Mariusz Wodzicki

Mariusz Wodzicki urodził się 12 maja 1915 roku w Częstochowie. We wrześniu 1936, rozpoczął służbę wojskową - początkowo w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, gdzie został przydzielony do 3 Szwadronu Szkolnego i uzyskał stopnień starszego ułana, następnie od stycznia 1937 roku w Szkole Podchorążych Lotnictwa CWOL w Dęblinie. Podczas kampanii wrześniowej Wodzicki wykonał 6 lotów bojowych na froncie: 5 wypraw bombowych i jeden lot na dalekie rozpoznanie. 18 września, na rozkaz Dowódcy II Dyonu Brygady Bombowej, mjr. pil. Jana Białego, przekroczył granicę z Rumunią i przez obozy m.in. w Focsani, Babadag i Tulcei 7 października 1939 roku przedostał się do Bukaresztu. Dalej, już przez Ateny, na pokładzie statku M/S Pułaski 24 października 1939 roku dotarł do Marsylii. 20 sierpnia 1940 roku otrzymał przydział do 301 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej” jako nawigator. Na początku lutego 1941 roku Wodzicki został skierowany do Kanady na szkolenie z astronawigacji. W bazie RAF Swinderby zameldował się ponownie pod koniec kwietnia 1941 roku i do listopada 1941 roku wykonał blisko 30 lotów m.in. na bombardowanie Bremy, Mannheim, Hamburga, Frankfurtu i Essen. Pierwszy lot do Polski załoga Mariusza Wodzickiego wykonała 27 grudnia 1941 roku. Do kwietnia 1942 r. wykonała kolejnych pięć operacji do Polski i dwie do Czechosłowacji. 11 kwietnia 1942 roku, po 25 operacjach bombowych i 8 specjalnych, Mariusz Wodzicki otrzymał rekomendacje do uhonorowania go brytyjskim odznaczeniem Distinguished Flying Cross. 29 października 1942 roku o godz. 17.55 Mariusz Wodzicki wystartował do swojego dziesiątego, ostatniego lotu do Polski. Z dokumentów brytyjskich wynika, że samolot rozbił się około godz. 03.30 w piątek 30 października 1942 roku między Helleren, a Refsland, 10 km na północ od Egersund w Norwegii. Wszyscy polegli. Po wojnie nastąpiła ekshumacja grobów w Brusand i polskich lotników wraz z cichociemnymi pochowano na cmentarzu w Egersund. Przy końcu 1953 roku ponownie nastąpiła ekshumacja i załogę Halifaxa W-7773 z trzema cichociemnymi pochowano razem z 24 innymi Polakami na historycznym cmentarzu w Vestre Gravlund w Oslo, koło zamku królewskiego.
Pokaż więcej

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

23 Lipca
1434 (590 lat temu)
Miała miejsce elekcja 10 letniego wówczas syna króla Władysława II Jagiełły - Władysława III zwanego później Warneńczykiem. Młody wiek księcia nie odpowiadał szlachcie, która optowała za kandydaturą na króla Siemowita Mazowieckiego. Pomimo tego udało mu się uzyskać tron po ojcu.
1792 (232 lata temu)
Ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Nie spodobało się to 200 oficerom armii polskiej, którzy w geście protestu podali się do dymisji. Byli wśród nich Tadeusz Kościuszko i Józef Poniatowski.
1817 (207 lat temu)
Książę Józef Poniatowski został pochowany na Wawelu w krypcie św. Leonarda.
1920 (104 lata temu)
W Białymstoku powstał Dywizjon Jazdy Ochotniczej zwany także Dywizjonem Huzarów Śmierci. Był to pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i Wojska Litwy Środkowej. W skład tej jednostki weszli żołnierze Jazdy majora Feliksa Jaworskiego i Pułku Jazdy Tatarskiej.
1941 (83 lata temu)
Zwodowano niszczyciel eskortowy HMS-Bedale, który 30 kwietnia 1942 roku rozpoczął służbę w Polskiej Marynarce Wojennej pod nazwą ORP „Ślązak”.
1942 (82 lata temu)
Rozpoczął funkcjonowanie niemiecki obóz śmierci w Treblince. Śmierć w nim poniosło ponad 870 tysięcy Żydów.
1951 (73 lata temu)
Zmarł metropolita krakowski, senator II RP kardynał Adam Sapieha. Był niezłomnym księdzem i przywódcą duchowym Kościoła podczas II wojny światowej i w początkach PRL.
1951 (73 lata temu)
Koniec procesu niemieckiego zbrodniarza Juergena Stroopa, został skazany na karę śmierci.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek