Jan Zamoyski

Urodził się 20 marca 1542 roku w Skokówce. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej z ziemi chełmskiej. W 1555–59 był paziem na dworze królewskim w Paryżu i pobierał nauki na Sorbonie. W latach 1561–64 studiował na uniwersytecie w Padwie, gdzie opublikował dzieło De senatu Romano libri duo i uzyskał doktorat obojga praw. Po powrocie do kraju, od 1565 był sekretarzem królewskim, od 1576 podkanclerzym koronnym, od 1578 kanclerzem wielkim koronnym i jednocześnie od 1581 hetmanem wielkim koronnym, a w latach 1581–85 także starostą krakowskim. W 1569–72 pracował w komisji porządkującej archiwum koronne. Politycznie związany z przywódcami ruchu egzekucyjnego, M. Siennickim i H. Ossolińskim. Poseł na sejm konwokacyjny 1573, przeforsował wówczas zasadę elekcji viritim, opowiedział się za wyborem Henryka Walezego i posłował po niego do Paryża. Po ucieczce Walezego przyczynił się do elekcji 1575 Stefana Batorego, był jego najbliższym doradcą, dążył wówczas do wzmocnienia władzy królewskiej, stając się głównym celem ataków opozycji. W latach 1580–81 odznaczył się w wojnie z Moskwą. Podczas bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego poparł — zgłoszoną przez królową Annę Jagiellonkę i prymasa S. Karnkowskiego — kandydaturę Zygmunta Wazy. W 1588 pokonał pod Byczyną i uwięził jego konkurenta Maksymiliana Habsburga. Za rządów Zygmunta III Wazy pozostawał w opozycji, na wieść o tajnych układach króla z Habsburgami doprowadził na sejmie inkwizycyjnym 1592 do wyrzeczenia się przez króla planów ustąpienia im tronu. Groźba wojny z Turcją skłoniła Zamoyskiego do przedstawienia na sejmie w 1590 projektu opanowania Wołoszczyzny i przeniesienia linii obrony nad Dunaj; na drugim sejmie w roku 1590 doznał istotnej porażki politycznej, gdy sejm zniósł faktycznie dyktatorskie uprawnienia przyznane mu przez pierwszy sejm i zrehabilitował jego przeciwników. W roku 1595 i 1600 zbrojnie interweniował w Mołdawii i na Wołoszczyźnie, przeciwstawiając się próbie zjednoczenia przez Michała Walecznego księstw: wołoskiego i mołdawskiego, osadzając przejściowo jako lennika polskiego na Wołoszczyźnie Szymona Mohyłę, a w Mołdawii Jeremiego Mohyłę. W latach 1601–02 prowadził kampanię przeciw Szwecji w Inflantach, rezygnując z dowództwa po zdobyciu Białego Kamienia. Widząc w dążeniach królewskich chęć wzmocnienia władzy, uważając to za niebezpieczeństwo absolutyzmu, 1605 stanął na czele opozycji, która po jego śmierci rozwinęła się w rokosz sandomierski. Zamoyski był mecenasem literatury i dobrym mówcą. Doskonały gospodarz, zgromadzonym przez siebie majątkom (jego posiadłości wynosiły 6445 km2 i składały się z 11 miast i ponad 200 wsi, a dożywotnie królewszczyzny obejmowały 11 054 km2 i liczyły 12 miast i 612 wsi) nadał za zgodą sejmu status ordynacji z ośrodkiem dóbr w Zamościu (założonym przez siebie w 1580), który uczynił jednym z najpiękniejszych miast Rzeczypospolitej i gdzie utworzył Akademię Zamojską. Zmarł 3 czerwca 1605 roku w Zamościu.
Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

19 Marca 1542 (481 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Urodził się w Skokówce Jan Zamoyski hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny.

24 Stycznia 1588 (435 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Odbyła się bitwa pod Byczyną. Liczące 3700 żołnierzy jazdy i 2700 żołnierzy piechoty wojska polskie pod wodzą hetmana Jana Zamoyskiego pokonały liczącą 6500 żołnierzy armię austriacką.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

28 Marca
1892 (131 lat temu)
Urodził się, dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża w czasie polskiej kampanii z 1939 roku, pułkownik Stanisław Dąbek.
1921 (102 lata temu)
Urodził się Jerzy Bielecki, jeden z pierwszych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau (numer 243), żołnierz Armii Krajowej, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
1928 (95 lat temu)
Urodził się Zbigniew Brzeziński szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych w latach 1977-81 za czasów prezydentury Jimmy'ego Cartera. Przyczynił się do upadku komunizmu w Europie.
1933 (90 lat temu)
Władze państwowe rozwiązały opozycyjny Obóz Wielkiej Polski, który po przewrocie majowym w 1926 r. założył Roman Dmowski.
1940 (83 lata temu)
Aresztowany został przez Gestapo lekkoatleta i mistrz olimpijski w biegu na 10 kilometrów z 1932 roku Janusz Kusociński. Walczył w wojnie obronnej z 1939 roku, został rozstrzelany w podwarszawskich Palmirach.
1943 (80 lat temu)
W areszcie Gestapo na Pawiaku Niemcy zakatowali na śmierć kaprala Huberta Lenka harcmistrza, członka Szarych Szeregów, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika słynnej Akcji pod Arsenałem.
1945 (78 lat temu)
Drugi dzień aresztowań przez NKWD przywódców Polskiego Państwa Poodziemnego.
1949 (74 lata temu)
W Lubinie funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego aresztowali porucznika Romana Szczur vel Szumski ps. „Urszula”, żołnierza 23. Pułku Piechoty w Włodzimierzu Wołyńskim, oficera Armii Krajowej, dowódcę placówek Stary Zamość i Nielisz Obwodu Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej Zamość.
1977 (46 lat temu)
W Lailly-en-Val zmarł gen. bryg. Jan Kazimierz Kruszewski. Legionista, dowódca KOP, w wojnie obronnej 1939 roku dowodził Grupą Operacyjną w Armii Odwodowej „Prusy”.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone