Henryk Flame ps. „Bartek”

Henryk Flame ps. „Bartek”

Urodził się 15 I 1918 we Frysztacie na Zaolziu. W 1939 ukończył Szkołę Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy. Jako kapral pilot otrzymał przydział do 2. Pułku Lotniczego w podkrakowskich Rakowicach. We wrześniu 1939 walczył w ramach Brygady Pościgowej z zadaniem zwalczania wrogich samolotów na zewnątrz strefy ochronnej polskiej artylerii przeciwlotniczej. 16 IX został przydzielony do „Eskadry Rozpoznawczej”, utworzonej we Lwowie z resztek Brygady Pościgowej. Podczas jednego z lotów rozpoznawczych został zestrzelony pod Stanisławowem przez wkraczające 17 IX do Polski oddziały sowieckie. Został internowany na Węgrzech, początkowo w Budapeszcie a następnie w jednym z prowincjonalnych obozów. Jesienią 1943 otrzymał powołanie do armii niemieckiej. Wówczas zbiegł i ukrywał się, trafiając do oddziału partyzanckiego AK pchor. Mariana Bartel de Weydenthala ps. „Urban”, który operował w rejonie Baraniej Góry i Wisły. Po pewnym czasie oddział rozpadł się na dwie grupy, dowódcą jednej z nich został Flame. Oddział partyzancki, którym dowodził, działał do lutego 1945. Na skutek otrzymanych rozkazów z Dowództwa NSZ 12 II 1945 wstąpił wraz ze swymi partyzantami do Milicji Obywatelskiej. Gromadził wokół siebie żołnierzy NSZ i AK, z zamiarem przejścia do partyzantki antykomunistycznej. Do jesieni 1946 jego oddziały przeprowadziły kilkadziesiąt poważnych akcji bojowych, likwidując agenturę komunistyczną i dezorganizując działalność PPR i MO na tym terenie. Wielkim wydarzeniem propagandowym była „defilada partyzancka”, przeprowadzona w Wiśle 3 V 1946, na oczach zaskoczonych kuracjuszy i turystów. W lipcu – wrześniu 1946 do zgrupowania przeniknęli agenci UB. Zostali uznani za wiarygodnych i na ich polecenie partyzanci mieli być konspiracyjnie przerzuceni na teren amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. W trzech grupach wyjechało w ten sposób około 200 żołnierzy NSZ, którzy zostali bestialsko zlikwidowani na terenie Opolszczyzny. Flame z resztką żołnierzy dotrwał w partyzantce w okolicach Baraniej Góry i 11 III 1947 ujawnił się w PUBP Cieszyn. Starał się ustalić, co stało się z jego podwładnymi, rzekomo przerzuconymi do Niemiec, w tym celu poszukiwał miejsca popełnionej na nich zbrodni. 1 grudnia 1947 roku został zamordowany strzałem w plecy w restauracji w Zabrzegu przez funkcjonariusza MO Rudolfa Dadaka.
Pokaż więcej

DZIENNIK HISTORII: ZOBACZ WIĘCEJ

15 Stycznia 1918 (105 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W miejscowości Frysztat urodził się kpt. Henryk Flame ps. „Bartek”. Polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca grup leśnych VII (Śląskiego) Okręgu NSZ.

23 Lutego 1946 (77 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Pluton „Śmiertelnych” ze Zgrupowania VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych wykonał wyrok śmierci, podpisany przez komendanta Zgrupowania kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek” (zdjęcie), na milicjancie z Bestwiny, powiat bielski.

Miejsca pamięci: ZOBACZ WIĘCEJ

Kadr historii: ZOBACZ WIĘCEJ

DZIENNIK HISTORII POLSKI

26 Marca
1813 (210 lat temu)
Rozpoczęło się trwające do 4 kwietnia 1813 rosyjskie oblężenie Jasnej Góry.
1885 (138 lat temu)
Rozpoczęły się rugi pruskie, czyli masowe wysiedlenia Polaków i Żydów z paszportem rosyjskim i austriackim z Prus.
1943 (80 lat temu)
Członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów przeprowadzili „Akcję pod Arsenałem” dokonując uwolnienia z rąk Gestapo Jana Bytnara ps. „Rudy” dowódcy Hufca „Południe” Szarych Szeregów. Wraz z nim wolność odzyskało 21 innych więźniów.
1943 (80 lat temu)
Doszło do rzezi w nocy z 26 na 27 marca we wsi Lipniki na Wołyniu. Oddział UPA pod dowództwem Iwana Łytwyńczuka „Dubowego” zamordował 179 Polaków, Rosjankę i czwórkę Żydów.
1953 (70 lat temu)
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Łapach w trybie doraźnym skazał na 6-krotną karę śmierci kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”. Był on oficerem rezerwy WP, żołnierzem AK, AKO i Zrzeszenia WIN, a w latach 1949-1952 pełnił funkcję ostatniego dowódcy 6. Wileńskiej Brygady AK/WiN. Wyrok wykonano 11 października 1953 r. w więzieniu w Białymstoku.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone