ks. Józef Stanek ps. „Rudy”

Urodził się 4 grudnia 1916 roku w Łapszach Niżnych. Po maturze wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W 1937 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie, gdzie zastał go wybuch wojny. W wrześniu 1939 r. wraz z innymi klerykami z seminarium został ewakuowany przed nadciągającym frontem na wschód. Trafił do sowieckiej niewoli, z której udało mu się zbiec i powrócić do Ołtarzewa. W kwietniu 1941 roku przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym czasie rozpoczął studia na tajnym Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Do wybuchu Powstania Warszawskiego pracował jako duszpasterz i kapelan szpitala w Zakładzie Sióstr Rodziny Maryi na Koszykach przy ul. Hożej w Warszawie. W konspiracji w Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Kapelan zgrupowania „Kryska”. Podczas Powstania odprawia msze polowe dla żołnierzy AK i cywilów, spowiada, odwiedza pacjentów w szpitalach, ratuje rannych, wynosząc ich z pierwszej linii frontu. W ostatnich dniach Powstania na Przyczółku Czerniakowskim poświęca się ratowaniu życia innych, odmawiając ewakuacji na praski brzeg Wisły i oddając swe miejsce w pontonie rannemu żołnierzowi. Po zajęciu dzielnicy przez oddziały niemieckie został powieszony przez SS-mana na zapleczu budynku Solec 51. Spoczywa na Cmentarz Powązkowski w kwaterze zgrupowania AK „Kryska”.
Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

4 Grudnia 1916 (107 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się ksiądz Józef Stanek, polski błogosławiony i męczennik, kapelan batalionu „Kryśka” Armii Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego po brutalnych przesłuchaniach powieszony przez Niemców na własnej stule.

23 Września 1944 (79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Niemcy zamordowali przez powieszenie na własnej stule księdza Józefa Stanka ps. „Rudy”, kapelana AK „Kryska”. Pomimo możliwości ewakuacji pontonem pozostał z rannymi i cywilami oddając swoje miejsce innemu żołnierzowi. Duchowny przebaczył swoim katom i przed śmiercią udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

1 Października
1798 (225 lat temu)
W Warszawie założono tajne Towarzystwo Republikanów Polskich, jego członkowie za swego przywódcę uznawali Tadeusza Kościuszkę.
1817 (206 lat temu)
Na Uniwersytecie Wileńskim powstało tajne Towarzystwo Filomatów, którego założycielami byli m.in. Józef Jeżowski, Tomasz Zan, Adam Mickiewicz i Jan Czeczot.
1936 (87 lat temu)
W stoczni Cowes w Anglii zwodowany został niszczyciel ORP „Błyskawica”.
1939 (84 lata temu)
Zgrupowanie generała Wilhelma Orlik-Rückemanna zostało rozbite przez wojska sowieckie w bitwie pod Wytycznem.
1939 (84 lata temu)
W Grand Hotelu w Sopocie komandor Marian Majewski i kapitan Antoni Kasztelan podpisali akt kapitulacji Rejonu Umocnionego Hel.
1942 (81 lat temu)
W Ursusie Gestapo aresztowało razem z matką Aleksandrą i bratem Tadeuszem Halinę Kifer ps. „Kropelka”, która była 19-letnią komendantką liczącej 25 osób żeńskiej grupy dywersyjno-sabotażowej Oddziale Mirosława Palczewskiego ps. „Mirek” oraz Tadeusza Mrówczyńskiego ps. „Mars”. Trafiła do aresztu na Szucha jako więzień polityczny. W czasie pobytu w areszcie była wielokrotnie maltretowana. Nigdy do niczego się nie przyznała ani też nikogo nie wydała.
1942 (81 lat temu)
W obozie koncentracyjnym Dachau zmarł z wycieńczenia ksiądz Antoni Rewera, profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
1943 (80 lat temu)
Oddział AK „Agat” dokonał w Warszawie udanego zamachu na Ernsta Weffelsa, znanego z okrucieństwa kierownika zmiany oddziału kobiecego na Pawiaku.
1945 (78 lat temu)
W Karsznicach koło Sieradza funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego aresztowali Józefa Olejnika ps. „Wołodyjowski”. Był żołnierzem Armii Krajowej i członkiem działającej na tym terenie młodzieżowej organizacji antykomunistycznej pod dowództwem Zdzisława Cichego.
1945 (78 lat temu)
Funkcjonariusze grupy operacyjnej Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowie Wielkopolskim oraz żołnierze 14. Pułku KBW zorganizowali w okolicach miejscowości Jaskółki, Przybysławice, Sośnie, Czarny Las, Antonin, Ludwików, Raszków i Dębnica obławę na oddział partyzancki Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” pod dowództwem porucznika Jana Kempińskiego „Błyska”. W jej wyniku zatrzymano 114 osób.
1983 (40 lat temu)
W Warszawie odsłonięto Pomnik Małego Powstańca.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek