Bronisław Pieracki

Urodził się 28 maja 1895 r. w Gorlicach w rodzinie urzędniczej. W latach 1906-1914 był uczniem gimnazjum filologicznego w Nowym Sączu. Od 1909 r. należał do Związku Walki Czynnej (ZWC) i Związku Strzeleckiego (ZS). Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich - od sierpnia 1914 r. służył w 2, a następnie 4 pp. Po kryzysie przysięgowym w listopadzie 1917 r. wcielony został do armii austriackiej, z której wiosną 1918 r. uzyskał zwolnienie. Następnie został członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), obejmując w niej najpierw stanowisko komendanta okręgu nowosądeckiego, a później lwowskiego. W listopadzie 1918 r. brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów, będąc jednym z organizatorów obrony miasta. Od lipca do września 1920 r. pełnił funkcję oficera łącznikowego Kwatery Głównej Naczelnego Wodza. W 1924 r. ukończył kurs w Wyższej Szkole Wojennej i uzyskał awans na pułkownika. Brał udział w przygotowaniach do zamachu stanu w maju 1926 r. W marcu 1928 r. został posłem z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). W Sejmie był przewodniczącym Komisji Wojskowej oraz jednym z wiceprezesów klubu parlamentarnego BBWR. W październiku 1928 r. zrzekł się mandatu poselskiego. Miesiąc później objął stanowisko II zastępcy szefa Sztabu Generalnego, odpowiedzialnego za koordynację prac cywilnych ministerstw w zakresie spraw obronnych. Zasiadał na nim do kwietnia 1929 r. Następnie mianowany został wiceministrem spraw wewnętrznych. W tym okresie zajmował się m.in. przygotowaniem wyborów parlamentarnych w 1930 r. Był również odpowiedzialny za akcję pacyfikacyjną przeprowadzoną na terenie Małopolski Wschodniej na jesieni 1930 r. W grudniu 1930 r. objął stanowisko ministra bez teki w rządzie Walerego Sławka. Od czerwca 1931 r. pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych. Z jego inicjatywy w marcu 1934 r. powołany został Komitet do Spraw Narodowościowych. 15 czerwca 1934 r. członek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów dokonał na niego zamachu w Warszawie. W wyniku odniesionych ran Pieracki zmarł tego samego dnia. Bronisław Pieracki odznaczony był m.in. Orderem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodległości, Orderem Polonia Restituta IV kl., czterokrotnie Krzyżem Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi. Pośmiertnie awansowany został na stopień generała brygady oraz odznaczony Orderem Orła Białego.

Miejsca pamięci narodowej

DZIENNIK HISTORII POLSKI

17 Sierpnia
1431 (591 lat temu)
Krzyżacy wypowiedzieli Polsce wojnę. Dokumentem wystawionym w Malborku przez wielkiego mistrza Paula von Rusdorfa potwierdzili rozpoczęcie zbrojnej agresji.
1629 (393 lata temu)
W Olesku, w rodzinie kasztelana krakowskiego Jakuba Sobieskiego i Teofili Daniłowiczówny urodził się Jan III Sobieski przyszły król Polski.
1794 (228 lat temu)
Tadeusz Kościuszko wydał rozkaz sformowania Pułku Huzarów, formacji pełniącej funkcję straży przybocznej przy naczelniku powstania. Na jej czele stanął major Ksawery Krasick.
1920 (102 lata temu)
W Katowicach zamordowany został przez niemieckich nacjonalistów lekarz Andrzej Mielęcki. Był w 1920 roku członkiem Polskiej Komisji Plebiscytowej na Górnym Śląsku.
1920 (102 lata temu)
Batalion ochotniczy kpt. Bolesława Zajączkowskiego stoczył niedaleko Lwowa heroiczny bój z bolszewikami. Liczący 350 żołnierzy polski oddział maszerował wzdłuż linii kolejowej Krasne – Lwów, gdy został od strony stacji w Zadwórzu ostrzelany przez wroga. Kpt. Zajączkowski śmiałym atakiem zdobył stację.
1939 (83 lata temu)
Zmarł w Warszawie dyktator III Powstania Śląskiego Wojciech Korfanty, był jednym z twórców antysanacyjnego Frontu Morges, a w 1923 roku pełnił funkcję wicepremiera rządu RP.
1940 (82 lata temu)
Niemcy zniszczyli pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie.
1944 (78 lat temu)
Do Brygady Świętokrzyskiej przybył mjr. Leonard Zub-Zdanowicz ps. „Ząb”, który z rozkazu naczelnego dowództwa Narodowych Sił Zbrojnych został mianowany Szefem Sztabu w Brygadzie Świętokrzyskiej.
1996 (26 lat temu)
Zmarł as polskiego lotnictwa Witold Urbanowicz, dowodził Dywizjonem 303 w czasie II wojny światowej.
Miejsca pamięci

LICZBA MIEJSC PAMIĘCI

© 2019 -   pamietajskadjestes.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone