Paweł Kempka

Urodził się 4 czerwca 1886 roku. Studiował prawo na uniwersytecie we Wrocławiu w latach 1908–1913. Oficjalnie od 1 listopada 1919 roku sprawował urząd burmistrza komisarycznego Gniezna. Z urzędu burmistrza ustąpił w dniu 3 marca 1920 roku. W marcu 1920 roku powrócił na Górny Śląsk i wraz z rodziną zamieszkał w Katowicach. Od 1 marca 1920 roku do 1 maja 1921 roku pracował w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu na stanowisku szefa Wydziału Administracyjnego. W tym samym czasie rozpoczął współpracę z Wojciechem Korfantym i wstąpił do Chrześcijańskiej Demokracji. W czasie III powstania śląskiego pełnił funkcję szefa administracji cywilnej w Polskim Komisariacie Plebiscytowym. Wchodził w skład 8-osobowej Komisji Samorządowej Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, której zadaniem było opracowanie ustroju prawnego Autonomii Śląskiej. W lipcu 1922 roku wraz z rodziną przeniósł się do Pszczyny, gdzie pracował jako adwokat. 24 września 1922 roku został wybrany na posła do Sejmu Śląskiego. Na drugą kadencję Sejmu Śląskiego został wybrany 11 maja 1930 roku .Był przewodniczącym trzech komisji sejmowych: nadzwyczajnej komisji ustrojowej, komisji specjalnej dla spraw parcelacyjnych oraz komisji regulaminowej. Funkcję posła pełnił do 26 marca 1935 roku. W czasie II wojny światowej nie podpisał Volkslisty, za co został przez Niemców pozbawiony notariatu i całego majątku. Paweł Kempka cudem uniknął wywiezienia do obozu koncentracyjnego. Po wyzwoleniu Chorzowa pracował jako radca miejski. W sierpniu 1945 roku otworzył na nowo kancelarię notarialną. Pracował w Narodowym Banku Polskim. Był również sędzią okręgowym i prezesem Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości. Zmarł 29 października 1972 roku w Chorzowie.
Pokaż więcej

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Grudnia
1734 (289 lat temu)
Urodził się Adam Kazimierz Czartoryski, generał ziem podolskich (1758-1794), członek Familii, od 1768 r. komendant Szkoły Rycerskiej, działacz Komisji Edukacji Narodowej, poseł na Sejm Czteroletni, zwolennik Konstytucji 3 Maja, pisarz, krytyk literacki, mecenas sztuki.
1867 (156 lat temu)
Urodził się Ignacy Mościcki, działacz niepodległościowy, wybitny chemik. Był profesorem Politechniki Lwowskiej, a w latach 1926-1939 piastował urząd prezydenta RP.
1916 (107 lat temu)
Odbył się pierwszy, od czasów powstania listopadowego, przemarsz regularnych wojsk polskich - Legionów Polskich przez stolicę.
1918 (105 lat temu)
Został wydany rozkaz Sztabu Generalnego WP mówiący o tym, iż biało-czerwona szachownica będzie oficjalnym oznakowaniem polskich samolotów.
1943 (80 lat temu)
Zakończono w Teheranie konferencję, której uczestnicy: Winston Churchill, Józef Stalin i Franklin D. Roosevelt ustalili granice Polski. Na wschodzie miała wyznaczyć ją linia Curzona, a na zachodzi linia rzek Odry i Nysy.
1946 (77 lat temu)
W okolicach wsi Golonka koło Gąbina grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa zabiła podporucznika Henryka Jóźwiaka ps. „Groźny”. Był żołnierzem AK, członkiem sztabu wojewódzkiego Ruchu Oporu AK, wywiadowcą w strukturach Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa.
1947 (76 lat temu)
Około godz. 23, w restauracji w Zabrzegu miejscowy milicjant Rudolf Dadak zamordował (na zlecenie UB) strzałem w plecy kpt. Henryka Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.
2006 (17 lat temu)
Zmarł w Warszawie pułkownik Zbigniew Brym ps. „Zdunin”, żołnierz AK. Walczył w wojnie obronnej w 1939r., a w czasie powstania warszawskiego dowodził „Żelazną Redutą”.
2020 (3 lata temu)
W wieku 91 lat w Warszawie zmarła Hanna Stadnik ps. „Hanka” była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pełniła funkcję prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek