Juliusz Ligoń

Urodził się 22 lutego 1823 w Prądach, szkołę ukończył w Strzebiniu, lecz później kształcił się samodzielnie i był samoukiem. W roku 1848 gdy Śląsk dotknęła klęska głodu, Juliusz Ligoń zorganizował polską pomoc charytatywną dla poszkodowanych. Następnie założył „Komitet pomocy polskiej” oraz „Polskie Konsum”, które można określić jako pierwszą organizację o charakterze spółdzielczym. W roku 1851 został zwolniony z pracy. Kilka lat później, w roku 1858 założył „Kółko Czytelnicze”, przekształcone następnie w Bibliotekę Ludową. Była to pierwsza polska biblioteka na Górnym Śląsku. Prenumerował i kolportował wszystkie polskie czasopisma, jakie były wówczas wydawane w państwie pruskim – „Wielkopolanina”, „Przyjaciela Ludu”, „Gwiazdkę Cieszyńską” i „Gazetę Górnośląską”. W roku 1869 został sekretarzem, założonego wraz z działaczami pomorskimi i poznańskimi polskiego „Towarzystwa Pożyczkowego”, umożliwiającego polskim robotnikom uzyskanie niewielkich pożyczek, ale także mające przeciwdziałać germanizacji. W 1870 roku ponownie został zwolniony z pracy w hucie za szerzenie „antyniemieckiej propagandy”. Po utracie pracy powrócił do Królewskiej Huty (obecnie Chorzów). Działał w założonym przez Karola Miarkę w „Kółku Polskim”. W kwietniu 1875 roku policja przeprowadziła w jego mieszkaniu brutalna rewizję, konfiskując książki, materiały literackie, papier listowy. Po procesie prasowym, Juliusza Ligonia skazano jeszcze na sto marek grzywny. W 1877 roku uległ wypadkowi, co stało się wygodnym pretekstem do zwolnienia go z pracy. W 1879 roku wraz z braćmi Przyniczyńskimi założył katolicką organizacji zawodowej robotników – Towarzystwa Wzajemnej Pomocy w Królewskiej Hucie. Przez całe życie był szykanowany za swoją propolską działalność, nie mógł podjąć stałej pracy zarobkowej, skonfiskowano mu jego biblioteczkę, przeprowadzano często rewizje i nakładano wysokie kary finansowe, przez co żył w wielkiej biedzie razem z żoną i sześciorgiem dzieci. Zmarł po ciężkiej chorobie 17 listopada 1889 roku. Grób Juliusza Ligonia znajduje się w Chorzowie na cmentarzu parafii pw. św. Barbary.
Pokaż więcej

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

26 Marca
1813 (210 lat temu)
Rozpoczęło się trwające do 4 kwietnia 1813 rosyjskie oblężenie Jasnej Góry.
1885 (138 lat temu)
Rozpoczęły się rugi pruskie, czyli masowe wysiedlenia Polaków i Żydów z paszportem rosyjskim i austriackim z Prus.
1943 (80 lat temu)
Członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadzili „Akcję pod Arsenałem” dokonując uwolnienia z rąk Gestapo Jana Bytnara ps. „Rudy” dowódcy Hufca „Południe” Szarych Szeregów. Wraz z nim wolność odzyskało 21 innych więźniów.
1943 (80 lat temu)
Doszło do rzezi w nocy z 26 na 27 marca we wsi Lipniki na Wołyniu. Oddział UPA pod dowództwem Iwana Łytwyńczuka „Dubowego” zamordował 179 Polaków, Rosjankę i czwórkę Żydów.
1953 (70 lat temu)
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Łapach w trybie doraźnym skazał na 6-krotną karę śmierci kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”. Był on oficerem rezerwy WP, żołnierzem AK, AKO i Zrzeszenia WIN, a w latach 1949-1952 pełnił funkcję ostatniego dowódcy 6. Wileńskiej Brygady AK/WiN. Wyrok wykonano 11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone