Józef Lompa

Urodził się 29 czerwca 1797 r. w Oleśnie. Od 6 roku życia uczył się w katolickiej szkole elementarnej w Oleśnie. Gdy skończył 18 lat za namową ojca wstąpił do seminarium nauczycielskiego we Wrocławiu. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w 1817 r. zaczął pracować jako wiejski nauczyciel w Cieszynie, Łomnicy i Lublińcu. W 1819 r. przeniósł się do Lubszy koło Lublińca, gdzie przyczynił się do utworzenia szkoły podstawowej. Pracował w niej przez ok. 30 lat dorabiając również jako pisarz gminny i organista. Za działalność narodową, po trzydziestu latach, został zwolniony z pracy przez władze pruskie z zakazem pobierania renty. Żył w nędzy ale nie zaprzestał działalności pisarskiej. Józef Lompa zaangażowany był w twórczość literacką. Pisał do wydawanego w Bytomiu „Dziennika Górnośląskiego”, „Tygodnika Polskiego”, „Telegrafu Górnośląskiego”, „Gwiazdki Cieszyńskiej”, a także pism wychodzących w Wielkopolsce, Kongresówce i Galicji. W swoich tekstach bronił praw i języka ludności polskiej. Za germanizację Śląska oskarżał feudałów i duchowieństwo. W kręgu zainteresowania publicystycznego Lompy była również bogata tradycja śląska, a także ukazywanie piękna gwary śląskiej, która – jak przekonywał – wyrosła z polskiego pnia językowego. Lompa jest autorem przede wszystkim dzieł o charakterze historycznym i etnograficznym poświęconych głównie historii Śląska i miast śląskich. W publikacjach prasowych występował pod pseudonimem A. Mieczyński. Z jego nazwiskiem łączy się odnowa polskiego życia narodowego i kulturalnego na historycznym Górnym Śląsku. Na jego dziełach uczyły się następne pokolenia Polaków na historycznym Górnym Śląsku. Józef Lompa zmarł 29 marca 1863 r. w wieku 65 lat. Został pochowany na cmentarzu w Woźnikach. W Lubszy na terenie szkoły, w której pracował, znajduje się Izba poświęcona jego pamięci.
Pokaż więcej

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

28 Lutego
1812 (212 lat temu)
Zmarł filozof Hugo Kołłątaj, przedstawiciel polskiego Oświecenia, był jednym z autorów Konstytucji 3 Maja.
1891 (133 lata temu)
Urodził się generał Roman Abraham dowódca legendarnej jednostki „Straceńcy” w czasie wojny polsko-ukraińskiej był również dowódcą Wielkopolskiej Brygady Kawalerii podczas kampanii z 1939 r.
1892 (132 lata temu)
Urodził się generał Roman Odzierzyński. Pełni funkcję premiera RP na uchodźstwie w okresie od 1949 do 1954 roku.
1920 (104 lata temu)
Urodziła się Jadwiga Piłsudska, córka Marszałka Józefa Piłsudskiego, porucznik pilot Wojska Polskiego. Podczas II wojny światowej wstąpiła do służby pomocniczej Royal Air Force.
1920 (104 lata temu)
Urodziła się Anna Smoleńska, harcerka Szarych Szeregów - „Wawer”, twórczyni „Kotwicy” symbolu „Polski Walczącej”. Zginęła w 1943 r. w niemieckim obozie Auschwitz.
1944 (80 lat temu)
4. Pułk Policji Schutzstaffel złożony z ukraińskich ochotników pod niemieckim dowóctwem dokonał mordu na mieszkańcach wsi Huta Pieniacka. Szacuje się, iż zabito około 1000 osób.
1973 (51 lat temu)
Zmarł kontradmirał Józef Unrug w czasie kampanii z 1939 roku dowodził obroną polskiego Wybrzeża.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek