Konfederacja barska

Konfederacja barska

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

20 Sierpnia 1742 (281 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Hruszówce urodził się Tadeusz Reytan. Był członkiem Konfederacji Barskiej. W roku 1773 jako poseł nowogródzki na Sejm nadzwyczajny w Warszawie, w sposób bardzo stanowczy sprzeciwiał się zatwierdzeniu I rozbioru Polski.

6 Marca 1745 (278 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się Kazimierz Pułaski polski i amerykański bohater walk o wolność obu narodów. Był dowódcą Konfederacji Barskiej - po jej upadku został skazany na śmierć i musiał emigrować z kraju. Przebywał w Saksonii, Francji, Turcji, a następnie w 1777 roku trafił do USA. Walczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

26 Marca
1813 (210 lat temu)
Rozpoczęło się trwające do 4 kwietnia 1813 rosyjskie oblężenie Jasnej Góry.
1885 (138 lat temu)
Rozpoczęły się rugi pruskie, czyli masowe wysiedlenia Polaków i Żydów z paszportem rosyjskim i austriackim z Prus.
1943 (80 lat temu)
Członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadzili „Akcję pod Arsenałem” dokonując uwolnienia z rąk Gestapo Jana Bytnara ps. „Rudy” dowódcy Hufca „Południe” Szarych Szeregów. Wraz z nim wolność odzyskało 21 innych więźniów.
1943 (80 lat temu)
Doszło do rzezi w nocy z 26 na 27 marca we wsi Lipniki na Wołyniu. Oddział UPA pod dowództwem Iwana Łytwyńczuka „Dubowego” zamordował 179 Polaków, Rosjankę i czwórkę Żydów.
1953 (70 lat temu)
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Łapach w trybie doraźnym skazał na 6-krotną karę śmierci kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”. Był on oficerem rezerwy WP, żołnierzem AK, AKO i Zrzeszenia WIN, a w latach 1949-1952 pełnił funkcję ostatniego dowódcy 6. Wileńskiej Brygady AK/WiN. Wyrok wykonano 11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone