Mariusz Wodzicki

Mariusz Wodzicki urodził się 12 maja 1915 roku w Częstochowie. We wrześniu 1936, rozpoczął służbę wojskową - początkowo w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, gdzie został przydzielony do 3 Szwadronu Szkolnego i uzyskał stopnień starszego ułana, następnie od stycznia 1937 roku w Szkole Podchorążych Lotnictwa CWOL w Dęblinie. Podczas kampanii wrześniowej Wodzicki wykonał 6 lotów bojowych na froncie: 5 wypraw bombowych i jeden lot na dalekie rozpoznanie. 18 września, na rozkaz Dowódcy II Dyonu Brygady Bombowej, mjr. pil. Jana Białego, przekroczył granicę z Rumunią i przez obozy m.in. w Focsani, Babadag i Tulcei 7 października 1939 roku przedostał się do Bukaresztu. Dalej, już przez Ateny, na pokładzie statku M/S Pułaski 24 października 1939 roku dotarł do Marsylii. 20 sierpnia 1940 roku otrzymał przydział do 301 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej” jako nawigator. Na początku lutego 1941 roku Wodzicki został skierowany do Kanady na szkolenie z astronawigacji. W bazie RAF Swinderby zameldował się ponownie pod koniec kwietnia 1941 roku i do listopada 1941 roku wykonał blisko 30 lotów m.in. na bombardowanie Bremy, Mannheim, Hamburga, Frankfurtu i Essen. Pierwszy lot do Polski załoga Mariusza Wodzickiego wykonała 27 grudnia 1941 roku. Do kwietnia 1942 r. wykonała kolejnych pięć operacji do Polski i dwie do Czechosłowacji. 11 kwietnia 1942 roku, po 25 operacjach bombowych i 8 specjalnych, Mariusz Wodzicki otrzymał rekomendacje do uhonorowania go brytyjskim odznaczeniem Distinguished Flying Cross. 29 października 1942 roku o godz. 17.55 Mariusz Wodzicki wystartował do swojego dziesiątego, ostatniego lotu do Polski. Z dokumentów brytyjskich wynika, że samolot rozbił się około godz. 03.30 w piątek 30 października 1942 roku między Helleren, a Refsland, 10 km na północ od Egersund w Norwegii. Wszyscy polegli. Po wojnie nastąpiła ekshumacja grobów w Brusand i polskich lotników wraz z cichociemnymi pochowano na cmentarzu w Egersund. Przy końcu 1953 roku ponownie nastąpiła ekshumacja i załogę Halifaxa W-7773 z trzema cichociemnymi pochowano razem z 24 innymi Polakami na historycznym cmentarzu w Vestre Gravlund w Oslo, koło zamku królewskiego.
Pokaż więcej

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

26 Marca
1813 (210 lat temu)
Rozpoczęło się trwające do 4 kwietnia 1813 rosyjskie oblężenie Jasnej Góry.
1885 (138 lat temu)
Rozpoczęły się rugi pruskie, czyli masowe wysiedlenia Polaków i Żydów z paszportem rosyjskim i austriackim z Prus.
1943 (80 lat temu)
Członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadzili „Akcję pod Arsenałem” dokonując uwolnienia z rąk Gestapo Jana Bytnara ps. „Rudy” dowódcy Hufca „Południe” Szarych Szeregów. Wraz z nim wolność odzyskało 21 innych więźniów.
1943 (80 lat temu)
Doszło do rzezi w nocy z 26 na 27 marca we wsi Lipniki na Wołyniu. Oddział UPA pod dowództwem Iwana Łytwyńczuka „Dubowego” zamordował 179 Polaków, Rosjankę i czwórkę Żydów.
1953 (70 lat temu)
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Łapach w trybie doraźnym skazał na 6-krotną karę śmierci kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”. Był on oficerem rezerwy WP, żołnierzem AK, AKO i Zrzeszenia WIN, a w latach 1949-1952 pełnił funkcję ostatniego dowódcy 6. Wileńskiej Brygady AK/WiN. Wyrok wykonano 11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone