Michał Tokarzewski-Karaszewicz ps. „Doktor”

Michał Tokarzewski-Karaszewicz ps. „Doktor” Urodził się 5 stycznia 1893 roku we Lwowie. Działał w Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckim. W drugiej z wymienionych organizacji ukończył w 1913 roku kurs oficerski. W czasie I wojny światowej służył w Legionach Polskich i POW (Polskiej Organizacji Wojskowej). W dniu 1 grudnia 1924 roku został generałem, najmłodszym w polskiej armii. Podczas kampanii wrześniowej dowodził Grupą Operacyjną w Armii „Pomorze”, walcząc m.in. nad rzeką Bzurą. Po kapitulacji stolicy zdecydował się na rozpoczęcie działalności konspiracyjnej. 27 września 1939 roku tworzy w stolicy Służbę Zwycięstwu Polski, tajną organizację konspiracyjną, która miała na celu podjęcie zbrojnej walki przeciw okupantowi. Był to zalążek Polskiego Podziemia i pierwsza tak znaczących rozmiarów organizacja niepodległościowa działająca w czasie okupacji. o utworzeniu Związku Walki Zbrojnej i przemianowaniu SZP Karaszewicz-Tokarzewski został komendantem Obszaru nr 3 Lwów. W marcu 1940 roku został aresztowany przy przekraczaniu granicy niemiecko-sowieckiej przez NKWD. Więziony w Związku Sowieckim. Po ogłoszeniu amnestii dla polskich więźniów, na mocy układu Sikorski-Majski, został zwolniony i wstąpił do Wojska Polskiego w ZSRS. Tam mianowano go dowódcą 6. dywizji piechoty „Lwów”. W marcu 1943 roku otrzymał nominację na zastępcę dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie, gen. Władysława Andersa. W 1946 roku został dowódcą II Korpusu Polskiego. Po zakończeniu II wojny światowej pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie czynnie działał na rzecz polskich kombatantów. W 1954 roku objął stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii i ministra obrony narodowej. Zmarł 22 maja 1964 roku w Casablance. W 1992 roku jego prochy spoczęły na warszawskich Powązkach.

Miejsca pamięci narodowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

2 Lipca
1524 (498 lat temu)
Odbyła się polsko-tatarsko-turecka potyczka pod Trembowlą. Bitwa ta była jedną z tych, które miały położyć kres trwającym przez całe lato najazdom, jakimi Tatarzy nękali ziemie polskie i jej mieszkańców. Napady te powodowały ogromne spustoszenia i typowe dla Tatarów branie ludzi w jasyr. Oddziały marszałka koronnego Piotra Kmity pokonały wrogów zadając im znaczne straty lecz nie udało się odbić jasyru.
1863 (159 lat temu)
W czasie powstania styczniowego miała miejsce bitwa pod Radziwiłowem. Liczący 1000 osób oddział powstańców dowodzony przez generała Józefa Wysockiego został krwawo rozbity przez 500 rosyjskich obrońców tej miejscowości.
1891 (131 lat temu)
Urodził się dowódca 11 Dywizji Piechoty Armii „Kraków” oraz dowódca 2 Dywizji Strzelców Pieszych w kampanii francuskiej 1940 roku generał Bronisław Prugar-Ketling.
1896 (126 lat temu)
Urodził się powstaniec śląski Mikołaj Franciszek Witczak. Był jednym z dowódców POW Górny Śląsk, działaczem plebiscytowym i społecznym. Odznaczony m. in. Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Śląskim Krzyżem Powstańczym.
1915 (107 lat temu)
Urodził się pięściarz Antoni Czortek, który przetrwał Auschwitz. W obozie stoczył pojedynek z przedwojennym zawodowym mistrzem Niemiec wagi średniej Walterem Duenningiem przydomek „Krwawy Walter”. Czortek znokautował prawie dwukrotnie cięższego Niemca. Stoczył w Auschwitz 15 walk i żadnej nie przegrał.
1918 (104 lata temu)
Urodził się żołnierz Armii Krajowej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość kpt. Stanisław Łukasik, ps. „Ryś”. Wyrokiem WSR w Warszawie został skazany na karę śmierci. Stracony 7 marca 1949 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Jego szczątki odnaleziono w 2012 r. na „Łączce”.
1947 (75 lat temu)
Funkcję premiera rządu RP na uchodźstwie objął generał Tadeusz „Bór” Komorowski.
1992 (30 lat temu)
Zmarł pułkownik Narodowych Sił Zbrojnych, Dowódca Brygady Świętokrzyskiej w latach 1944-45 Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone