ks. Adam Sapieha

ks. Adam Sapieha Urodził się 14 maja 1867 w Krasiczynie. Świadectwo dojrzałości otrzymał 8 lipca 1886. Studiował prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Równocześnie był słuchaczem wykładów w Instytucie Katolickim w Lille. Prawo ukończył w Wiedniu w 1890 roku. W latach 1890-1894 był studentem jezuickiego Uniwersytetu w Innsbrucku na wydziale teologicznym. Święcenia kapłańskie przyjął 1 października 1893 z rąk sufragana lwowskiego bpa Jana Puzyny. Kontynuował naukę w Rzymie, doktorat z prawa obronił 10 lipca 1896 na Uniwersytecie Lateraneńskim. Od września 1897 roku do października 1901 roku pełnił obowiązki wicerektora Seminarium Metropolitalnego archidiecezji lwowskiej oraz sekretarza sądu diecezjalnego i metropolitalnego. W latach 1906-1911 przebywał w Watykanie jako tajny szambelan papieski, doradzał papieżowi w sprawach Kościoła polskiego. Podejmował interwencje w sprawie powszechnego strajku dzieci polskich (zakaz nauczania religii w języku narodowym) oraz w sprawie nominacji na stolicę prymasowską (był przeciwny mianowaniu na to stanowisko obcokrajowca). W październiku 1910 roku interweniował na rzecz ks. Stanisława Adamskiego jako patrona Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. 8 listopada 1911 otrzymał nominację na biskupa krakowskiego. W czasie I wojny światowej założył Krakowski Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny, popularnie nazywany Książęco-Biskupim-Komitetem. Ta akcja objęła swym zasięgiem cały kraj. Nie uchylał się od akcji politycznej w interesie narodu polskiego, działając na polu dyplomacji w Watykanie. Osłabiał wpływy niemieckie w Rzymie wykorzystując znajomość stosunków watykańskich, dążył do uzyskania zezwolenia na działalność plebiscytową księży polskich na Górnym Śląsku. W 1925 roku został pierwszym metropolitą krakowskim. Dążył do uniezależnienia Kościoła od państwa i stronnictw politycznych. Był krytycznie nastawiony do konkordatu. Wspierał Ligę Katolicką a po 1930 roku Akcję Katolicką. Za jego rządów seminaria katowickie i częstochowskie przeniesiono do Krakowa. Na tle sprawy przeniesienia zwłok Józefa Piłsudskiego został gwałtownie zaatakowany przez polityków i prasę, tzw. konflikt wawelski. W czasie II wojny światowej prowadził akcję interwencyjną w obronie polskiego społeczeństwa. Zaangażował się w akcję duszpasterską wśród przymusowych robotników. Wspierał Radę Główną Opiekuńczą w Krakowie. Po zamknięciu seminarium w 1941 roku zarządził seminarium podziemne. Wystosował list do gubernatora Hansa Franka w sprawie uwolnienia profesorów UJ. Utrzymywał kontakty z podziemiem polskim, organizacją „Kreisauer Kreis”. Po zakończeniu wojny reaktywował Związek Caritas, zainicjował wydawanie Tygodnika Powszechnego. Odważnie stawał w obronie uwięzionych członków AK. 18 lutego 1946 papież Pius XII powołał go do kolegium kardynalskiego. Wspierał prymasa Stefana Wyszyńskiego, nie dał się zinstrumentalizować komunistom. 6 marca 1950 wydał słynne oświadczenie na wypadek aresztowania. 23 lipca 1951 zmarł w pałacu biskupim w Krakowie.

Miejsca pamięci narodowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

25 Czerwca
1447 (575 lat temu)
Kazimierz IV Jagiellończyk został koronowany na króla Polski.
1629 (393 lata temu)
W bitwie pod Trzcianą wojska hetmana Stanisława Koniecpolskiego rozbiły armię szwedzką króla Gustawa II Adolfa.
1863 (159 lat temu)
Podczas powstania styczniowego pod Bereżnikami liczący około 600 ludzi oddział Konstantego Romotowskiego „Wawra" usiłował wymknąć się z obławy zorganizowanej przez rosyjskiego naczelnika wojskowego guberni suwalskiej, księcia Emila de Sayn Wittgensteina.
1903 (119 lat temu)
W wyborach do Reichstagu posłem z okręgu Katowice-Zabrze został Wojciech Korfanty, pierwszy polski poseł z Górnego Śląska.
1921 (101 lat temu)
W Bierach w powiecie bielskim urodził się Józef Kołodziej ps. „Wichura”, podporucznik, grupowy, szef grup leśnych, członek sztabu ds. propagandy Zgrupowania Partyzanckiego „Bartka” VII Górnośląskiego Okręgu NSZ.
1923 (99 lat temu)
Urodził się żołnierz AK Oddziału Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Stanisław Likiernik ps. „Stach”, brał udział w Powstaniu Warszawskim.
1951 (71 lat temu)
W więzieniu Montelupich w Krakowie został stracony por. Józef Mika ps. „Wrzos”. Żołnierz Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz oddziału antykomunistycznego pod swoim dowództwem. Wraz z nim stracono chor. Franciszka Mroza, który należał do jego oddziału.
1976 (46 lat temu)
W Radomiu wybuchły protesty, w których udział wzięło około 20 tysięcy osób. Przyczyną tych rozruchów była zapowiedziana dzień wcześniej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżka cen żywności, mięsa i wędlin opiewająca od 70 do 150 procent.
1986 (36 lat temu)
Ogłoszono wyrok na Ryszarda Kuklińskiego, został zaocznie skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci.
1998 (24 lata temu)
Komendant Główny Policji gen. Marek Papała został zastrzelony w Warszawie.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone