Karol Miarka

Urodził się 22 października 1825 w Pielgrzymowicach. W 1846 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Głogówku po ukończeniu którego był nauczycielem ludowym w Lędzinach, Urbanowicach, Piotrowicach. Od 1850 r. pełnił funkcję nauczyciela w Pielgrzymowicach był także organistą, następnie pisarzem gminnym i sędzią polubownym. W latach 1861–1868 współpracował z czasopismem „Gwiazdka Cieszyńska”. Był czynnym organizatorem górnośląskiego ruchu społecznego i kulturalnego, przyczynił się znacznie do nawiązania kontaktów Górnego Śląska z innymi dzielnicami Polski. W latach 1868–1869 redagował czasopisma „Zwiastun Górnośląski”, a następnie w Królewskiej Hucie (dzisiejszym Chorzowie) wydawał „Katolika” (1869-80), jedno z ważniejszych pism walczących o polskość ludu górnośląskiego. Założył nakładową Księgarnię Katolicką, w 1870 zainicjował serię Biblioteka Katolicka, wydawał kalendarze; powołał stowarzyszenie „Kasyno Katolickie”, w którym od 1870 r. organizował amatorskie spotkania teatralne, Kółko Katolickie, Spółkę Poczciwych Wiarusów, Górnośląskie Towarzystwo Kredytowe Włościan w Mikołowie i inne. Związany z niemiecką partią Centrum, przeciwstawiał się polityce kulturkampfu i germanizacji, za co był prześladowany i kilkakrotnie więziony. W ciągu 10 lat wytoczono mu 16 procesów w wyniku, których skazywano go na więzienie lub kary finansowe. W latach 1875–1880 kontynuował działalność w Mikołowie, gdzie założył drukarnię, poza „Katolikiem” wydawał inne pisma, jak tygodnik o charakterze oświatowo-moralistycznym „Monika”. W roku 1876 uczestniczył w akcjach do parlamentu i kandydował na posła. W 1879 roku założył komitet pomocy dla głodującej ludności Śląska. W roku 1881 ze względu na zły stan zdrowia, kolejny wyrok sądowy oraz szykany władz sprzedał „Katolika” ks. Stanisławowi Radziejewskiemu, a drukarnię przekazał synowi również Karolowi, który w 1894 roku przekształcił go w nowoczesny zakład poligraficzny. Zmarł 15 sierpnia 1882 w Cieszynie, został pochowany na Cmentarzu Komunalnym.

Miejsca pamięci narodowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

17 Sierpnia
1431 (591 lat temu)
Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę. Dokumentem wystawionym w Malborku przez wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa potwierdzili rozpoczęcie zbrojnej agresji.
1629 (393 lata temu)
W Olesku, w rodzinie kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczówny urodził się Jan III Sobieski przyszły król Polski.
1794 (228 lat temu)
Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.
1920 (102 lata temu)
W Katowicach zamordowany został przez niemieckich nacjonalistów lekarz Andrzej Mielęcki. Był w 1920 roku członkiem Polskiej Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku.
1920 (102 lata temu)
Batalion ochotniczy kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczył niedaleko Lwowa heroiczny bój z bolszewikami. Liczący 350 żołnierzy polski oddział maszerował wzdłuż linii kolejowej Krasne – Lwów, gdy został od strony stacji w Zadwórzu ostrzelany przez wroga. Kpt. Zajączkowski śmiałym atakiem zdobył stację.
1939 (83 lata temu)
Zmarł w Warszawie dyktator III Powstania Śląskiego Wojciech Korfanty, był jednym z twórców antysanacyjnego Frontu Morges, a w 1923 roku pełnił funkcję wicepremiera rządu RP.
1940 (82 lata temu)
Niemcy zniszczyli pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie.
1944 (78 lat temu)
Do Brygady Świętokrzyskiej przybył mjr. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, który z rozkazu naczelnego dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych został mianowany Szefem Sztabu w Brygadzie Świętokrzyskiej.
1996 (26 lat temu)
Zmarł as polskiego lotnictwa Witold Urbanowicz, dowodził Dywizjonem 303 w czasie II wojny światowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone