Marian Bernaciak ps. „Orlik”

Marian Bernaciak ps. „Orlik” Urodził się 6 marca 1917 roku w Zalesiu koło Ryk. Przygotowanie wojskowe uzyskał w Mazowieckiej Szkole Podchorążych Artylerii w Zambrowie. Ukończył ją w 1938 roku w stopniu podchorążego, otrzymując przydział mobilizacyjny do 2. Pułku Artylerii Ciężkiej Ziemi Chełmskiej. W jego szeregach przeszedł kampanię wrześniową. Działalność konspiracyjną Marian Bernaciak rozpoczynał w szeregach Związku Walki Zbrojnej, a następnie po zmianie nazwy w Armii Krajowej. Marian Bernaciak przyjął pseudonim „Orlik”. Stanął na czele zawiązku oddziału partyzanckiego, który wkrótce rozrósł się do kompanii i wszedł w skład sławnego OP I/15 pp. „Wilki” AK. W czasie akcji „Burza" liczył już około 300 ludzi. Po zakończeniu walk z Niemcami „Orlik” najpierw rozwiązał oddział, lecz w połowie sierpnia odtworzył go i ruszył na pomoc ogarniętej powstaniem Warszawie. Sowieci udaremnili te zamiary. „Orlik” ponownie odtworzył swój oddział w marcu 1945 roku w reakcji na prześladowania byłych akowców przez komunistyczne władze, a także w odpowiedzi na akty bezprawia ze strony UB i NKWD wobec miejscowej ludności. W marcu Marian Bernaciak zostaje dowódcą całego zgrupowania oddziałów partyzanckich 15 pp. „Wilków” AK pod okupacją sowiecką. Po powołaniu Zrzeszenia WiN we wrześniu 1945 roku objął funkcję komendanta referatu bezpieczeństwa Inspektoratu Puławy. Jego zgrupowanie zasłynęło jako jedna z najlepiej zorganizowanych i najsilniejszych formacji antykomunistycznego podziemia. W lipcu 1945 roku „Orlik” dysponował blisko 290 żołnierzami. Setki akcji bojowych, brawurowe ataki, a jednocześnie żelazna dyscyplina panująca wewnątrz oddziału całkowicie zjednały mu okoliczną ludność, która widziała w nim swojego autentycznego obrońcę. Na początku lutego 1946 roku komuniści zaplanowali wielką operację rozbicia ugrupowania „Orlika”. Marian Bernaciak posiadał doskonale rozwiniętą siatkę wywiadowczą, dzięki czemu zawczasu wiedział o ruchach komunistycznego wojska. Zginął 24 czerwca 1946 roku wraz z żołnierzami ochrony osobistej w zorganizowanej przez komunistów zasadzce.

Miejsca pamięci narodowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

30 Czerwca
1651 (371 lat temu)
Armia polska pod dowództwem króla Jana Kazimierza oraz oddziały jazdy dowodzone przez księcia Jeremiego Wiśniowieckiego przeprowadziły główny atak w bitwie pod Beresteczkiem. Wojska kozacko-tatarskie zostały rozbite, a ich dowódca chan Islam III Girej uciekł ze swoją świtą z pola bitwy. Straty po stronie polskiej wyniosły około 350 ludzi, zaś wrogów poległo kilka tysięcy.
1923 (99 lat temu)
Urodziła się pisarka, poetka i pedagog Teresa Sułowska-Bojarska ps. „Dzidzia”. Działaczka podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, łączniczka Armii Krajowej. Była szyfrantką w I Oddziale Komendy Głównej. Na okres Powstania Warszawskiego otrzymała przydział do Wojskowej Służby Ochrony Powstania w składzie Pułku „Baszta” na Mokotowie.
1929 (93 lata temu)
W Parku Strzeleckim w Tarnowie złożono prochy generała Józefa Bema.
1940 (82 lata temu)
Generał Stefan Rowecki został mianowany przez Naczelnego Wodza gen. Sikorskiego komendantem Związku Walki Zbrojnej.
1942 (80 lat temu)
Władze sowieckie zaproponowały Brytyjczykom przeniesienie Armii Polskiej generała Andersa na teren Środkowego Wschodu. O tej inicjatywie nie powiadomiono władz polskich w Londynie.
1943 (79 lat temu)
Komendant Główny Armii Krajowej generał Stefan Rowecki ps. „Grot” został aresztowany przez Gestapo i przewieziony do Berlina, później trafił do KL Sachsenhausen.
1946 (76 lat temu)
Pod Zieluniem, kompania ppor. Stanisława Balli ps. „Sokół Leśny” z Batalionu Ruchu Oporu AK „Znicz” w liczbie ponad 100 partyzantów odparła liczącą 250 funkcjonariuszy i żołnierzy komunistyczną obławę. W walce zginęło trzech partyzantów oraz kilkunastu członków obławy.
1948 (74 lata temu)
Funkcjonariusze MBP aresztowali w Osielcu niedaleko Makowa Podhalańskiego, legendarnego dowódcę V Wileńskiej Brygady AK, a następnie oddziałów partyzanckich eksterytorialnego Wileńskiego Okręgu AK, majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone