Paweł Kempka

Urodził się 4 czerwca 1886 roku. Studiował prawo na uniwersytecie we Wrocławiu w latach 1908–1913. Oficjalnie od 1 listopada 1919 roku sprawował urząd burmistrza komisarycznego Gniezna. Z urzędu burmistrza ustąpił w dniu 3 marca 1920 roku. W marcu 1920 roku powrócił na Górny Śląsk i wraz z rodziną zamieszkał w Katowicach. Od 1 marca 1920 roku do 1 maja 1921 roku pracował w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu na stanowisku szefa Wydziału Administracyjnego. W tym samym czasie rozpoczął współpracę z Wojciechem Korfantym i wstąpił do Chrześcijańskiej Demokracji. W czasie III powstania śląskiego pełnił funkcję szefa administracji cywilnej w Polskim Komisariacie Plebiscytowym. Wchodził w skład 8-osobowej Komisji Samorządowej Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, której zadaniem było opracowanie ustroju prawnego Autonomii Śląskiej. W lipcu 1922 roku wraz z rodziną przeniósł się do Pszczyny, gdzie pracował jako adwokat. 24 września 1922 roku został wybrany na posła do Sejmu Śląskiego. Na drugą kadencję Sejmu Śląskiego został wybrany 11 maja 1930 roku .Był przewodniczącym trzech komisji sejmowych: nadzwyczajnej komisji ustrojowej, komisji specjalnej dla spraw parcelacyjnych oraz komisji regulaminowej. Funkcję posła pełnił do 26 marca 1935 roku. W czasie II wojny światowej nie podpisał Volkslisty, za co został przez Niemców pozbawiony notariatu i całego majątku. Paweł Kempka cudem uniknął wywiezienia do obozu koncentracyjnego. Po wyzwoleniu Chorzowa pracował jako radca miejski. W sierpniu 1945 roku otworzył na nowo kancelarię notarialną. Pracował w Narodowym Banku Polskim. Był również sędzią okręgowym i prezesem Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości. Zmarł 29 października 1972 roku w Chorzowie.

Miejsca pamięci narodowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

17 Sierpnia
1431 (591 lat temu)
Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę. Dokumentem wystawionym w Malborku przez wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa potwierdzili rozpoczęcie zbrojnej agresji.
1629 (393 lata temu)
W Olesku, w rodzinie kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczówny urodził się Jan III Sobieski przyszły król Polski.
1794 (228 lat temu)
Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.
1920 (102 lata temu)
W Katowicach zamordowany został przez niemieckich nacjonalistów lekarz Andrzej Mielęcki. Był w 1920 roku członkiem Polskiej Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku.
1920 (102 lata temu)
Batalion ochotniczy kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczył niedaleko Lwowa heroiczny bój z bolszewikami. Liczący 350 żołnierzy polski oddział maszerował wzdłuż linii kolejowej Krasne – Lwów, gdy został od strony stacji w Zadwórzu ostrzelany przez wroga. Kpt. Zajączkowski śmiałym atakiem zdobył stację.
1939 (83 lata temu)
Zmarł w Warszawie dyktator III Powstania Śląskiego Wojciech Korfanty, był jednym z twórców antysanacyjnego Frontu Morges, a w 1923 roku pełnił funkcję wicepremiera rządu RP.
1940 (82 lata temu)
Niemcy zniszczyli pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie.
1944 (78 lat temu)
Do Brygady Świętokrzyskiej przybył mjr. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, który z rozkazu naczelnego dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych został mianowany Szefem Sztabu w Brygadzie Świętokrzyskiej.
1996 (26 lat temu)
Zmarł as polskiego lotnictwa Witold Urbanowicz, dowodził Dywizjonem 303 w czasie II wojny światowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone