Henryk Flame ps. „Bartek”

Henryk Flame ps. „Bartek”

Odznaczenia

Medal
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Urodził się 15 I 1918 we Frysztacie na Zaolziu. W 1939 ukończył Szkołę Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Jako kapral pilot otrzymał przydział do 2. Pułku Lotniczego w podkrakowskich Rakowicach. We wrześniu 1939 walczył w ramach Brygady Pościgowej z zadaniem zwalczania wrogich samolotów na zewnątrz strefy ochronnej polskiej artylerii przeciwlotniczej. 16 IX został przydzielony do „Eskadry Rozpoznawczej”, utworzonej we Lwowie z resztek Brygady Pościgowej. Podczas jednego z lotów rozpoznawczych został zestrzelony pod Stanisławowem przez wkraczające 17 IX do Polski oddziały sowieckie. Został internowany na Węgrzech, początkowo w Budapeszcie a następnie w jednym z prowincjonalnych obozów. Jesienią 1943 otrzymał powołanie do armii niemieckiej. Wówczas zbiegł i ukrywał się, trafiając do oddziału partyzanckiego AK pchor. Mariana Bartel de Weydenthala ps. „Urban”, który operował w rejonie Baraniej Góry i Wisły. Po pewnym czasie oddział rozpadł się na dwie grupy, dowódcą jednej z nich został Flame. Oddział partyzancki, którym dowodził, działał do lutego 1945. Na skutek otrzymanych rozkazów z Dowództwa NSZ 12 II 1945 wstąpił wraz ze swymi partyzantami do Milicji Obywatelskiej. Gromadził wokół siebie żołnierzy NSZ i AK, z zamiarem przejścia do partyzantki antykomunistycznej. Do jesieni 1946 jego oddziały przeprowadziły kilkadziesiąt poważnych akcji bojowych, likwidując agenturę komunistyczną i dezorganizując działalność PPR i MO na tym terenie. Wielkim wydarzeniem propagandowym była „defilada partyzancka”, przeprowadzona w Wiśle 3 V 1946, na oczach zaskoczonych kuracjuszy i turystów. W lipcu – wrześniu 1946 do zgrupowania przeniknęli agenci UB. Zostali uznani za wiarygodnych i na ich polecenie partyzanci mieli być konspiracyjnie przerzuceni na teren amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. W trzech grupach wyjechało w ten sposób około 200 żołnierzy NSZ, którzy zostali bestialsko zlikwidowani na terenie Opolszczyzny. Flame z resztką żołnierzy dotrwał w partyzantce w okolicach Baraniej Góry i 11 III 1947 ujawnił się w PUBP Cieszyn. Starał się ustalić, co stało się z jego podwładnymi, rzekomo przerzuconymi do Niemiec, w tym celu poszukiwał miejsca popełnionej na nich zbrodni. 1 grudnia 1947 roku został zamordowany strzałem w plecy w restauracji w Zabrzegu przez funkcjonariusza MO Rudolfa Dadaka.

Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

15 Stycznia 1918 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W miejscowości Frysztat urodził się kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.

23 Lutego 1946 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Pluton „Śmiertelnych” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wykonał wyrok śmierci, podpisany przez komendanta Zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” (zdjęcie), na milicjancie z Bestwiny, powiat bielski.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

9 Grudnia
1894 (129 lat temu)
Urodził się we Lwowie major Wojska Polskiego Adam Królikiewicz. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku oraz w kampanii z 1939r. Pełnił funkcję komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu.
1918 (105 lat temu)
Zaczął działać Katolicki Uniwersytet Lubelski.
1919 (104 lata temu)
Z pełnienia funkcji premiera zrezygnował Ignacy Jan Paderewski.
1922 (101 lat temu)
Gabriel Narutowicz wybrany został przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta RP.
1937 (86 lat temu)
Zmarł zesłaniec, legionista Andrzej Strug. Więzień X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Był działaczem ruchu narodowego, pisarzem i publicystą.
1939 (84 lata temu)
We Lwowie funkcjonariusze Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych czyli NKWD aresztowali około 2 tysięcy zarejestrowanych oficerów Wojska Polskiego.
1941 (82 lata temu)
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich przypuściła decydujące natarcie na wzgórze Madauar pod Tobrukiem w Libii.
1942 (81 lat temu)
W KL Auschwitz zamordowany został podchorąży rezerwy Wojska Polskiego Tadeusz Kifer „Kruszynka”.
1942 (81 lat temu)
W Kolonii Dąbrowa Niemcy za pomoc udzielaną Żydom rozstrzelali polską rodzinę Proczków - Tomasza i Jadwigę oraz trójkę ich dorosłych dzieci: Mariannę, Stanisława i Natalię.
1946 (77 lat temu)
Przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi rozpoczął się trwający osiem dni proces kapitana Konspiracyjnego Wojska Polskiego Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc” i jego ośmiu podkomendnych.
2007 (16 lat temu)
Zmarł Ryszard Reiff, współzałożyciel Stowarzyszenia „Pax”. Podczas II wojny światowej działał w Konfederacji Narodu, w 1944r. wstąpił do AK, był również w latach 1989-2006 przewodniczącym Związku Sybiraków.
2021 (2 lata temu)
W USA zmarł Tadeusz Cisek. Był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego. Uczestniczył w operacji Market Garden.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone | Ustawienia ciasteczek