kombatancką.
1940 (84 lata temu)
W lesie koło Planty okupujący Polskę Niemcy zamordowali 51 Polaków. Większość z nich pochodziło z Rudna, miejscowości położonej w sąsiednim powiecie parczewskim. Zbrodnia została dokonana w odwecie za śmierć niemieckiego kolonisty.
1943 (81 lat temu)
Został wydany rozkaz określający zasady scalenia Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przez Komendanta Głównego AK.
1951 (73 lata temu)
We wsi Żochy Nowe , gm. Piekuty, poległ sierż. Eugeniusz Tymiński ps. „Ryś” ( na zdjęciu stoi drugi od lewej). Żołnierz Amii Krajowej, AKO-WiN. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
1960 (64 lata temu)
Starcia pomiędzy mieszkańcami Zielonej Góry, a Milicją Obywatelską i oddziałami ZOMO, w obronie eksmitowanego przez władze Domu Katolickiego.
1999 (25 lat temu)
Pomnik upamiętniający Bitwę o Monte Cassino odsłonięty został w Warszawie.
2022 (2 lata temu)
W wieku 106 lat zmarła mjr Maria Mirecka-Loryś ps. „Marta”, żołnierz NOW, AK i NSZ, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek