Jerzy Kurpiński ps. „Ponury”

Jerzy Kurpiński urodził się dnia 22 grudnia 1918 roku w Częstochowie. Przed wybuchem wojny zostaje zmobilizowany i bierze udział w bitwach przeciwko Niemcom. W ostatniej bitwie pod Kockiem, już w październiku, walczy w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie” pod gen. Franciszkiem Kleebergiem. Po bitwie dostaje się do niewoli sowieckiej, a później niemieckiej, skąd ucieka do Częstochowy. Wstępuje do Służby Zwycięstwa Polski. „Ponury” buduje linie siedmiu bunkrów leśnych od Julianki do Żółwia, szkoli podoficerów i przyjmuje do oddziału podchorążych z Częstochowy dla ćwiczeń wojskowych. Nawiązuje ścisłe kontakty z władzami leśnymi, posterunkami policji granatowej, miejscowymi nauczycielami, wreszcie z księżmi parafialnymi, w szczególności z ks. płk. Serafinem Opałko, kapelanem AK „Zygmuntem”. Na wsiach obwodu szerzy się pijaństwo, bandytyzm. „Ponury” przejmuje rolę administratora i policjanta obwodu. Organizuje wywiad, niszczy bimbrownie, rewiduje domostwa bandytów, wymierza kary chłosty i inne gorliwym wobec Niemców sołtysom, likwiduje na podstawie wyroków sądu wojskowego w Częstochowie zdrajców i donosicieli. „Ponury” po wojnie pomagał przystosować się do życia cywilnego i wszedł do Zarządu Związku Partyzantów w Częstochowie. Ostrzeżony od 1948 r. ukrywał się u rodzin swoich żołnierzy na Śląsku, w Wielkopolsce w rodzinie leśniczego „Huberta”, aż wreszcie agenci UB próbowali go aresztować w hotelu milicyjnym Fregata w Warszawie, gdzie rzekomo wypadł z okna 4 piętra w dniu 22 maja 1955 r. Zwłoki odebrała rodzina z więzienia w Mokotowie i pochowała na Powązkach w Warszawie, obok jego ojca. Awansowany do stopnia kapitana, odznaczony został dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Virtuti Militari oraz Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Pokaż więcej

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

21 Czerwca
1305 (719 lat temu)
Wacław III Czeski został królem Polski. Był on ostatnim z dynastii Przemyślidów. W momencie objęcia tronu polskiego miał 16 lat.
1831 (193 lata temu)
Rząd Narodowy wydał Dekret o Pospolitym Ruszeniu, w którym wezwał mieszkańców Królestwa Polskiego w wieku od 17 do 50 lat do formowania zbrojnych oddziałów. Do kawalerii powoływano szlachtę i oczynszowanych chłopów, których stać było na zakup konia, pozostali mieli tworzyć oddziały piechoty.
1863 (161 lat temu)
Oddział powstańczy dowodzony przez pułkownika Józefa Konstantego Ramotowskiego ps. „Wawer” (grafika) pokonał w potyczce pod Kadyszem w powiecie grodzieńskim wojska rosyjskie. Straty polskie wyniosły 14 żołnierzy, a rosyjskie około 120.
1866 (158 lat temu)
Zmarł jeden z dowódców w czasie Powstania Listopadowego generał Piotr Szembek.
1885 (139 lat temu)
Urodził się żołnierz Legionów Polskich i POW pułkownik Janusz Jędrzejewicz, od 1928 do 1935 roku poseł na Sejm, a w latach 1933-34 piastował urząd premiera RP.
1912 (112 lat temu)
W Warszawie urodził się Kazimierz Leski ps. „Bradl” - inżynier, konstruktor, pułkownik pilot, oficer wywiadu i kontrwywiadu Armii Krajowej, powstaniec warszawski. Od 1942 organizator przerzutu kurierów z okupowanej Polski na Zachód.
1921 (103 lata temu)
Urodził się gen. Jan Podhorski ps. „Zygzak”, harcerz, uczestnik Wojny Obronnej 1939 roku. Był członkiem Związku Jaszczurczego, walczył w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski. Był inicjatorem strajków studenckich w Krakowie w 1946 roku. Do lat 80-tych Inwigilowany przez SB.
1940 (84 lata temu)
W Palmirach Niemcy rozstrzelali Janusza Kusocińskiego. Był lekkoatletą, mistrzem olimpijskim z 1932 roku w biegu na 10 kilometrów. Walczył w kampanii polskiej 1939 roku. Podczas okupacji zaangażowany w działalność konspiracyjną.
1945 (79 lat temu)
Został ogłoszony wyrok w procesie przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Moskwie. Oskarżeni zostali o działania przeciwko Armii Czerwonej i Związkowi Sowieckiemu oraz współpracę z Niemcami. Trzy osoby zmarły w sowieckim więzieniu: ostatni dowódca AK gen. Leopold Okulicki "Niedźwiadek", wicepremier i delegat Rządu na Kraj Jan Stanisław Jankowski oraz Stanisław Jasiukowicz, członek Rady Ministrów na Kraj.
1946 (78 lat temu)
W Poznaniu na podstawie wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego został rozstrzelany przez kata UB Jana Młynarka kpt. Jan Kempiński ps. „Błysk”. Był 25- letnim partyzantem, dowodził jedną z najlepiej zorganizowanych, doskonale uzbrojonych i mobilnych jednostek Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej Warta.
1948 (76 lat temu)
W Brookwood zmarł gen. Jan Jur-Gorzechowski. Współorganizator i dowódca akcji uwolnienia 10 więźniów z Pawiaka w 1906 roku. Był pierwszym dyrektorem Policji Państwowej i Dowódcą 3 Dywizjonu Żandarmerii w Grodnie oraz Komendantem Straży Granicznej II RP.
1967 (57 lat temu)
W Warszawie zmarła Władysława Maciesza ps. „Katarzyna”, była Kurier wywiadu 1 pułku Legionów oraz senatorem II RP. Podczas II wojny światowej służyła jako kurier głębokiego wywiadu Armii Krajowej. Odznaczona Orderem Virtuti Militari.
2023 (rok temu)
W wieku 96 lat zmarł Witold Cegieła ps. „Tolek”, żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek