Bydgoski Marzec

8 lutego 1981 r. doszło w Bydgoszczy do zlotu rolników indywidualnych, którzy manifestowali swą siłę i solidarność. Pomimo tej akcji, sąd odmówił zarejestrowania NSZZ „Solidarność Wiejska”, co doprowadziło do jeszcze większej determinacji działaczy i do zjednoczenia ruchu chłopskiego. 19 marca 1981 r. w budynku dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy miało miejsce wydarzenie, które przeszło do historii jako „prowokacja bydgoska”. Wspomnianego dnia odbyć się miała VI sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej, na której m.in. omawiać miano zagadnienia związane z rolnictwem i problemami żywnościowymi regionu. W trakcie odbywającego się 8 lutego na Starym Rynku w Bydgoszczy wiecu chłopskiego przewodniczący MKZ Jan Rulewski obiecał chłopom wsparcie i zadeklarował, że ujmie się za nimi podczas zbliżającej się kolejnej sesji WRN. Wystosował w tym celu pismo do przewodniczącego WRN z prośbą o możliwość przybycia „solidarnościowej” delegacji. Odpowiedź była pozytywna. Sytuację skomplikowało jednak rozpoczęcie przez chłopów strajku okupacyjnego gmachu WK ZSL, co miało miejsce 16 marca 1981 r. W celu jego neutralizacji Służba Bezpieczeństwa podjęła akcję o kryptonimie „Noteć”. Równolegle podjęto również kroki w celu tzw. „zabezpieczenia operacyjnego” przebiegu sesji WRN z 19 marca. Działaniom tym nadano kryptonim „Sesja”. Po długotrwałych pertraktacjach przedstawiciele władz komunistycznych zadecydowali o usunięciu siłą protestujących z sali obrad. Wkroczyły oddziały Milicji Obywatelskiej, które zaczęły wyrzucać związkowców na zewnątrz. Podczas całej akcji poturbowani zostali trzej działacze: Jan Rulewski, Michał Bartoszcze i Mariusz Łabentowicz. Zostali oni umieszczeni w szpitalu. W celu zorientowania się w sytuacji do Bydgoszczy przybył Lech Wałęsa, któremu towarzyszyło kilku członków Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Przybył również wysłannik prymasa Polski bp Jan Michalski.

Miejsca pamięci narodowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

17 Sierpnia
1431 (591 lat temu)
Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę. Dokumentem wystawionym w Malborku przez wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa potwierdzili rozpoczęcie zbrojnej agresji.
1629 (393 lata temu)
W Olesku, w rodzinie kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczówny urodził się Jan III Sobieski przyszły król Polski.
1794 (228 lat temu)
Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.
1920 (102 lata temu)
W Katowicach zamordowany został przez niemieckich nacjonalistów lekarz Andrzej Mielęcki. Był w 1920 roku członkiem Polskiej Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku.
1920 (102 lata temu)
Batalion ochotniczy kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczył niedaleko Lwowa heroiczny bój z bolszewikami. Liczący 350 żołnierzy polski oddział maszerował wzdłuż linii kolejowej Krasne – Lwów, gdy został od strony stacji w Zadwórzu ostrzelany przez wroga. Kpt. Zajączkowski śmiałym atakiem zdobył stację.
1939 (83 lata temu)
Zmarł w Warszawie dyktator III Powstania Śląskiego Wojciech Korfanty, był jednym z twórców antysanacyjnego Frontu Morges, a w 1923 roku pełnił funkcję wicepremiera rządu RP.
1940 (82 lata temu)
Niemcy zniszczyli pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie.
1944 (78 lat temu)
Do Brygady Świętokrzyskiej przybył mjr. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, który z rozkazu naczelnego dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych został mianowany Szefem Sztabu w Brygadzie Świętokrzyskiej.
1996 (26 lat temu)
Zmarł as polskiego lotnictwa Witold Urbanowicz, dowodził Dywizjonem 303 w czasie II wojny światowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone